Геохронологічна таблиця: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Геохронологічна шкала

Еон Ера Період Епоха Вік Початок (роки) Події

Фанерозой

Кайнозой (Kz)

Четвертинний (антропоген) (Q) Голоцен (Qh) Субатлантичний 11 700 Кінець Льодовикового Періоду.
Виникнення цивілізацій.
Людська активність грає істотну роль в екосистемі Землі
Суббореальний
Атлантичний
Бореальний
Пребореальний
Плейстоцен (Qp) Пізній 126 000 Чотири льодовикові періоди.
Вимирання багатьох видів рослин.
Вимирання великих ссавців.
Поява сучасної людини
Середній 500 000
Ранній 1 806 000
Геласій 2 588 000
Неоген (N) Пліоцен (N2) П'яченці (N2pla) 3 600 000 Значні тектонічні рухи, з якими пов'язана альпійська складчастість.

Занепад лісів.
Поширення лугів.
Розвиток однодольних.
Занклій (N2zan) 5 332 000
Міоцен (N1) Мессіній (N1mes) 7 246 000 Клімат залишається помірно теплим.
Морська та наземна фауна була досить схожа на сучасну, але морські ссавці ще не були широко розповсюджені.
Перші людиноподібні мавпи
Тортон (N1tor) 11 608 000
Серавалій (N1srv) 13 650 000
Лангій (N1lan) 15 970 000
Бурдігал (N1bur) 20 430 000
Аквітаній (N1aqt) 23 030 000
Палеоген (₽) Олігоцен (₽3) Хат (₽3h) 28 400 000 Початок розвитку антропоїдів.
Тропічні ліси змінюються листопадними лісами помірної кліматичної зони.
Рюпель (₽3r) 33 900 000
Еоцен (₽2) Пріабон (₽3p) 37 200 000 Відбулися значні трансгресії морів.
Клімат теплий і вологий.
Розвиток вічнозеленої тропічної рослинності.
У тропічних морях широко розвинені нумулітіди - великі форамініфери, з'являються кити й сирени
Бартон (₽2b) 10 400 000
Лютет (₽2l) 48 600 000
Іпр (₽2i) 55 800 000
Палеоцен (₽1) Танет (₽1t) 58 700 000 Поширення та розвиток ссавців.
З’явились хижаки, гризуни, хоботні, мавпи. численні родини сучасних птахів.
Зеландій (₽1m) 61 700 000
Даній (₽1d) 65 500 000

Мезозой (Mz)

Крейдовий (K) Пізня (K3) Маастрихт (K2m) 70 600 000 Розпад Гондвани.
Внутрішньоконтинентальні моря і болота.
Відкладення крейди, глинистих сланців.
З'являються перші плацентарні ссавці, а у воді панівне становище захоплюють кісткові риби.
Поява перших сучасних птахів.
Перші однодольні.
Перші дубові і кленові ліси.
Занепад голонасінних.
Вимирання динозаврів.
Кампан (K2km) 83 500 000
Сантон (K2st) 85 800 000
Кон'як (K2k) 89 300 000
Турон (K2t) 93 500 000
Сеноман (K2s) 99 600 000
Рання (K1) Альб (K1al) 112 000 000
Апт (K1a) 125 000 000
Баррем (K1br) 130 000 000
Готерів (K1g) 136 400 000
Валанжин (K1v) 140 200 000
Беріас (K1b) 145 500 000
Юра (J) Пізня (J3) Титон (J3tt) 150 800 000 Опускання материків.
Утворення горстових піднятть і грабенів супроводжувалося інтенсивним наземним вулканізмом.
В морях розвинулись амоніти, белемніти, на суходолі - рептилії.
Виникло багато двоногих хижих динозаврів тероподів, таких як найрозповсюдженіші хижаки аллозаври, мегалозаври, цератозаври, орнітолести, археоптерикси.
Розвиток рослинноїдних зауроподів.
Папоротеподібні, цикадові, хвойні утворювали великі болотисті ліси
Кімеридж (J3km) 155 700 000
Оксфорд (J3o) 161 200 000
Середня (J2) Келовей (J2k) 164 700 000
Бат (J2bt) 167 700 000
Байос (J2b) 171 600 000
Аален (J2a) 175 600 000
Рання (J1) Тоар (J1t) 183 000 000
Плінсбах (J1p) 189 600 000
Синемюр (J1s) 196 500 000
Геттанг (J1g) 199 600 000
Тріас (T) Пізній (T3) Рет (T
3
r)
203 600 000 Розвиток рептилій.
Перші динозаври, черепахи, крокодили та ссавці.
Вимирання примітивних земноводних.
Переважали справжні папороті, гінкгові, бенетитові, саговникові, хвойні.
Норій (T3n) 216 500 000
Карній (T3k) 228 000 000
Середній (T2) Ладиній (T2l) 237 000 000
Анісій (T2a) 245 000 000
Ранній (T1) Оленьок (T1o) 249 700 000
Індуан (T1l) 251 000 000

Палеозой (Pz)

Перм (P) Лопінгій (P3) Чангсінг 253 800 000 Інтенсивним тектонічні рухи і магматична діяльність.
Зіткнення Гондвани, і Лавразії утворило Пангею.
Масове пермський вимирання.
Вимерло близько 95% всіх існуючих видів.
Вучапінг 260 400 000
Гвадалупій (P2) Капітаній 265 800 000
Вордій (Казаній) (P2kz) 268 400 000
Родій (Уфімій) (P2u) 270 600 000
Цисуралій (P1) Кунгур (P1k) 275 600 000
Артин (P1ar) 284 400 000
Сакмар (P1s) 294 600 000
Асселій (P1a) 299 000 000
Карбон.
Пенсильваній
(С)
Верхній (C3) Гжельський (C3g) 303 900 000 Значні гороутворювальні рухи й пов'язані з ними регресії моря.
Перші плазуни.
Поширення земноводних, з'явилися рептилії, у морях переважали безхребетні.
Значного розвитку набула наземна рослинність (лепідодендрони, сигілярієві, деревоподібні папороті тощо).
Утворення вугілля.
Початок формування Пангеї
Касімовський (C3k) 306 500 000
Середній (C2) Московський (C2m) 311 700 000
Башкирський (C
2
b)
318 100 000
Карбон.
Міссісіпій (C)
Нижній (C1) Серпуховський (C1s) 326 400 000
Візей (C1v) 345 300 000
Турней (C1t) 359 200 000
Девон (D) Пізній (D3) Фаменський (D3fm) 374 500 000 Перші земноводні.
Появилися хрящові та кісткові риби, лопатепері.
На землі з'явилися плауноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні і голонасінні
Франський (D3f) 385 300 000
Середній (D2) Живет (D2zv) 391 800 000
Ейфель (D2ef) 397 500 000
Ранній (D1) Емс (D1e) 407 000 000
Празький (D1p) 411 200 000
Лохковський (D1l) 416 000 000
Силур (S) Пржидоль (S2p) 418 700 000 З'являються деякі групи безщелепних - костнопанцирні і безпанцирні.
Розквіт граптолітів.
З'явилися перші наземні рослини.
Лудлов (S2ld) Лудфорд 421 300 000
Горст 422 900 000
Венлок (S1v) Гомерій 426 200 000
Шейнвуд 428 200 000
Лландовер (S1l) Телицький 436 000 000
Аерон 439 000 000
Руддан 443 700 000
Ордовік (О) Пізній (O3) Хірнантський 443 800 000 Зменшення морських басейнів.
Потужна вулканічна діяльність.
Перші риби.
Велика кількість коралів і трилобітів.
Різноманітні молюски.
Катський 445 600 000
Сандбський 460 900 000
Середній (O2) Дарривільський 468 100 000
Дапінгський 471 800 000
Ранній (O1)
Флойський 478 600 000
Тремадокський 488 300 000
Кембрій Є Фуронгій Вік 10 489 500 000 Материки нізінні, клімат помірній.
Поява великої кількості нових груп організмів «Кембрійські вибух».
Панують трілобіти, гастроподи, брахіоподи.
З'явилися водорості, коралові поліпи, губки
Янгшанський 494 000 000
Пайбій 497 000 000
Епоха 3 Гужангій 500 500 000
Друмій 505 000 000
Вік 5 509 000 000
Епоха 2 Вік 4 514 000 000
Вік 3 521 000 000
Тереневій Вік 2 529 000 000
Фортуній 541 000 000
Докембрій

Протерозой (Pr)

Неопротерозой

Едіакарій 630 000 000 Багатоклітинні тварини - вендобіонти і фауна Доушаньто.
Поділ Паннотії на континент Гондвана і міні-континенти Балтики, Сибіру і Лавразії
Кріогеній 850 000 000 Сталося три глобальні заледеніння.
Родінія розпадається.
Рукерський та Німродський орогенез.
Формування суперконтиненту Паннотія
Тоній 1 000 000 000 Початок розпаду суперконтиненту Родінія.
Хайнаньська біота

Мезопротерозой

Стеній 1 200 000 000 Утворення вузьких поліметаморфічних поясів.
Формування суперконтиненту Родінія.
Ектазій 1 400 000 000 Продовження розширення материкового чохлу осадових гірських порід.
Зелені водорості створюють колонії в морях.
Гренвільський орогенез
Калімій 1 600 000 000 Накопичення осадових та магматичних порід.
Орогенез Барамунд.
Розпад Колумбії

Палеопротерозой

Статерій 1 800 000 000 Перші комплекси одноклітинного життя.
Закінчення Кімбанського орогенезу.
Формується суперконтинент Колумбія.
Орозірій 2 060 000 000 Атмосфера Землі почала насичуватись киснем.
Пенокеанський та Трансгудзонський орогенез/
Ранній Рукерський орогенез.
Гленбурнський та Кімбанський орогенез
Ріасій 2 300 000 000 Формування величезних плутонів типу Бушвелдського комплексу.
Завершується Гуронське зледеніння.
Сідерій 2 500 000 000 Киснева катастрофа.
Почалось Гуронське зледеніння.
Стрічкові залізні поклади.

Архей (Ar)

Неоархей 2 800 000 000 Інсельський орогенез.
Почав синтезуватися кисень.
Утворення континенту Кенорланд
Мезоархей 3 200 000 000 Перші строматоліти.
Орогенез Гумбольдта в Антарктиці.
Розколовся суперконтинент Ваальбара.
Формування суперконтиненту Ур
Палеоархей 3 600 000 000 Перші відомі продуктуючі кисень бактерії.
Найдревніші кратони Канадський щит та Пілбара.
Райнерський орогенез
Еоархей 3 800 000 000 Утворення гідросфери.
Формування першого суперконтиненту Ваальбара.
З'явилися перші примітивні одноклітинні без'ядерні живі істоти - прокаріоти

Гадей (Катархей)

Ранній Імбрій 3 850 000 000 Закінчення ери пізнього важкого бомбардування у внутрішній частині Сонячної системи
Нектарій 3 920 000 000
Басейновий 4 150 000 000 Найдревніші відомі форми життя та самовідтворювана РНК.
Напірський орогенез
Криптій 4 570 000 000 Формування Землі.
Формування Місяця, ймовірно через зіткнення Землі з невідомим астрономічним тілом

Геохронологічна таблиця | Тест з географії – «На Урок»

Запитання 1

Виберіть найбільш точний термін "абсолютний вік"

варіанти відповідей

Встановлення послідовності виникнення одних гірських порід щодо інших на основі вивчення скам’янілих решток рослин і тварин.

Послідовність геологічних процесів, що відбувалися на нашій планеті

Вік певної гірської породи, виражений в роках. Визначають періодом напіврозпаду радіоактивних елементів, що містяться в ній.

Зміни, які відбувалися протягом геологічного часу в природі

Запитання 2

Наука, яка вивчає склад, будову та історію розвитку Землі

варіанти відповідей

Запитання 3

Виберіть періоди, які належать одній ері

варіанти відповідей

кам'яновугільний і юрський

тріасовий і неогеновий

палеогеновий і ордовицький

силурійський і кембрійський

Запитання 4

Геохронологічна шкала --- це

варіанти відповідей

розділ геології, який вивчає будову й історію розвитку земної кори та Землі в цілому

проміжок часу, протягом якого відбувався розвиток Землі як планети

шкала, яка відображає послідовність і тривалість геологічних процесів, явищ, етапів розвитку Землі та її органічного світу

наука, яка визначає час утворення гірських порід, з яких складаються шари земної кори

Запитання 5

Відносний вік Землі ...

варіанти відповідей

Встановлення послідовності виникнення одних гірських порід щодо інших на основі вивчення скам’янілих решток рослин і тварин.

 Зміни, які відбувалися протягом геологічного часу в природі

Послідовність геологічних процесів, що відбувалися на нашій планеті

 Вік певної гірської породи, виражений в роках.  Визначають періодом напіврозпаду радіоактивних елементів, що містяться в ній.

Запитання 6

Період, який належить до мезозойської ери

варіанти відповідей

Запитання 7

Періоди, які належать до палеозойської ери

варіанти відповідей

кам'яновугільний

Запитання 8

Горотворення, яке характерне для протерозойської ери

варіанти відповідей

Запитання 9

Наймолодше горотворення

варіанти відповідей

Запитання 10

Вибрати три найдавніших горотворень

варіанти відповідей

Запитання 11

Вибрати періоди, які належать до однієї ери

варіанти відповідей

кам`яновугільний, кембрійський

неогеновий, пермський

тріасовий, ордовицький

палеогеновий, крейдовий

Запитання 12

Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товщину (м) гірських порід палеозойського віку:варіанти відповідей

Запитання 13

До якої ери відноситься антропогеновий геологічний період

варіанти відповідей

протерозойська

Запитання 14

Який з періодів належить до мезозойської ери?

варіанти відповідей

Запитання 15

Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товщину (м) гірських порід мезозойського віку:варіанти відповідей

Запитання 16

Виберіть періоди, які належать до однієї й тієї самої ери

варіанти відповідей

кам`яновугільний і крейдовий

тріасовий і неогеновий

палеогеновий і неогеновий

четвертинний і юрський

Запитання 17

Ці ери називають докембрієм

варіанти відповідей

палеозойську і протерозойську

мезозойську і кайнозойську

палеозойську і мезозойську

архейську і протерозойську

Запитання 18

Ера сучасного життя --- це

варіанти відповідей

протерозойська

Запитання 19

На початку неогену знову активізувалися зустрічні рухи літосферних плит, які призвели до сильних горотворчих процесів

варіанти відповідей

байкальського горотворення

кімерійського горотворення

герцинського горотворення

альпійського горотворення

Запитання 20

Наймолодший період палеозойської ери

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест

Натисніть "Подобається", щоб слідкувати за оновленнями на Facebook

§ 19. Геологічний час | Загальна географія, 6 клас

§ 19. Геологічний час

 

1. Пригадайте, що вивчає геологія.

2. Чим складена земна кора?

 

Вік Землі. Вчені з’ясували, що вік нашої планети становить близько 4,6 млрд років. Проміжок часу, протягом якого відбувався розвиток Землі, називають геологічним часом. Розвиток нашої планети пов’язаний з такими головними подіями, як формування земної кори і розвиток живих організмів.

Протягом мільярдів років земна кора зазнавала тривалих змін. Вона ламалася на велетенські скиби, прогиналася западинами, вигиналася складками гір, утворюючи глибокі тріщини. Розпечена лава потоками піднімалася з глибин на поверхню. Потім мільйони років вона перекривалася осадовими породами. Мільярди років тому у водоймах виникли перші організми – бактерії і водорості. Протягом сотень мільйонів років з них розвивалися рослини і тварини, які заселили суходіл і моря. Понад 150 млн років тому на Землі панували найбільші за всю її історію тварини – динозаври. І тільки близько 2 млн років тому з’явилися предки людини.

Як же про такі давні події змогли довідатися люди? Адже, коли це відбувалося, їх на Землі ще не було. Виявляється, події розвитку нашої планети відбиваються в гірських породах. Досліджуючи породи, можна визначити, коли вони утворилися і які природні умови існували мільйони років тому. Тому породи називають “кам’яними літописами” Землі.

Як прочитати кам’яні літописи Землі. Щоб розшифрувати “свідчення” гірських порід, досліджують їх залягання та скам’янілі рештки рослин і тварин, що містяться в них.

У земній корі осадові породи залягають верствами (шарами). У розміщенні верств існує певна послідовність: ті, що залягають нижче – давніші, тобто утворилися раніше за верхні. Отже, за горизонтальним заляганням порід можна встановити їх відносний вік. Наприклад, якщо на стрімкому березі річки знизу видно вапняки, а над ними – глини, перекриті зверху пісками, то очевидно, що вапняки давніші за глини, а глини давніші за піски.

 

Мал. Залягання гірських порід верствами (шарами)

 

Встановити вік гірських порід можна і палеонтологічним методом. Він полягає у визначенні віку порід за рештками різних організмів, що жили в минулому. Їх залишки є в більшості осадових порід. Коли організми відмирають, то м’які частини їх тіла руйнуються без сліду. Проте тверді частини (черепашки, панцири, кістки), поховані в осадових нагромадженнях, з часом кам’яніють і добре зберігаються. Так, у материкових відкладах знаходять рештки динозаврів, птахів, рослин. У морських відкладах багато решток молюсків. Відомо, що спочатку на Землі виникли найпростіші організми. Протягом мільярдів років вони змінювалися і розвивалися. Отже, рештки примітивних рослини і тварин трапляються в найдавніших шарах осадових порід, а найбільш розвинених – у найновіших відкладах. Є й інші методи визначення віку порід (в роках).

За віком найдавніших порід встановили і вік Землі. Найдавніші породи, яким понад 4 млрд років, знайдено в Сибіру, на Кольському півострові, півдні Африки, в Австралії. На території України поширені гірські породи різного віку. Найдавнішими є граніти, кварцити, лабрадорити віком 2,6 млрд років.

Геохронологічна таблиця. Користуючись різними методами дослідження порід, вчені склали спеціальну шкалу. Вона показує відтинки часу, на які ділять геологічний час. Кожному часовому відрізку відповідає певний етап формування земної кори і розвитку живих організмів. Така шкала називається геохронологічною таблицею (геохронологія – з грецької:  гео – Земля, хроно – час і логія – знання). Отже, геохронологічна таблиця – це шкала, що відображає послідовність основних етапів геологічної історії Землі і розвитку життя на ній.

За геохронологічною таблицею історію Землі ділять на геологічні ери. виділяють 5 ер: архейська (з грецької – ера найдавнішого життя), протерозойська (ера первинного життя), палеозойська (ера давнього життя), мезозойську (ера середнього життя) і кайнозойська (ера нового життя). Ери в свою чергу поділяються на періоди. Наприклад, палеозойська ера охоплює 6 періодів: кембрійський, ордовицький, силурійський, девонський, кам’яновугільний, пермський. На відміну від історичного часу, який міряють століттями, геологічний час вимірюють значно тривалішими відрізками – мільйоноліттями. Тривалість періодів неоднакова – від 20 до 100 млн років. Лише останній період останньої ери – четвертинний – триває лише 1,8 млн років. Це вказує на його незавершеність.

Так геохронологічна шкала навела порядок у послідовності виникнення гірських порід, співставленні та розмежуванні геологічних явищ і процесів.

 

Мал. Геохронологічна таблиця

Запитання і завдання

1. Який вік Землі?

2. Чому гірські породи називають свідками історії нашої планети?

3. Якими способами можна визначити вік гірських порід?

4. Що відображає геохронологічна таблиця?

5. Яка ера в історії розвитку Землі є найдавнішою, яка – найновішою?

 

Стенд з географії "Геохронологічна таблиця" з постійною інформацією

Купити або замовити Стенд з географії "Геохронологічна таблиця", можна натиснувши кнопку «Купити», скористатися безкоштовною послугою "передзвони мені" або зателефонувати менеджерам компанії «Смарт Груп» за тел. : 

 • (057) 39 22 126
 • (099) 522 53 22
 • (098) 361 44 69

Зображення на стенд наноситься методом повноколірного широкоформатного друку. Стенди обладнані кишенями з прозорого ПВХ 0,8мм. Для листів різних форматів. Вся продукція виконана з сертифікованого матеріалу.

Будь-який стенд на замовлення клієнта може бути виготовлений:

 • за індивідуальними розмірами
 • за вимогами до кольорової гами стенду
 • мова стенду на вибір клієнта
 • будь-яка кількість і формат кишень
 • будь-який зміст стенду

Команда професійних дизайнерів компанії Smart Group допоможуть підібрати і створити самий оригінальний зовнішній вигляд стендів, який легко впишеться в інтер'єр будь-якого навчального закладу.

Стенди можуть бути виготовлені з

ДДФ-3мм.
Дрібно-Дисперсійна Фракція. Є економ варіантом. Являє собою плити з деревоволокнистої структурою. Екологічно чистий матеріал найбільш цікавий тим, що максимально наближений до натурального дерева. З його мінусів можна виділити лише те, що він не стійкий до вологому середовищі.
ПВХ-2мм.
Поліхлорвініл. Екологічно чистий матеріал. Головна перевага його це стійкість до вологому середовищі, лугів і кислот. Вироби з ПВХ мають легку вагу і не горять на повітрі, має малу морозостійкістю (-15 ° C). Нагревостойкость: +65 ° C.
ПВХ-4мм.
Поліхлорвініл. Є матеріалом преміум класу. Екологічно чистий матеріал відрізняється стійкістю до вологому середовищі лугів і кислот. Вироби з ПВХ мають легку вагу і не горять на повітрі, має малу морозостійкістю (-15 ° C). Нагревостойкость: +65 ° C. Відрізняється від ПВХ-2мм. Отлічается товщиною в 4 мм, що робить його максимально надійним, але і по ціноутворенню дорожче, ніж інші матеріали

Перевага нашої продукції:

 • Найкоротші терміни виконання і доставки стендів. Позначте в примітці або повідомте менеджеру, як скоро Вам потрібно отримати стенди і ми зробимо Ваше замовлення в домовлений час.
 • В виготовленні стендів на власному виробництві ми використовуємо спінений пластик ПВХ високої щільності. Це дозволяє уникнути деформації стенду в жарку пору року, коли температура в приміщенні може вирости вище 30 градусів.
 • При друку картинки ми використовуємо тільки якісними екосольвентний чорнилом, що не шкідливі для навколишнього середовища.
 • Всі стенди ми комплектуємо кріпленням. Це може бути або двосторонній скотч, або комплект швидкого монтажу, в залежності від стіни, на яку буде кріпитися стенд.

БЕЗКОШТОВНА доставка стендів, якщо їх вартість перевищує 1500 грн.
БЕЗКОШТОВНО перекладаємо стенди на російську або українську мови.


Доставка:
Доставляємо наші стенди: Новою поштою, Укрпоштою, Автолюксом в будь-яке місто, селище, село України.
Вибрати стенди для школи можна за цим посиланням!
Подивитися асортимент стендів для дитячого саду можна тут!
Для того щоб подивитися весь асортимент стендів для дитячих садків і шкіл потрібно натиснути на це посилання!  

Геологічна історія - Підручник з Географії. 8 клас. Бойко

Підручник з Географії. 8 клас. Бойко - Нова програма

Розділ ІІІ

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

Тема 5. Рослинність

Тема 6. Тваринний світ України

Тема 7. Ландшафти України

Тема 8. Природокористування

Вивчаючи розділ, ви:

• дізнаєтеся про тектонічну і геологічну будову, рельєф, клімат, води суходолу, ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ та ландшафти України;

• дістанете уявлення про дослідження відомих українських учених П. Тутковського, Б. Срезневського, К. Геренчука, природокористування в умовах сталого розвитку України та особливості природних умов і ресурсів своєї місцевості;

• навчитеся характеризувати мінеральні, кліматичні, водні й ґрунтові ресурси України та визначати шляхи їх раціонального використання;

• розвиватимете вміння читати тематичні карти, оцінювати вплив людини на природне середовище та усвідомите необхідність охорони довкілля.

• Пригадайте, що таке геологічний час.

• Що відображає геохронологічна таблиця?

ГЕОЛОГІЧНЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ. Як ви вже знаєте з попередніх курсів географії, формування земної кори розпочалося понад 4 млрд років тому. Земна кора та її поверхня (рельєф) за цей час безперервно змінювались і нині продовжують змінюватися під дією внутрішніх і зовнішніх сил Землі. Склад, будову, походження й розвиток земної кори вивчає геологія, а зміни земної кори в часі називають геологічною історією Землі.

Ви вже знаєте, що земна кора складається з гірських порід і мінералів, різних за походженням і віком. Зазвичай, чим глибше від поверхні лежать породи, тим вони давніші, а шари порід, що зверху вкривають земну поверхню, є наймолодшими. Однак встановити відносний вік порід за глибиною залягання їх шарів можна лише для тих ділянок, де вони залягають у непорушному стані, - наприклад так, як відклалися на дні прадавніх морів. Натомість у гірських районах є ділянки, де складки порід насунуті на сусідні території або взагалі перевернуті.

У таких випадках геологи використовують радіологічний метод дослідження. Він полягає у визначенні віку гірських порід за часом напіврозпаду радіоактивних елементів, що обов’язково хоч у деякій кількості містяться в них. За десятки або сотні мільйонів років радіоактивні елементи мимовільно, з однаковою швидкістю розпадаються на інші елементи. Наприклад, Уран розпадається на Плюмбум і Гелій. Потім Гелій розсіюється, а Плюмбум залишається в породі. Знаючи швидкість напіврозпаду і кількість радіоактивного елемента (Урану), що міститься в породі, а також кількість залишку (Плюмбуму), можна обчислити абсолютний вік породи з моменту її утворення. Завдяки радіологічним методам дослідження укладено геохронологічну таблицю та геологічні карти.

Як вам відомо, геологічний час поділяють на ери: архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську, кайнозойську (табл. 4). У ерах окрім найдавніших розрізняють періоди. Найдавніші архейську і протерозойську ери часто називають докебрієм, тобто часом, який передував кембрійському періоду палеозойської ери. Саме в докембрії створилися підвалини сучасного укладу життя на Землі: виникла перша кам’яна земна кора і з’явилися перші форми живих організмів.

Радіологічний метод полягає у визначенні віку порід за часом напіврозпаду радіоактивних елементів

Таблиця 4

Геохронологічна таблиця для території України

Закінчення таблиці 4

ГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. На с. 74-75 подано геохронологічну таблицю, в якій відображено геологічну історію території України (табл. 4). У ній за основними проміжками геологічного часу (ерами та періодами) показано розвиток земної кори і рельєфу, зміну природних умов (клімату, рослинності й тваринного світу) в нашій країні. Для послідовного відтворення подій геохронологічну таблицю потрібно читати знизу вгору - від давнини до нашого часу.

У архейську еру континентальна земна кора в межах нашої країни складалася з кристалічних порід магматичного і метаморфічного походження. Вона була тонкою й досить пластичною. Внаслідок дії внутрішніх сил планети земна кора зазнавала різних рухів: вертикальних і горизонтальних, плавних і розривних. У одних місцях вона вигиналася у складки, утворюючи складчасті гірські споруди, в інших - розламувалася на окремі блоки. Вздовж розломів виявлявся магматизм. Інколи гаряча магма пропікала тонку кору і заливала великі площі на її поверхні. Наприкінці ери окремі великі частини земної кори втратили пластичність і перетворилися на цупкі стверділі ділянки. Так почалося формування давньої Східноєвропейської платформи, в межах якої лежить більша частина території України. Земна атмосфера в цей час була насичена різними газами, але без кисню. Водяна пара скупчувалася на значній висоті. Лише після охолодження земної поверхні почали випадати опади. У водних басейнах з’явилися бактерії й водорості.

У протерозойську еру внутрішні сили Землі розбили кристалічну основу платформи на блоки різної величини.

Одні з них залишилися на поверхні або трохи піднялися, їхні породи постійно руйнувалися і зносилися під дією зовнішніх сил. Інші блоки платформи опустилися вниз і над ними нагромаджувалися осадові відклади. Особливо активно це відбувалося в морських басейнах, які то наступали на суходіл, то відступали з нього залежно від напрямку вертикальних рухів земної кори. Водночас на півдні й південному заході України земна кора залишалася пластичною та нестійкою. Це частина Середземноморського рухомого поясу планети, який проліг через південь сучасної Євразії. Там упродовж всієї геологічної історії земна кора то опускалася, то піднімалася. Під час опускання неодноразово з’являлися прогини земної поверхні з глибинними розломами. Прогини затоплювало море, і в них нагромаджувалися потужні товщі осадів. Коли прогин зазнавав підняття, утворювалися складчасті гори (епоха гороутворення, або складчастість). У тріщини розломів з надр проникала магма, формуючи окремі вулканічні масиви або цілі хребти.

Архей

Земна кора вигиналася у складки

Уздовж розломів діяли вулкани

Україна дивовижна

Перша земна кора

У докембрії земна кора на території України формувалася лише під дією внутрішніх сил Землі. Це відбувалося тому, що внаслідок високої температури на земній поверхні не існувало гідросфери, не випадали опади, не було постійної циркуляції атмосфери. Земна поверхня нагадувала місячний пейзаж з вулканами, глибокими розломами, великими «кратерами», що утворювалися під час падіння метеоритів.

У палеозойську еру центральна частина території сучасної України здебільшого була суходолом. На інших територіях суходіл та море змінювали один одного. Максимальний наступ моря внаслідок опускання земної кори відбувся в середині ери. У палеозої мали місце дві епохи горотворення, які вплинули на формування земної кори України. У каледонську складчастість виникли гірські споруди на місці сучасних Карпат - Пракарпати, які островами виступали з води. У герцинську складчастість (наприкінці ери) вони зникли під водами мілководного моря Тетіс, що зайняло прогин в Середземноморському рухомому поясі. Натомість нова складчаста споруда з’явилася на сході України на місці Донецького прогину. Клімат був близьким до субтропічного: переважно спекотним, змінювався від сухого до вологого. Ще на початку ери розвинулися одноклітинні організми. Потім з’явилися багатоклітинні водорості, морські тварини, а ще через мільйоноліття - наземні рослини і земноводні. У кам’яновугільному періоді панувала пишна рослинність: гігантські плауни, хвощі, деревоподібні папороті. Рослинна маса сприяла нагромадженню органічної речовини, з якої без доступу кисню у стародавніх торф’яних болотах утворилися поклади вугілля.

У мезозойську еру на платформній частині України переважав рівнинний суходіл. Окремі водні басейни існували на Лівобережжі та в Середземноморському поясі. У крейдовому періоді відбулося найбільше для всієї геологічної історії України поширення морських площ. Вони вкривали майже всю територію нашої країни, крім центральної частини. У мезозої проявилася кіммерійська складчастість, внаслідок чого сформувалася гірська споруда на місці Криму, Азовського моря і північної частини Чорного моря. Однак згодом гори зруйнувалися і стали морським дном. У Закарпатті активно діяли вулкани. Клімат здебільшого був теплим і сухим. З’явилися ссавці та птахи.

Протерозой

Палеозой

У кам'яновугільному періоді панувала пишна рослинність

Мезозой

На території України поширилися морські басейни

Кайнозой

На початку кайнозойської ери море знову поширилося на більшу частину України. З плином часу воно поступово відступило. У альпійську епоху гороутворення остаточно сформувалися Карпатська і Кримська гірські споруди. У четвертинному періоді відбулося підняття майже всієї території України, крім Причорномор’я. Клімат переважав помірно теплий і вологий. Рослинність і тваринний світ поступово набули сучасних рис, з’явилася людина. Клімат загалом став більш холодним і сухим, що призвело до кількох льодовикових епох у Європі. Найбільше - дніпровське зледеніння - поширилося на значну частину території України (мал. 37). Під тиском величезної маси льодовика земна кора України опускалася, тоді як у післяльодовикову епоху, ніби зітхнувши з полегшенням, вона піднялася. Незважаючи на опускання кори, Чорне море не наступало на південь України. Навпаки, його рівень був більш як на 100 м нижчий, ніж тепер. Це тому, що під час зледеніння воно втрачало зв’язок із Середземним морем і не отримувало притоку річкової води із замерзлого суходолу. Після танення льодовика сформувалося сучасне природне середовище - рельєф, річкова мережа, ґрунти, рослинність і тваринний світ.

Мал. 37. Ареали найбільшого просування льодовиків на території України

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Земна кора на території України формувалася впродовж майже 4 млрд років, починаючи від докембрійського часу.

• Формування земної кори відбувалося під час епох горотворення (складчастостей) - каледонської, герцинської, мезозойської (кіммерійської), альпійської.

• У четвертинному періоді кайнозойської ери мало місце дніпровське зледеніння.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Користуючись геохронологічною таблицею, з’ясуйте: а) яка ера найдавніша; б) яка ера триває й нині; в) у якій ері розрізняють найбільше періодів; г) в яку еру відбувалося альпійське горотворення.

2. За геохронологічною таблицею на с. 74-75 охарактеризуйте історію розвитку земної кори в Україні: а) на Східноєвропейській платформі; б) у Середземноморському рухомому поясі.

3. Як на території України змінилися природні умови під час дніпровського зледеніння?

4*. Поміркуйте, як про такі давні події, що відбувалися під час геологічної історії Землі й відображені в геохронологічній таблиці, змогли дізнатися люди. Адже, коли це відбувалося, їх на Землі ще не існувало.Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця - Географія - 8 клас - Методичний каталог

Мета: формувати уявлення учнів про особливості геологічної будо­ви основних тектонічних районів та структур України, вік та поширен­ня гірських порід; ознайомити учнів з головними етапами геологічної історії формування території; порівняти особливості природних умов території в різні ери; формувати в учнів знання про геологічну карту України, її легенду, що складена за геохронологічними принципами; сприяти формуванню наукового світогляду про будову Землі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: геологічна та тектонічна карти України, геохроноло­гічна таблиця, атласи.

Опорні та базові поняття: гірська порода, платформа, щит, плита, геологія, антропоген, лес, палеогеографія.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Що? Де? Коли?»

Робота в парах. Учні відповідають на запитання, підготовлені вдома.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Бліцопитування»

• Що вивчає наука геологія?

• Чи відомі вам якісь галузі геології?

• Які знання можна дістати з геохронологічної таблиці?

• Які етапи геологічної історії відбулися на території України?

• Визначте значення відомостей про поширення різновікових гео­логічних порід у межах України?

• Яку інформацію ми можемо дістати з геологічної карти України?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Географічна лабораторія»

Учні працюють із геохронологічною картою, її легендою та гео­хронологічною таблицею. Роблять висновки про їх особливості.

2. Учитель. Територія України геоструктурно пов’язана з докемб­рійською Східноєвропейською платформою, герцинською Скіфською платформою, що до неї прилягає та з альпійськими утвореннями гірських районів Українських Карпат і Криму. Вона формувалася про­тягом тривалої геологічної історії. Свідченням цього є те, що в межах України поширені породи всіх геологічних епох від найдавніших до­кембрійських до сучасних. В цьому ми також переконалися під час аналізу геологічної карти України та познайомившись з її легендою. Тепер ви знаєте, що на геологічних картах для позначення віку від­кладів використовується певний колір та значкові умовні знаки.

3. Прийом «Кути»

Клас поділяється на шість груп. Кожна група одержує завдання на картках і самостійно опрацьовує новий матеріал. Учні використо­вують карти атласу, матеріали підручника, геохронологічну таблицю. Результати роботи обговорюються всім класом. Час виконання роботи обмежено (3–5 хвилин)

І група

1. Що таке леси? Яке походження вони мають?

2. Якими геологічними породами складена територія Волино-Подільської плити?

II група

1. Визначте період, коли відбулося загальне підняття території Укра­їни та звільнення її від моря?

2. Які з геологічних порід найбільш поширені в межах території До­нецької складчастої області?

3. Які геологічні умови сприяли утворенню вугілля в Донецькому басейні?

IIІ група

1. Чим зумовлене поширення різновікових геологічних порід на території України?

2. Якими за віком гірськими породами складені Українські Карпати і Кримські гори?

3. Доведіть, що альпійське горотворення в межах України ще про­довжується.

IV група

1. Що відбувалося на території України в антропогені?

2. Які з геологічних порід отримали найбільше поширення в межах території Дніпровсько-Донецької западини?

3. Чому четвертинні відклади поширені всюди на території України?

V група

1. В якій послідовності змінювалися палеогеографічні умови на те­риторії сучасної України?

2. Які за віком гірські породи складають Український щит?

3.Чому в межах Українського щита потужність товщ осадових від­кладень незначна ?

VІ група

1. Чому не всі геологічні відклади можна показати на геологічній карті для кожного конкретного району?

2. Якими геологічними породами складена територія Дніпровсько-Донецької западини?

3. Які корисні копалини тут видобувають?

Учитель підбиває загальний підсумок роботи в групах

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Експрес-тест»

1. Геологічний час, в який утворилися сучасні гірські області України:

а) кайнозойський час;

б) неоген-антропогеновий час;

в) юра-крейда;

г) неогеновий час.

2. Тектонічна структура, в межах якої виявлено найдавніші гірські породи:

а) Український щит;

б) Донецька складчаста область;

в) Волино-Подільська плита;

г) Воронезький масив.

3. Риса, яка характеризує антропоген:

а) найдовший період;

б) на території України переважає море;

в) відбуваються потужні землетруси;

г) льодовиковий період.

4. Повсюдне поширення на території України мають відклади:

а) четвертинні;

б) архейські;

в) карбонові;

г) крейдові.

5. Виберіть правильне твердження про геологічну будову України:

а) на півночі країни виділяються структури альпійського горотво­рення;

б) у період кайнозойської ери відбувались значні горотворчі про­цеси, активізувалась вулканічна діяльність в Україні;

в) на території України зустрічаються тільки допалеозойські від­кладення гірських порід.

6. Розшифруйте індекси порід різновікових геологічних систем, по­ширених на території України:

а) Q — …;

б) T — …;

в) К — …;

г) N — ….

2. Прийом «Загадка картографа»

Один учень називає тектонічну структуру, другий — вік відкладів, що тут залягають, та яким кольором позначається на карті, а потім навпаки.

VІ. Підсумки уроку

Заключне слово вчителя (висновки):

• За допомогою геологічної карти можна визначити розташування, вік і склад гірських порід.

• У межах території України наявні породи різних ер та періодів формування (від архею до сучасності), що обумовлює їхні особ­ливості.

• Різноманітний склад гірських порід, потужність, послідовність та характер їхнього залягання свідчать про те, що протягом геоло­гічної історії території України палеогеографічні умови постійно змінювалися.

• В антропогені значно впливали на формування гірських порід і рельєф наступання і танення материкових льодовиків, форму­валися леси та лесоподібні суглинки, на яких у міжльодовикові епохи утворилися найродючіші ґрунти.

VІІ. Домашнє завдання

Опрацюйте текст підручника, складіть короткий опис приро­ди території сучасної України за часів палеозойської або мезозой­ської ер.

Відділ «Природа Приостер’я» Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського

Відділ «Природа Приостер’я» складається з двох експозиційних залів в яких відтворено особливості природного середовище Ніжинщини. Відвідувачі можуть ознайомитись з матеріалами присвяченими фізико-геологічній характеристиці краю, побачити опудала тварин та птахів Ніжинщини, гербарії, колекції яєць. При відділі існує зоокуточок.

Відділ «Природа Приостер’я» складається з двох експозиційних залів в яких відтворено особливості природного середовище Ніжинщини.

В першій експозиційній залі до уваги відвідувачів пропонується фізико-географічна характеристика краю, геологічна карта та схема геологічного розрізу Ніжинського району. Геохронологічна таблиця розповідає про розвиток органічного світу. Представлені палеонтологічні відбитки та рештки тварин різних епох від юрського до антропогенового періодів, знайдених на території області та району. В вітринах проведені схеми рельєфу, фенологічних характеристик та кліматичних умов краю. В експозиції залу представлена характеристика кожної пори року з типовими представниками флори, фауни та кліматичними особливостями. Окремо представлена схема гідросіток області і району з опудалами мешканців водойм та водних птахів та схема ґрунтів Ніжинського району.

Друга зала присвячений декільком темам. Відображений рослинний та тваринний світ краю містить схему лісів Ніжинського району, боліт району з типовими представниками болотяної флори та фауни, лісової фауни. Окремою темою проходить сучасний екологічний стан краю з особливим наголосом на радіаційне забруднення області і району в результаті Чорнобильської аварії 1986 року. Завершує експозицію вітрина, присвячена Червонокнижним місцевим видам рослин і тварин. Гербарні та об’ємні екземпляри рослин, опудала птахів, тварин, об’ємні діорами експозиції створюють детальне уявлення про природу Приостер’я.

При відділі «Природа Приостер’я» функціонує також «зоокуточок», в якому утримуються мешканці різних регіонів планети: середньоазійські та північно-американські черепахи, африканські гігантські равлики та інші. «Зоокуточок» реконструйований кілька років тому, викликає посилений інтерес як серед дорослих так і серед дітей, кількість яких з кожним роком зростає.

Замовити екскурсію можна за телефоном: 068 2374424 (Лариса Тарасенко)

Международная комиссия по стратиграфии

Диаграмма

Интерактивная онлайн-карта

iPhone Приложение Timescale

Выполните поиск в Apple App Store по запросу «ics timescale»
Последняя версия

Щелкните здесь, чтобы просмотреть разрешения и Соглашение об авторских правах .

Щелкните здесь (PDF или JPG), чтобы загрузить последнюю версию (v2021 / 05) Международной хроностратиграфической карты.Пояснительная статья была опубликована в выпуске Episodes за сентябрь 2013 г. (скачать с сайта Episodes или ICS).

Переводы
 • китайский (v2021 / 05: PDF или JPG)
 • Японский (v2021 / 05: PDF или JPG)
 • Финский (v2021 / 05: PDF или JPG)
 • Испанский (v2021 / 05: PDF или JPG)
 • Американский испанский (версия 2021/05: PDF или JPG)
 • Венгерский (v2021 / 05: PDF или JPG)
 • Французский (v2021 / 05: PDF или JPG)
 • Бельгия Голландский (версия 2021/05: PDF или JPG)
 • Нидерланды Голландский (версия 2021/05: PDF или JPG)
 • Каталонский (версия 2021/05: PDF или JPG)
 • Норвежский (v2021 / 05: PDF или JPG)
 • Французский (v2019 / 05: PDF или JPG)
 • китайский (v2018 / 08: PDF или JPG)
 • ->
 • Бельгия Голландский (версия 2018/08: PDF или JPG)
 • Турецкий (v2018 / 08: PDF или JPG)
 • Нидерланды Голландский (версия 2018/08: PDF или JPG)
 • Иберийский португальский (версия 2017/02: PDF или JPG)
 • Бразильский португальский (версия 2017/02: PDF или JPG)
 • Русский (v2017 / 02: PDF или JPG)
 • Немецкий (v2017 / 02: PDF или JPG)
 • Basque (версия 2015/01: PDF или JPG)
 • литовский (v2015 / 01: PDF или JPG)

Глобальная хроностратиграфическая корреляционная таблица за последние 2 года.7 миллионов лет

Щелкните здесь, чтобы загрузить файл pdf, и здесь, чтобы увидеть объяснение корреляционной таблицы.

Ордовикская хроностратиграфическая карта

Демонстрирует корреляцию региональных хроностратиграфических схем с новыми глобальными этапами и сериями для ордовикской системы.

Бергстром, С.М., Сюй Чен, Гутьеррес-Марко, Дж. К., и Дронов, А., 2008, Lethaia, DOI 10.1111 / j.1502-3931.2008.00136.x

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы загрузить лучшую версию (с большим разрешением)

Кривая изотопов углерода ордовика

Автор: Bergstrom, S.М., Сюй Чен, Гутьеррес-Марко, J.C., и Дронов, А., 2008, Lethaia, DOI 10.1111 / j.1502-3931.2008.00136.x

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы загрузить лучшую версию (с большим разрешением)

Пермская шкала времени 2012 г.

Автор: Шен С.З. и другие.

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы загрузить лучшую версию (с большим разрешением)

Геологическая временная диаграмма - Британская геологическая служба

Геологическая временная диаграмма BGS представляет собой красочный справочный материал для использования в школах, колледжах и дома, с указанием геологической временной шкалы и геохронологических терминов, которые мы используем в BGS.Вы можете просмотреть временную диаграмму по геологическим эпохам на странице ниже или загрузить временную диаграмму фанерозоя в формате pdf.

Геологическая временная диаграмма BGS основана на шкале геологического времени 2012. BGS © UKRI.

Кайнозойская эра

В период палеогена в Британии был очень теплый климат, но он постепенно охладился по мере того, как Британия дрейфовала на север. К четвертичному периоду ледники покрывали центральную и северную части Британии, формируя ландшафт, который мы видим сегодня. Первые люди оккупировали Британию в четвертичный период.

Временная диаграмма палеогена и неогена. BGS © UKRI.

Средне-поздняя мезозойская эра

Меловой период

В раннем меловом периоде в Британии был теплый климат с лагунной, озерной и речной средой. Скалы этого возраста содержат останки динозавров. Повышение уровня моря привело к отложению мела в позднем меловом периоде. Многие группы животных вымерли в конце мелового периода, в том числе аммониты и динозавры.

Временная диаграмма мелового периода.BGS © UKRI.

Юрский период

В юрский период части Британии были покрыты мелководными тропическими морями, в которых откладывались аргиллиты, известняки и песчаники. Обильная жизнь в юрском периоде включала аммонитов и динозавров.

Юрская временная диаграмма. BGS © UKRI.

Эпохи позднего палеозоя - раннего мезозоя

Триас

В триасовый период жаркая и сухая среда привела к отложению песчаников, солей и аргиллитов в пустынях, реках и мелководных озерах.Рептилии были обычным явлением, и появились первые динозавры.

Пермь

В пермский период Британия находилась на суперконтиненте Пангея и находилась в жарких и засушливых условиях. Песчаники образовались из песчаных дюн пустыни. Известняки и соли откладывались в близлежащем внутреннем море (море Цехштейна). Многие группы животных вымерли в конце перми.

Пермский и триасовый периоды. BGS © UKRI.

Карбон

В начале каменноугольного периода Великобритания находилась недалеко от экватора.Известняки, содержащие кораллы, брахиоподы и трилобиты, откладывались в мелководных морях. Позже песчаники, аргиллиты и угли откладывались в прибрежных болотах, где преобладали леса из гигантских папоротников и хвощей.

Каменноугольный период. BGS © UKRI.

Девон

В девонский период Великобритания находилась к югу от экватора и имела полузасушливый климат. На юго-западе развиты морские известняки, песчаники и аргиллиты. В других местах песчаники откладывались реками на прибрежной равнине (иногда известной как «Старый красный песчаник»).Окаменелости включают рыбу и первые высшие растения.

Девонская временная диаграмма. BGS © UKRI.

Ранняя палеозойская эра

Силур

В силурийский период Великобритания лежала к югу от экватора с тропическим или субтропическим климатом. Море покрыло Британию, которое было более мелким на юге (известняки) и более глубоким на севере (песчаники и аргиллиты). Окаменелости силурия включают кораллы, брахиоподы, трилобиты и граптолиты.

Ордовик

В ордовикский период Великобритания находилась к югу от экватора и имела прохладный климат.Моря покрыли Британию, и произошла драматическая вулканическая активность, поскольку океан, отделяющий Англию и Уэльс от Шотландии, начал закрываться.

Силурская и ордовикская временная диаграмма. BGS © UKRI.

Кембрийский

В кембрийский период Англия и Уэльс находились недалеко от южного полюса и испытали холодный климат. Они были отделены от Шотландии, которая была присоединена к Северной Америке. Мелководное море покрыло большую часть территории, и впервые появились такие животные, как трилобиты, граптолиты и моллюски.

Кембрийская временная диаграмма. BGS © UKRI.

Докембрий

Докембрий - это название, данное промежутку времени до кембрия. Докембрийский период составляет 88% геологического времени.

Есть очень разнообразные отложения неопротерозоя, в том числе вулканические толщи, осадочные породы, образованные в средах от глубоководных до земных, плутонические магматические породы и метаморфические породы. Многоклеточная жизнь быстро развивалась и разнообразилась.

В мезопротерозойскую эру Англия и Шотландия находились на разных континентах. Аргиллиты, песчаники и вулканические отложения откладывались в мелководных морях. Развивается многоклеточная жизнь.

Палеопротерозой и архей охватывают очень длительный геологический период времени, в течение которого земная кора и атмосфера развивались. Единственная жизнь на Земле была одноклеточной.

Докембрийская временная диаграмма. BGS © UKRI.

Справочная информация

Как работает геологическая временная диаграмма BGS?

Основная диаграмма показывает шкалу времени фанерозоя (от кембрия до четвертичного периода).Названия отдельных периодов являются ссылками: каждый ведет к более подробной диаграмме, показывающей эпохи и возрасты для этого периода.

Все графики для отдельных периодов нарисованы в одном масштабе. В случае недостаточных или противоречивых данных о датировке возрастных границ возрастам дается средняя продолжительность в пределах соответствующих эпохальных границ.

Эти возрастные границы показаны на диаграммах пунктирными линиями. Как правило, на карте есть один период, за исключением палеогена / неогена / четвертичного периода, перми / триаса и ордовика / силурия.

Также включена карта архея и протерозоя (докембрия).

Более подробная стратиграфическая информация содержится в отчетах Комитета по стратиграфическим рамкам.

Подразделения геологического времени

Геологическая временная диаграмма BGS основана на геохронологии. Это раздел наук о Земле, который занимается концепцией геологического времени и датирует последовательность событий на протяжении всей истории Земли. Интервалы геологического времени получают формальные названия и сгруппированы в иерархию в соответствии с их длиной (в уменьшающихся временных интервалах):

 • eon
 • эпоха
 • период
 • эпоха
 • возраст
 • хрон

Подразделения называются «ранними», «средними» или «поздними».

Хроностратиграфия аналогична, но касается отношений между временем и горными породами, отложенными в течение этих временных интервалов. Хроностратиграфические термины применяются к породам, отложившимся в течение определенных интервалов времени. Их иерархическая группировка в порядке убывания времени:

 • eonothem
 • erathem
 • система
 • серии
 • этап
 • хронозон

Подразделения бывают «нижнее», «среднее» и «верхнее».

Региональная и глобальная картина

Хотя возраст горных пород иногда можно определить напрямую с помощью радиометрического датирования, в большинстве случаев возраст горных пород датируется косвенно, часто с помощью содержания в них окаменелостей.

Исторически сложилось так, что названные подразделения геологического времени и связанные с ними хроностратиграфические подразделения были разработаны независимо в разных частях мира. Основная задача мирового стратиграфического сообщества состояла в том, чтобы установить единую универсальную схему подразделения геологического времени.Существует согласие на уровнях эона, эпохи и (по большей части) периода, но региональные термины продолжают широко использоваться на более низких иерархических уровнях. Это потому, что в геологическом прошлом, как и сегодня, на разных частях поверхности Земли существовала разная среда. Таким образом, в любое время в разных регионах земного шара откладывались отложения разного типа и с разным содержанием ископаемых.

Для частей геологической колонки корреляция между этими различными регионами достаточно хорошо понятна для установления универсальных подразделений на уровнях эпох / серий и возрастов / стадий.Однако для некоторых интервалов и некоторых регионов глобальные корреляции плохо изучены, и породы отнесены к подразделениям регионального применения. Например, на Британских островах (и, в большинстве случаев, также в северо-западной Европе) региональные подразделения используются для кембрийских серий, ордовикских ярусов и каменноугольных эпох и ярусов.

Особая проблема существует в отношении хронологического подразделения вокруг границы юрского и мелового периодов, где в настоящее время применяется не менее трех схем в различных частях Британских островов.По этой причине некоторые термины, используемые BGS, отличаются от Gradstein и Ogg (1996) в нескольких частях колонки.

Радиометрический возраст

На геологической временной диаграмме BGS границам эпох (границам эпох в докембрии) был присвоен радиометрический возраст, взятый из компонентных временных шкал. Однако ни даты, ни даже сами границы не определены. Постоянно проводится улучшенное радиометрическое датирование слоев, которое иногда приводит к более точному определению возраста для отдельных хроностратиграфических границ.В конце концов, эти частичные изменения включаются в пересмотр полной геологической шкалы времени, такой как используется в этой диаграмме.

Точное определение хроностратиграфической границы также может быть изменено международным соглашением, и в этом случае оно может лежать на более раннем или более раннем уровне, чем ранее установленный. Например, основание четвертичного периода традиционно находилось на северо-западе Европы на уровне, датируемом примерно 2,3 миллиона лет назад до настоящего времени (2.3 млн лет назад), тогда как недавно согласованное международное определение устанавливает границу на уровне 1,8 млн лет. Точно так же одни стратиграфы относят основание мелового периода к основанию берриаса (144 млн лет), тогда как другие относят его к основанию рязанского яруса на 142 млн лет. В ожидании международного соглашения по границе, мы, следуя Gradstein и Ogg (1996), помещаем ее в основание рязанского яруса.

Примечание

Существует несколько геологических шкал времени, отражающих использование различных наборов данных и методов интерпретации.Геологическая временная диаграмма BGS основана на шкале геологического времени 2012 (Gradstein et al., 2012) с дополнениями. В результате получится составная геологическая временная диаграмма, которая будет обновляться по мере появления улучшенных временных шкал.

Дополнительные ссылки

Коуи Дж. У. и Бассетт М. Дж. 1989. Международный союз геологических наук 1989 Глобальная стратиграфическая карта с геохронометрической и магнитостратиграфической калибровкой. Дополнение к сериям , Vol. 12, №2.

Форти Р. А., Харпер Д. А. Т, Ингхэм Дж. К., Оуэн А. В. и Раштон А. В. 1995. Пересмотр ордовикских серий и этапов из исторической типовой области. Геологический журнал , Vol. 132, 15–30.

Градштейн, Ф. М., и Огг, Дж. 1996. Временная шкала фанерозоя. Эпизоды, Vol. 19, 3–5.

Датировка горных пород и окаменелостей с использованием геологических методов

абсолютная датировка: Определение количества лет, прошедших с момента наступления события, или конкретного времени, когда это событие произошло

атомная масса: Масса изотопа электрона, основанная на количестве протонов и нейтронов

атомное ядро: Группа протонов и нейтронов в ядре атома, содержащая почти всю массу атома и его положительный заряд

дочерний изотоп: Изотоп, образующийся в результате радиоактивного распада

электронов: Отрицательно заряженные субатомные частицы с очень небольшой массой; найдено за пределами ядра атома

электронный спиновой резонанс: Метод измерения изменения магнитного поля или спина атомов; изменение спина атомов вызывается перемещением и накоплением электронов из их нормального положения в положения в дефектах кристаллической структуры минерала в результате излучения.

элементов: Химические вещества, которые нельзя разделить на более простые вещества

разлом: Трещина в породе, по которой происходит движение

Шкала геомагнитной полярности: Запись нескольких эпизодов инверсии магнитной полярности Земли, которая может быть использована для определения возраста горных пород

период полураспада: Время, необходимое для радиоактивного распада половины родительских изотопов до дочерних изотопов

Окаменелость индекса : Окаменелость, которую можно использовать для определения возраста пластов, в которых она обнаружена, и для помощи в корреляции между единицами горных пород

изотопов: разновидности одного и того же элемента, которые имеют одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов

магнитное поле: Область, где силовые линии перемещают электрически заряженные частицы, например вокруг магнита, через провод, проводящий электрический ток, или магнитные силовые линии, окружающие землю

магнетизм: Сила, заставляющая материалы, особенно сделанные из железа и других определенных металлов, притягиваться или отталкиваться друг от друга; свойство материалов, которое реагирует на присутствие магнитного поля

нормальная полярность: Интервал времени, когда магнитное поле Земли ориентировано так, что северный магнитный полюс находится примерно в том же положении, что и географический северный полюс

нейтронов: Субатомная частица, обнаруженная в ядре атома с нейтральным зарядом и массой, примерно равной протону

оптическая стимулирующая люминесценция: Метод датирования, который использует свет для измерения количества радиоактивности, накопленной кристаллами в песчинках или костях с момента их захоронения

палеомагнетизм: Остаточная намагниченность в древних породах, которая фиксирует ориентацию магнитного поля Земли и может использоваться для определения местоположения магнитных полюсов и широты скал в момент их образования

родительский изотоп: Ядро атома, которое подвергается радиоактивному распаду

полярность (магнитная полярность): Направление магнитного поля Земли, которое может иметь нормальную или обратную полярность

Калий-аргоновый (K-Ar) метод: Радиометрический метод датирования, который использует распад 39K и 40Ar в калийсодержащих минералах для определения абсолютного возраста

принцип взаимосвязей между разрезами: Любая геологическая особенность, пересекающая пласты, должна быть сформирована после того, как породы, которые они прорезали, были отложены.

принцип преемственности фауны: ископаемых вида сменяют друг друга в определенном, узнаваемом порядке, и как только вид вымирает, он исчезает и не может снова появиться в более молодых породах.

принцип исходной горизонтальности: Слои пластов располагаются горизонтально или почти горизонтально, параллельно или почти параллельно поверхности земли.

принцип наложения: В недеформированной последовательности самые старые породы находятся внизу, а самые молодые - вверху.

протонов: Положительно заряженные субатомные частицы, обнаруженные в ядре атома

радиоактивность (радиоактивность): Нестабильный изотоп спонтанно испускает излучение из своего атомного ядра

радиоактивный распад: Процесс, посредством которого нестабильные изотопы превращаются в стабильные изотопы тех же или разных элементов путем изменения количества протонов и нейтронов в ядре атома

радиоуглеродное датирование: Метод радиометрического датирования, который использует распад 14C в органическом материале, таком как дерево или кости, для определения абсолютного возраста материала

радиометрическое датирование: Определение абсолютного возраста горных пород и минералов по определенным радиоактивным изотопам

Относительная датировка : Скалы и постройки расположены в хронологическом порядке, что позволяет установить возраст одного объекта старше или младше другого

инверсии (инверсии магнитного поля): Изменения магнитного поля Земли от нормальной полярности к обратной полярности или наоборот

обратная полярность: Интервал времени, когда магнитное поле Земли ориентировано так, что северный магнитный полюс находится примерно в тех же положениях, что и географический южный полюс

пласт (единственное число: пласт): Отчетливые слои отложений, накопившихся на поверхности земли.

стратиграфия: Изучение слоев и их взаимосвязей

термолюминесценция: Метод датирования, который использует тепло для измерения количества радиоактивности, накопленной каменным или каменным орудием с момента последнего нагрева

Таблица 1 | Геохронология и тектоническая эволюция батолита Линканг на юго-западе Юньнани, Китай

Таблица 1

Данные изотопного возраста батолита Линканг на ранней стадии.

9045 9045 9045 Monzit 9045 Менгай, 9045 Гранит Mengi Биотит (Rb-Sr)

Литологический раздел Литология Измеряемые объекты и методы Результаты датирования, Ma Положения образцов Тестеры и время
Гранитный порфир Цельная порода (Rb-Sr) Laomaocun Zhang et al., 2006 [25]
Сяоцзе Монцонитовый гранит Цельная порода ( 87 Sr / 86 Sr) 279 Округ Юнь Чэнь 461
Биотитовый гранит Биотит ( 40 Ar / 39 Ar) ​​ Рядом с рекой Ланьцзян Dai et al., 1986 [27]
Lincang Гранит Lincang Monzleonit порода (Rb-Sr) 279 Lincang Chen, 1991 [26]
Lincang Среднезернистый равнозернистый гранодиорит Целостная порода (Rb-Sr) 2688 Веха вдоль дороги Линьканг-Менгку 327–387 км Чжан и др., 1990 [28]
Линкан Биотитовый гранит разного размера Целая порода (Rb-Sr) 19461 901 90 Shangyun-Xiaotang Zhang et al., 1990 [28]
Lincang Монцонитовый гранит Целая порода (Rb-Sr) Lincang , 1989 Liu et al.
Menghai Монцонитовый гранит Целая порода ( 87 Sr / 86 Sr) 279 Menghai Chen, 1991 [26]
256 Мэнхай Ван, 1984 [29]

Границы | Геохронологические и геохимические ограничения петрогенезиса пермских долеритовых дайковых роев в орогенном поясе Бейшань, северо-запад Китая,

Введение

Центральноазиатский орогенный пояс (CAOB) - важный фанерозойский аккреционный орогенный пояс в мире (рис. 1A; Sengör et al., 1993; Jahn et al., 2000). Он образовался в результате слияния аккреционных комплексов, магматических дуг, связанных с дугами бассейнов, офиолитов, подводных гор и микроконтинентов во время долгоживущей субдукции Палеоазиатского океана (Kröner et al., 2007; Windley et al., 2007). ; Xiao et al., 2008, 2011, 2019). Орогенный пояс Бейшань расположен на южной окраине ЦАОВ и в течение палеозоя пережил сложный процесс тектоно-магматической эволюции. Таким образом, это стало ключевой частью изучения геологической эволюционной истории CAOB.Ранняя пермь была решающим периодом в эволюционной истории ЦАОВ, отмеченным закрытием Палеоазиатского океана, переходом от субдукционно-аккреционного тектонизма к постколлизионному тектонизму и возникновением обширного мантийного магматизма (Wartes et al. ., 2002; Charvet et al., 2007). Раннепермский (290–270 млн лет назад) магматизм и связанная с ним минерализация рассматривались как побочные продукты постсубдукции после закрытия Палеоазиатского океана (Han et al., 2010; Yuan et al., 2010; Song et al., 2011, 2013; Zhang et al., 2011). Петрогенезис раннепермских основных-ультраосновных комплексов, долеритовых даек и базальтов Бейшанского орогенного пояса до сих пор остается предметом дискуссий. Чжоу и др. (2004) полагают, что пермские магматические породы в районе Тарима и прилегающего района Бейшан вместе составляют Большую магматическую провинцию (LIP), которая является продуктом деятельности мантийного плюма (Zhou et al., 2004; Qin et al., 2011). ; Su et al., 2011, 2012). Zhang et al. (2011) предполагают, что одновозрастные пермские мантии в районе Бейшань являются продуктами постсубдукционного расширения (Zhang et al., 2011; Ли и др., 2013, 2020; Zheng et al., 2014). Ao et al. (2010) полагают, что пермские базитно-ультраосновные комплексы, такие как Побей и Хуншишань, были сформированы в процессе субдукции Палеоазиатского океана, представляя обстановку позднепалеозойских островных дуг в районе Бейшан (Ao et al., 2010).

Рис. 1. (A) Упрощенная схематическая карта тектоники Центрально-Азиатского орогенного пояса (с изменениями из Jahn, 2004). (B) Упрощенная геологическая карта, показывающая распределение позднепалеозойских долеритовых даек, основных-ультраосновных интрузий в районе Бейшань, модифицированная по материалам Xiao et al.(2004) и Xue et al. (2019). Данные о возрасте (циркон U-Pb) из долерита Побей (Tan, 2018), долерита Подонг (Xue et al., 2016), габбро Хуншишань (Wang et al., 2014), долерита Цихая (Chen et al., 2013) , 2015), габбро-долерит Цихай (Chen et al., 2015), габбро Хунлюхэ (Zhang, Guo, 2008), габбро Хуитуншань (Yu et al., 2012), габбро Цзицзитаизи (Li et al., 2012), Niujuanzi габбро (Wu et al., 2012), долерит Niujuanzi (Qi et al., 2017), долерит Yinaoxia (Zhang et al., 2015; Peng et al., 2020), дацит Лююань (Mao et al., 2012), гранодиориты Лююань (Zheng et al., 2018) и эклогиты Губаоцюань (Saktura et al., 2017).

Предыдущие исследования были в основном сосредоточены на изучении раннепермского базитно-ультраосновного комплекса и базальтов в районе Бейшан, но петрогенезис долеритовых даек плохо ограничен и отсутствует сравнение между различными регионами из-за ограниченных геохимических исследований основных дамбы в этом районе. Как специфический продукт тектоно-магматизма (Hoek and Seitz, 1995), рои долеритовых даек могут формироваться в краевых областях связанного с мантийным плюмом LIP, среды расширения задней дуги и параметров расширения после субдукции.Долеритовые дайки являются важными признаками тектоно-магматических эволюционных событий и могут максимально сохранять информацию об источнике мантии (Halls, 1982; Liu et al., 2013). Таким образом, они широко используются для реконструкции агрегации, расширения и разрушения древних плит (Zhou et al., 2000). Кроме того, основные дайки могут служить магматическими каналами, позволяя транспортировать мафическую магму из мантии в кору и потенциально сохраняя примитивные составы магмы, которые предоставляют важную информацию о природе подстилающей мантии (Adams et al., 2005). Соответственно, мы представляем новые геохронологические и геохимические данные о роях основных даек Губаоцюань в районе Бейшан (рис. 1В) и исследуем их петрогенезис и динамический фон. Это исследование призвано обеспечить основу для дальнейшего понимания геотектонического фона в районе Бейшан в период ранней перми. .

Геологические данные и описания образцов

Геологические предпосылки

Орогенный пояс Бэйшань расположен на самой южной окраине ЦАОВ, рядом с центрально-Тяньшаньским орогенным поясом на севере и Таримско-Северо-Китайским кратоном на юге (рис. 1B).Граница между CAOB и Северо-Китайским кратоном - это шовная зона Южный Тянь-Шань – Лююань – Солонкер (рис. 1A), которая, как считается, представляет собой окончательную шовную зону на южной окраине CAOB. Метаморфические горные пояса высокого и сверхвысокого давления, связанные с субдукцией Палеоазиатского океана, распределены по шовной зоне, включая голубой сланец Акейази и эклогит на юго-западе Тянь-Шаня (возраст Ar-Ar: 315–319 млн лет) (Gao и Klemd, 2003; Klemd, 2003; Klemd et al., 2015; Li et al., 2015), эклогит Gubaoquan на юге Лююаня (возраст пика метаморфизма: ∼465 млн лет; Liu et al., 2012; Saktura et al., 2017) и метаморфические породы фации голубых сланцев Wenduermiao в Солонкере (Ar – Ar возраст: ∼450 млн лет) (Gao et al., 1990).

Бейшанский орогенный пояс образовался в результате сшивания нескольких островных дуг, расположенных в разных частях Палеоазиатского океана в течение раннего-среднего палеозоя. Границами между островными дугами выступают офиолитовые пояса, представляющие собой бывшие океанические корки - Хуншишань (346.6 ± 2,8 млн лет) - офиолитовая зона меланжа Байхешань-Пэнбошань (Wang et al., 2014), Цзицзитаизи (321,2 ± 3,7 млн ​​лет) - зона офиолитового меланжа Сяохуаншань (336 ± 4 млн лет) (Li et al., 2012; Zheng et al. ., 2013), Хунлюхэ (516,2 ± 7,1 млн лет) - Нюцзюаньцзы (446,5 ± 4 млн лет) - офиолитовая зона меланжа Сичанцзин (536 ± 7 млн ​​лет) (Zhang, Guo, 2008) и Хуйтуншань (446,1 ± 3 млн лет) - Чжанфаншань ( 362.6 ± 4 млн лет) офиолитовой меланжевой зоны (Yu et al., 2012) с севера на юг соответственно. В районе Бейшан встречаются выходы пластов от протерозоя до кайнозоя, среди которых относительно развиты пласты докембрия, ордовика, силурия, карбона и перми.

Доступные U – Pb хронологические данные по циркону показали, что в районе Бейшан существовало как минимум две фазы основного-ультраосновного магматизма: одна - от позднего ордовика до девона (360–450 млн лет), а другая - от позднего карбона до ранней перми. (260–305 млн лет). Широко распространенные офиолитовые пояса, сформированные на первом этапе в районе Бейшан, включают высокомагнезиальные диориты, богатые ниобием базальты, базальты нормальных срединно-океанических хребтов (N-MORB), обогащенные MORB (E-MORB) и островные дуги. толеит, что указывает на то, что в районе Бейшан, возможно, произошла субдукция океанической коры от позднего ордовика до раннего девона (Mao et al., 2012; Zheng et al., 2018). На более поздней фазе часто наблюдался мафит-ультраосновной магматизм, и были развиты несколько базит-ультраосновных комплексов и рои долеритовых даек. Эти долеритовые дайки широко распространены по всей территории Бейшаня и когда-то были связаны с Таримским мантийным плюмом (Xiao et al., 2006).

Рой пермских мафических даек

Рой долеритовых даек в районе Бэйшан сконцентрирован в районе Побей на западе, районе Губаоцюань в центре и районе Иньваксиа на востоке.Более того, есть отдельные выходы на поверхность в других регионах (рис. 1B). Дайки обычно параллельны, простираются на северо-запад (310–355 °) и северо-восток (10–80 °) и почти вертикальны (падение 80–90 °; рис. 2E). Рой даек преимущественно внедряется в силурийско-девонский (380–442 млн лет назад) гранодиорит и кварцевый диорит, а также в толщу от докембрия до перми (рис. 2A, C, E; Mao, 2008; Mao et al., 2010) в районе Лююань. площадь. Границы контакта между дайками и вмещающими породами и пластами хорошо видны (Рисунки 2A, C, E).Между отдельными дайками и гранодиоритом видны обожженные края.

Рис. 2. Выходы даек долеритов и микрофотографии типичных даек долеритов из Губаоцюань. (A) Дайки долеритов Губаоцюань внедрились в докембрийские ортогнейсы. (C) Дайки Губаоцюань между ортогнейсами и эклогитами. (E) Дайки Губаоцюань внедрились в силурийско-девонские гранодиоритовые вмещающие породы. (B, D) Клинопироксен, плагиоклаз и роговая обманка в дайках Губаоцюань. (F) Показывает офитовую текстуру. Cpx, клинопироксен; Pl, плагиоклаз; и Hbl, роговая обманка.

Район Губаоцюань расположен в средней части южной окраины Бэйшань в Ганьсу, к северу от разлома Губаоцюань-Хунлююань. Эти дайки, как правило, простираются между северо-северо-северо-востоком и северо-западом-юго-востоком, они различны по размеру, шириной от 0,5 до 6 м. Дайки простираются от сотен метров до тысяч метров и почти вертикальны (рис. 2E). Долеритовые дайки Губаоцюань в основном внедряются в ордовикско-девонские гранодиориты, а некоторые из них вторгаются в метаморфические пласты раннепалеозойской группы Хуанюшань (рис. 1В).Дайки вкраплены в массив горных пород и прорезают толщу, в основном в апофизах или штоках. Долеритовые дайки, обнаженные в пластах, обычно расположены параллельно друг другу, от зеленовато-черного до темно-серого цвета и претерпели слабые изменения хлорита и серицита (рис. 2F). Дайки долеритов в массиве гранодиоритовых пород хорошо сохранились, в основном темно-зеленого цвета, а граница между дайкой и вмещающими породами четкая и плоская (рис. 2E). Эти основные дайки содержат клинопироксен (∼ 15 об.%) и вкрапленников плагиоклаза (~ 10 об.%) (рис. 2Б, D). Матричные минералы состоят из клинопироксена и плагиоклаза с небольшими количествами роговой обманки и оксидов Fe-Ti (рис. 2D). Долеритовые дайки Gubaoquan являются порфировыми и свежими, с офитовой текстурой (рис. 2B, D, F) и содержат низкую долю оксидов Fe-Ti (2% ~ 3% по объему).

Аналитические методы

Кристаллы циркона были выделены из свежей пробы долеритовой дайки (∼25 кг, GBQ-04, 41 ° 00′43,09 ″ N, 95 ° 00′21,52 ″ E) с использованием традиционных методов тяжелой жидкости и магнитной сепарации в коммерческой лаборатории Ланфан, провинция Хэбэй, Китай.Типичные кристаллы циркона, которые были идиоморфными, бесцветными, прозрачными и недоформированными, помещали в диск из эпоксидной смолы и затем полировали для анализа. Изображения катодолюминесценции (CL) и обратно рассеянных электронов (BSE) были получены в Пекинском центре SHRIMP Института геологии Китайской академии геологических наук. Изображения CL и BSE использовались вместе, чтобы помочь выбрать зерна циркона, которые имеют колеблющуюся или простую зональность, указывающую на магматическую кристаллизацию, для датирования U-Pb.

U-Pb датирование циркона для основных дамб в районах Губаоцюань было выполнено с помощью LA-ICP-MS в Ключевой лаборатории минеральных ресурсов и геологической инженерии Западного Китая Министерства образования. Подробные описания приборов и аналитических процедур можно найти в Luan et al. (2019). Циркон Плешовице (206 Pb / 238 возраст U = 337 млн ​​лет, Sláma et al., 2008) и циркон Цинху ( 206 Pb / 238 возраст U = 159 млн лет, Li et al., 2009) Стандарт использовался в качестве внешнего стандарта для корректировки массовой дискриминации и фракционирования изотопов, а Zircon

( 207 Pb / 206 Pb age = 1065 млн лет назад, Wiedenbeck, 1995) анализировался попеременно с неизвестными цирконами.Диаграммы Concordia и расчеты средневзвешенных значений были выполнены с использованием программы Isoplot 3.0 (Ludwig, 2003). Обычная поправка на Pb была сделана с использованием измеренного значения 204 Pb и значений Стейси и Крамерса (1975).

Концентрации основных элементов для клинопироксена и плагиоклаза были определены с помощью электронного микрозонда JEOL JXA-8100 в университете Чанъань, Китай. Аналитические условия были следующими: ускоряющее напряжение 15 кВ, ток пучка 20 нА, размер пучка 1 мкм и время счета пиков 20 с.Для калибровки использовались международные стандарты минералов. Аналитическая воспроизводимость была в пределах ± 2% относительной.

Состав основных и микроэлементов цельной породы был определен в университете Чанъань, Китай. Концентрации основных элементов были измерены с помощью рентгенофлуоресцентного (XRF) спектрометра (Shimadzu 1800) на дисках из плавленого стекла, а для калибровки использовались национальные стандарты горных пород Китая GBW07112 (габбро). Аналитическая точность для основных элементов была менее 3%. Анализ содержания микроэлементов в цельной породе проводился с использованием американского прибора Thermoelectric X-7 ICP-MS в университете Чанъань.Образец порошка (40 мг) подвергали кислотному гидролизу со смешанными HNO 3 и HF в тефлоновых стаканах, покрытых стальной бомбой, в течение 48 часов, чтобы гарантировать полное растворение тугоплавких минералов. Используйте базальтовый стандарт USGS BCR-2 в качестве внешнего стандартного образца для калибровки следовых концентраций элементов в измеренных образцах, и аналитическая точность, как правило, была выше 5%.

Изотопный анализ Sr – Nd всей породы был проведен с использованием прибора Nu Plasma HR с несколькими коллекторами (MC) ICP – MS в Государственной ключевой лаборатории континентальной динамики Северо-Западного университета.Подробное описание аналитических процедур можно найти в Zong (2013). Измеренные отношения 143 Nd / 144 Nd и 87 Sr / 86 Sr нормированы на 146 Nd / 144 Nd = 0,7219 и 86 Sr / 88 Sr = 0,119 соответственно . Повторный анализ стандартов NBS987 и Shin-Etsu JNdi-1 дал 87 Sr / 88 Sr и 143 Nd / 144 Nd отношения 0,710248 ± 0,000012 (2σ) и 0.512116 ± 0,000009 (2σ) соответственно, а контрольные значения для этих стандартов равны 87 Sr / 88 Sr NBS 987 = 0,710241 ± 12 (Thirlwall, 1991), 143 Nd / 144 Nd JNdi– 1 = 0,512110 (Танака, 2000). Аналитическая точность для отношений Sm / Nd и Rb / Sr была ниже 1%. Общее количество процедурных пропусков было <200 пг для Sr и <100 пг для Nd.

Аналитические результаты

Циркон U-Pb Возраст

Циркон U-Pb данные для основных даек Губаоцюань приведены в Таблице 1.Образец GBQ-04 был отобран из основной дайки в районе Губаоцюань, которая прорвалась в силурий-девонский гранодиорит (424–380 млн лет; Mao et al., 2010) и докембрийские ортогнейсы (рис. 2A, C; Yang et al., 2006). ; Мао, 2008; Сактура и др., 2017). Цирконы, выделенные из этого образца, бесцветны и прозрачны, имеют субидиоморфную гранулированную или столбчатую форму, длину 50–100 мкм и отношение длины к ширине 1: 1–2: 1. На изображениях катодолюминесценции (КЛ) зерна циркона имеют плоские кристаллические плоскости, и большинство этих цирконов имеют хорошо развитую колебательную зональность, указывающую на магматическое происхождение (рис. 3а).Большинство более старых зерен циркона имеют перекристаллизованную размытую зональность и являются короткими и субидиоморфными, тогда как три самых молодых циркона имеют удлиненное зерно и имеют более развитую колебательную зональность (рис. 3а). Четырнадцать измеренных значений возраста циркона 206 Pb / 238 U варьируются в широком диапазоне (рис. 3b). Четыре циркона определили докембрийский возраст (2044–897 млн ​​лет), а семь цирконов - силурийский возраст (от 441 до 425 млн лет). Кроме того, три самых молодых возраста дают средневзвешенный возраст 280.7 ± 4 млн лет (рис. 3б). Соответственно, мы интерпретируем возраст 280,7 ± 4 млн лет как возраст внедрения долеритовых даек Бубаоцюань, а все более старые зерна - как унаследованные цирконы, захваченные из вмещающих пород.

Таблица 1. Концентрации изотопов U, Th, Pb и U-Pb в кристаллах циркона из большой (25 кг) пробы долерита из дайки долеритов Губаоцюань.

Рис. 3. Изображения катодолюминесценции (КЛ) (a) и диаграммы U-Pb конкордии (b) для дайков долеритов Губаоцюань.

Минеральная химия

Состав клинопироксена и плагиоклаза в долеритовых дайках Губаоцван представлен в дополнительной таблице 1. Плагиоклаз в основных дайках состоит в основном из лабрадорита и битовнита со значениями An 46,4–74,3 мол.%, Что указывает на то, что плагиоклаз является рано кристаллизованным минералом из магмы . Клинопироксен (Wo 29 . 6 - 43 . 3 En 30 . 0 - 51 . 2 Фс 8 . 8 - 33 . 5 ) в долеритовых дайках в основном состоит из авгита (Wo 33 - 42 En 39 - 50 Fs 13 - 26 ), с небольшим количеством диопсида и эндиопсида (рис. 4). Клинопироксен из основных даек Губаоцюань имеет переменные значения Mg # (47–84) и в основном сконцентрирован в диапазоне от 66 до 84.

Основные и микроэлементы

Целостный состав основных и микроэлементов основных даек Губаоцюань представлен в дополнительной таблице 2.Содержание SiO в цельной породе 2 и Fe 2 O 3 T из дайков Губаоцюань колеблется от 47,7 до 50,1 мас.% И от 12,5 до 17,4 мас.%, Соответственно, с относительно более низкими концентрациями. MgO (4.06–5.51 мас.%) и общей щелочи (Na 2 O + K 2 O = 2.83–4.37 мас.%). Значения Mg # (магниевый индекс породы) долерита Губаоцюань составляют от 41,5 до 57. Эти дайки относительно богаты железом и бедны магнием, поэтому принадлежат к богатой железом группе основных пород, а также являются субщелочными и базальтовыми. диаграмма TAS (рисунок 5; Le Bas et al., 1986), что сходно с основными элементными характеристиками долеритов в районах Инваксия и Подонг (Zhang et al., 2015; Xue et al., 2016), тогда как тип долерита сформировался в тот же период в районе Тарим-Бачу. Здесь преобладают щелочные базальты (Yu, 2009).

Рис. 5. Диаграмма CaSiO 3 (Wo) - MgSiO 3 (En) - FeSiO 3 (Fs), показывающая составы пироксена (по Morimoto, 1988) из даек долеритов Губаоцюань.

Нормализованные по хондриту структуры редкоземельных элементов (РЗЭ) и нормализованные по примитивной мантии структуры неподвижных несовместимых элементов показаны на рисунках 6A, B. Дайки Губаоцюань демонстрируют структуру от слегка обедненной до обогащенной LREE ([La / Yb] N = 0,93–1,32) и слабоотрицательные аномалии Eu (δEu = 0,87–0,99; рис. 6A), что может быть вызвано распределением Eu в магме превращается в раннекристаллизованный плагиоклаз. Образцы из долеритовых даек Губаоцюань имеют более низкое содержание Ni (14.9–62,9 частей на миллион) и Cr (12–132 частей на миллион) и более низкие концентрации Nb / La (0,33–0,41), Nb / Ta (10,64–14,48), Nb / Y (0,05–0,07), но более высокие концентрации Th / La ( 0,12–0,15) и отношения Zr / Nb (48,2–56,2), чем в примитивной мантии (McDonough, Sun, 1995). Как показано на Рисунке 6B, образцы характеризуются выраженными Nb-Ta отрицательными аномалиями и слегка легкими обогащениями РЗЭ по сравнению с тяжелыми РЗЭ, что аналогично характеристикам распределения микроэлементов в базальтах мезозойской островной дуги. По сравнению с региональными современными дайками и базальтами, базальты Лююань относительно более обогащены легкими лёгкими и высокоразвитыми элементами, в то время как дайки Губаоцюань имеют немного более высокое содержание микроэлементов, чем долеритовые дайки в районах Инваксия и Подонг.Однако они имеют схожие модели распределения редкоземельных элементов и микроэлементов, которые значительно отличаются от геохимических характеристик основных даек Бачу того же периода в районе Тарима.

Изотопы Sr-Nd

Содержание и изотопный состав Rb-Sr и Sm-Nd в дайках Губаоцюань приведены в Таблице 2. Значение εNd ( t = 280 млн лет назад) долеритов Губаокван колеблется от 6,4 до 6,8, что аналогично значениям долеритов. в Yinwaxia [εNd (t) = 9.0–9,1; Zhang et al., 2015] и Podong [εNd (t) = 5.5–7.4; Xue et al., 2016] и показывает характеристики деплетированной мантии, которая отличается от долерита Бачу в Таримской области [εNd (t) = −1,2–3,5; Цзян и др., 2004b; Ю, 2009; Ю. и др., 2017]. Долеритовые дайки Губаоцюань имеют различные и более высокие начальные отношения 87 Sr / 86 Sr (от 0,706240 до 0,707626), чем отношения долеритов в Инваксии (0,703622 до 0,704141; Zhang et al., 2015); Xue et al., 2016), что может быть связано с определенной степенью загрязнения земной коры при подъеме и внедрении магмы. Относительно низкие исходные отношения 87 Sr / 86 Sr и высокие значения εNd (t) (Рисунок 7) аналогичны основным дайкам в Подонге и Инаоксии. Он также похож на базальтовые интрузии и базальты Лююань [εNd (t) = −1.84–9.0; исходные 87 Sr / 86 Sr = 0,703390–0,7098], которые, как полагают, произошли от истощенного астеносферного мантийного источника (Zhao et al., 2006; Мао и др., 2012).

Таблица 2. Результаты изотопного анализа Sm-Nd и Rb-Sr долеритовых даек Губаоцюань в районе Бейшань, Северо-Западный Китай.

Рис. 7. График εNd (t) по сравнению с начальным соотношением изотопов 87 Sr / 86 Sr для долеритовых даек и базальтов в Бейшанской и Таримской областях. Данные по вторжениям в восточных районах Тянь-Шаня и Бэйшань взяты из работы Zhou et al. (2004), Qin et al. (2011), Song et al. (2011) и Zhang et al.(2011). Источники данных по пермскому магматизму Таримской губы Jiang et al. (2004a), Yu (2009), Zhou et al. (2009), Xie et al. (2014) и Wei et al. (2014). Источники дат: дайки Yinaoxia (Zhang et al., 2015), дайки Podong (Xue et al., 2016), дайки долеритов Tarim Bachu (Yu, 2009), базальты Tarim Keping (Jiang et al., 2004a) и базальты Liuyuan (Чжао и др., 2006). Значения, использованные в расчете смешивания: (1) верхняя корка, 27 ppm Nd, 320 ppm Sr, ε Nd (t) = -6, ( 87 Sr / 86 Sr) i = 0.72; (2) мантийная магма, 7,3 ppm Nd, 90 ppm Sr, ε Nd (t) = 9,5, ( 87 Sr / 86 Sr) i = 0,703. Концентрации неподвижных элементов: истощенная мантия взята из Sun and McDonough (1989), верхняя кора взята из Rudnick and Gao (2014). Набор изотопов Sr-Nd для магм, происходящих из океанической мантии, взят из работы Зиндлера и Харта (1986).

Обсуждение

Возраст долеритовых даек

Долерит относится к основной гипабиссальной интрузивной породе.Первобытная магма была ненасыщенной кремнеземом, и долерит образовался во время быстрого подъема и внедрения магмы. Поэтому первичные магматические цирконы трудно кристаллизовать в долерите. Учитывая тот факт, что основные дайки способны улавливать цирконы из вмещающих пород во время подъема, большинство этих цирконов можно интерпретировать как ксенокристы, захваченные из вмещающих пород.

Предыдущие данные показывают, что докембрийский метаморфический фундамент был широко развит в районе Бэйшань (China University of Geosciences Press, 1997; Niu et al., 2020). Долеритовые дайки из района Губаоцюань в основном внедрили силурийско-девонские гранодиориты (424–380 млн лет; Mao et al., 2010) и докембрийские ортогнейсы (рис. 2A, C; Yang et al., 2006; Mao, 2008; Saktura et al. , 2017) соответственно. Предполагается, что возраст образования долеритовых даек Губаоцюань должен быть более поздним, чем девон. Это означает, что три самых молодых циркона (279,1, 280,5 и 282,8 млн лет), скорее всего, кристаллизовались из основной магмы, а их средневзвешенный возраст 206 Pb /238 U составляет 280 лет.7 ± 4 млн лет можно принять как лучшую оценку возраста внедрения дайк Губаоцюань. В то время как более старые возрастные группы (2044–897 млн ​​лет и 441–425 млн лет) представляют собой возрасты цирконов, захваченных из слоев фундамента (докембрийские ортогнейсы) и вмещающих пород (гранодиорит) во время подъема магмы. Кроме того, согласно статистике возраста долеритовых даек (табл. 3) в районе Бейшан, диапазон возраста внедрения роя долеритовых даек составляет 271,2 ± 2,9–313,6 ± 3,3 млн лет и сосредоточен в пределах 285–270 млн лет, аналогичный к основному дамбам в районе Подонг, Хуанюшань и Иньвасян.Кроме того, возраст долеритовых даек, полученный Zhang et al. (2015) в районе Лююань Губаоцюань составляет 282 млн лет, что указывает на наличие обширного основного магматизма от позднего карбона до ранней перми в районе Бэйшань.

Таблица 3. Составлен возраст долеритовых даек в районе Бейшан.

Источник магмы и загрязнение земной коры

Результаты изотопного моделирования Sr-Nd всей породы показывают, что магма долеритовых даек Губаоцюань испытала загрязнение материалами верхней коры во время размещения.При моделировании двухкомпонентный изотопный состав магмы взят из примитивной мантии, которая является точкой пересечения между образцом и линией тренда мантии [εNd (t) = 9,5, ( 87 Sr / 86 Sr) i = 0.703], и верхняя кора [Rudnick, Gao, 2014; εNd (t) = 6, ( 87 Sr / 86 Sr) i = 0,72]. Магма, образовавшаяся из обедненной мантии, имеет концентрации Sr и Nd 90 и 7 ppm.3 промилле соответственно. Предполагается, что концентрации Sr и Nd в концевых элементах верхнего слоя корки составляют 320 и 27 частей на миллион соответственно. Эти значения лежат в пределах средних значений для океанических базальтов и верхней коры соответственно (Sun, McDonough, 1989; Rudnick, Gao, 2014). Результаты расчетов моделирования показывают, что основные дайки Губаоцюань имеют степень загрязнения земной коры 5 ~ 10% (Рисунок 7), что близко к базальтам Лююань и выше, чем у долеритовых даек в районах Инваксия и Побэй.Кроме того, присутствие ксенокристаллических цирконов из докембрийских пластов и гранодиорита свидетельствует о загрязнении земной коры во время образования магмы.

Основная магма обычно происходит из астеносферы или литосферной мантии (Fiona et al., 2017). Отношения Fe / Mn в основных породах могут быть использованы для определения состава их материнской магмы (Liu et al., 2008). В целом MORB имеет более низкое отношение Fe / Mn (55–58; Zhang et al., 2011), чем базальты плюмового происхождения, такие как гавайские OIB (около 65–71; Humayun et al., 2004) и континентальные паводковые базальты (∼ 63.7; Wang et al., 2011). Фракционирование оливина и клинопироксена приведет к уменьшению и увеличению отношения Fe / Mn соответственно (Liu et al., 2008). Относительно однородные отношения Fe / Mn (54,1–59,7) долеритовых даек Губаоцюань аналогичны MORB и предполагают, что кристаллизация оливина и пироксена в целом мало влияет на отношение Fe / Mn в магме. Это показывает, что отношения Fe / Mn в дайках Губаоцюань отражают состав их мантийного источника и подразумевают материнскую магму типа MORB.Кроме того, величина εNd (t) долеритовых даек Губаоцюань колеблется от 6.4 до 6.8, показывая характеристики обедненной мантии. Все основные дайки расположены над массивом MORB-OIB на диаграмме Th / Yb по сравнению с Nb / Yb, которые аналогичны базальтам Лююань, долеритовым дайкам Подонг и Инооксия (Рисунок 8), что дополнительно указывает на участие компонента, связанного с субдукцией. (Пирс, 2008). Однако долеритовые дайки Бачу и базальты Кепинг расположены близко к OIB в массиве MORB-OIB, с очевидными разными источниками.Компоненты субдукции в основном включают кремнистые расплавы и флюиды, полученные из пластов, и оба могут налагать отличительные геохимические признаки на мантийные источники (Pearce, 2005). Высокоподвижные элементы (например, Rb, Ba, Cs и U) имеют тенденцию разделяться на водные флюиды, тогда как Th и LREE сильно разделяются на кремнистые расплавы, образованные из отложений (Plank and Wade, 2005). Высокие и изменчивые отношения Ba / La (5,93–14,2) и Ba / Nb (15,0–37,3), но низкие отношения Th / Yb (0,17–0,24) долеритовых даек Губаоцвань убедительно указывают на то, что они произошли из мантийного источника, который был метасоматизирован. флюидами, полученными из слябов (Woodhead et al., 2001; Планк и Уэйд, 2005). Поэтому, основываясь на приведенных выше результатах, мы предполагаем, что исходная магма для основных даек Губаоцюань произошла от истощенной астеносферной мантии, которая ранее подверглась метасоматизации под действием субдуцированных флюидов, а затем была загрязнена коровыми материалами.

Рис. 8. График зависимости Nb / Yb от Th / Yb для долеритовых даек и базальтов в районе Бейшан. MORB , Базальт Срединно-океанического хребта; OIB , Базальт океанического острова; CAB , Базальт континентальной дуги; Массив MORB-OIB взят из Пирса (2008); Поля CAB, OIB, MORB взяты из Li et al.(2015); Источники дат: дайки Yinaoxia (Zhang et al., 2015), дайки Podong (Xue et al., 2016), дайки долеритов Tarim Bachu (Yu, 2009) и базальты Tarim Keping (Jiang et al., 2004a) и Beishan метаморфические породы (Xie et al., 2012).

Геодинамические основы магматизма

Материнская магма этих даек подверглась ассимиляции и загрязнению материалами верхней коры во время процесса внедрения, что могло быть вызвано отрицательными Nb-Ta аномалиями в долерите Губаоцюань, поскольку континентальная кора сильно обеднена Nb и Ta (Rudnick и Гао, 2003).Однако есть и другие возможности вызвать отрицательные аномалии Nb-Ta. Базальтовая магма островной дуги и магма мантийного происхождения, которая ранее была метасоматизирована субдукционным компонентом, обладают характеристиками отрицательных Nb-Ta аномалий (Rudnick, Gao, 2003; Pearce et al., 2013).

Чтобы лучше понять генезис отрицательных аномалий Nb-Ta в долеритовых дайках Губаоцюань, мы используем отношения Nb / Yb и Th / Yb для всей породы для оценки объяснений (Pearce, 2008).Как показано на Рисунке 8, отношения микроэлементов представляют состав родительской магмы, если мы предположим, что отрицательные Nb-Ta аномалии в дайках полностью вызваны загрязнением земной корой, требуется до ~ 15% загрязнения земной коры (Рисунок 8) , что указывает на то, что ассимиляция и загрязнение более крупными материалами необходимы для достижения текущего уровня обеднения Nb-Ta. Как упоминалось выше, изотопный состав Sr-Nd основных даек показывает значительно меньшую степень загрязнения земной коры (<10%, рис. 7).Это противоречие исключает возможность загрязнения земной коры как основной причины отрицательных Nb-Ta аномалий в дайках. А отношения Nb / Yb и Th / Yb в дайках Губаоцюань находятся в пределах области кайнозойских базальтов континентальной дуги. Характеристики микроэлементов и изотопов Sr-Nd указывают на то, что отрицательные аномалии Nb-Ta, вероятно, отражают первичный признак мантийного источника. Материнская магма долеритовых даек Губаоцюань имела определенную степень обеднения Nb-Ta. Это показывает, что материнская магма дайк Губаоцюань, вероятно, была базальтовой магмой в условиях островной дуги или магмой мантийного происхождения, источник которой был метасоматизирован субдукционными флюидами до своего образования.

Орогенный пояс Бэйшань образовался за счет сшивания блоков, расположенных в разных местах Палеоазиатского океана в палеозое (Zheng et al., 2014, 2016; Chen et al., 2017; Wang et al., 2018). Имеющиеся геологические данные показали, что офиолитовый пояс в районе Бэйшань сформировался между 330 и 516 млн лет назад (Zhang, Guo, 2008; Li et al., 2012; Zheng et al., 2013; Wang et al., 2014), которые представляют собой верхний предел времени субдукции океанической коры между различными блоками.Возраст метаморфизма высокотемпературного и высоконапорного метаморфического пояса горных пород, распределенного по шовной зоне Южный Тянь-Шань-Лююань-Солонкер на самой южной окраине CAOB, составил 465–315 млн лет (Gao, Klemd, 2003; Klemd, 2003; Liu et al. al., 2012; Li et al., 2015; Saktura et al., 2017), что представляет собой конец субдукции океанической коры, т.е. субдукция палеоазиатской океанической коры завершилась до позднего карбона (~ 315 млн лет назад), затем началась стадия коллизии дуги и континента и постсубдукционного растяжения.

Долерит Губаоцюань образовался в ранней перми (~ 280 млн лет). После субдукции Палеоазиатского океана район Бейшан вступил в стадию внутриконтинентальной эволюции. Более того, учитывая, что дугового магматизма в дуге Хуанюшань или Шибаншань не было с ранней перми. Другими словами, значительные отрицательные Nb-Ta аномалии в дайках, вероятно, не были сформированы базальтовой магмой в обстановке островной дуги. Вместо этого они являются объединенными результатами метасоматоза мантийной магмы флюидами из древних субдуцирующих пластов и загрязнения земной коры.Следы редкоземельных элементов и изотопные характеристики Sr – Nd долеритовых даек Губаоцюань указывают на то, что их первичная магма возникла из истощенной мантии астеносферы, и магма испытала 5% -10% ассимиляции и загрязнения материалами верхней коры во время внедрения. Петрологические и геохимические характеристики долеритовых даек Губаоцюань также указывают на то, что они формировались в условиях низкой летучести воды, которые отличаются от условий связанных с дугой базальтовых пород (Feig et al., 2006; Меткалф и Шерве, 2008). Следовательно, во время стадии расширения после субдукции (~ 280 млн лет назад), система расслоения литосферы, скорее всего, была ответственна за генезис пермских основных даек Губаоцюань в районе Бейшан (Рисунок 9).

Рис. 9. Схематические диаграммы пермской тектонической эволюции южной части Бейшань. Расслоение литосферы, приводящее к тектонизму растяжения и частичному таянию восходящей астеносферной мантии и вышележащей литосферной мантии.

Следовательно, мы предполагаем, что долеритовые дайки Губаоцюань сформировались в течение тектонического периода после погружения плит. Расслоение литосферы в среде растяжения привело к частичному плавлению восходящей астеносферной мантии и вышележащей метасоматизированной мантии, что в результате привело к образованию основной магмы долерита. Кроме того, в более крупном масштабе в Бэйшане возраст образования долеритовых даек Губаоцюань был аналогичен возрасту образования широко распространенных долеритовых даек в районе Бейшан, а основные дайки Губаоцюань имеют те же геохимические характеристики, что и дайки в Инваксии в районе Бэйшань. восток и Подонг на западе.Это указывает на то, что позднекаменноугольные - раннепермские долеритовые дайки в орогенном поясе Бейшан могут контролироваться единым континентальным геодинамическим фоном, т.е. дайки связаны с постсубдукционной обстановкой растяжения.

Заключение

U-Pb датирование циркона указывает на то, что долеритовые дайки Губаоцюань в орогенном поясе Бэйшань были заложены примерно в 1969 г. 280 млн лет назад, это было то же самое время, когда образовались дайковые рои долеритов, широко распространенные в Бейшане и Таримской губе.Геохимические характеристики этих даек, очевидно, отличаются от основных даек, связанных с активностью мантийных плюмов, характеризующихся мантией типа OIB в районе Бачу, Тарим. Напротив, они похожи на дайки в районе Йинаоксия и Подонг. Микроэлементы и изотопы Sr-Nd указывают на то, что исходная магма для этих основных даек образовалась в результате частичного плавления истощенной астеносферной мантии, которая ранее метасоматизировалась флюидами из древней субдуцирующей плиты. Это говорит о том, что рои долеритовых даек в районе Бейшан сформировались после закрытия Палеоазиатского океана.Это был продукт базальтового магматизма, образовавшийся в результате частичного плавления декомпрессированной астеносферы, вызванного расслоением литосферы в обстановке растяжения после субдукции.

Заявление о доступности данных

Исходные материалы, представленные в исследовании, включены в статью / дополнительные материалы, дальнейшие запросы можно направлять соответствующим авторам.

Авторские взносы

GX: полевые геологические исследования, идеи, формальный анализ и написание - первоначальный проект.JD: полевые геологические исследования, проверка и написание - обзор и редактирование. WG: курирование и визуализация данных. RW: администрирование и валидация проекта. ЗС: полевые геологические исследования и визуализация. BM: сбор данных и программное обеспечение. JS: помощь в экспериментальном тестировании и программное обеспечение. Все авторы внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.

Финансирование

Работа выполнена при финансовой поддержке Национального фонда естественных наук Китая (41872076 и 41802081), Программы фундаментальных исследований естественных наук Шэньси (2019JQ-674 и 2020JQ-440) и Университета Чанъань (300102279203).

Конфликт интересов

RW использовала компания Petrochina Changqing Oilfield Company.

Остальные авторы заявляют, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов ».

Благодарности

Мы очень благодарны профессору Zhuangzhi Qian, редактору XD, а также двум анонимным рецензентам за их обнадеживающие и конструктивные комментарии и предложения по улучшению этой работы.Г-н Минву Лю, г-н Кэ Хэ и г-жа Чуньлей Цзун очень благодарны за их любезную помощь в геохимических анализах.

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2021.657716/full#supplementary-material

Список литературы

Адамс, М. Г., Ленц, Д. Р., Шоу, С. С., Уильямс, П. Ф., Арчибальд, Д. А., и Кузенс, Б. (2005). Шошонитовые основные дайки эоцена, вторгшиеся в комплекс Монаши, Британская Колумбия: петрогенетическая связь с вулканической последовательностью группы Камлупс? Can.J. Earth Sci. 42, 11–24. DOI: 10.1139 / e04-091

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ао, С. Дж., Сяо, В. Дж., Хань, К. М., Мао, К. Г., и Чжан, Дж. Э. (2010). Геохронология и геохимия базит-ультраосновных комплексов ранней перми в районе Бейшань, Синьцзян, Северо-Западный Китай: значение для позднепалеозойской тектонической эволюции южных Алтайдов. Gondwana Res. 18, 466–478. DOI: 10.1016 / j.gr.2010.01.004

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Charvet, J., Шу, Л. С., и Лоран-Шарве, С. (2007). Палеозойская структурная и геодинамическая эволюция восточного Тянь-Шаня (северо-запад Китая): сварка Таримской и Джунгарской плит. Эпизоды 30, 162–186.

Google Scholar

Chen, B., Qin, K. Z., Tang, D. M., Mao, Y.J., Feng, H.Y., Xue, S.C., et al. (2015). Литологические, хронологические и геохимические характеристики месторождения железа Цихай, Восточный Синьцзян: ограничения на генезис основных-ультраосновных и сиенитовых интрузий и минерализации. Acta Petrol. Грех. 31, 2156–2174.

Google Scholar

Chen, C., Xiu, D., Pan, Z. L., Zhang, H., Zhang, J. L., Li, Q. Z., et al. (2017). Раннепалеозойский растительный тектонический режим земной коры в центральной части орогенного пояса Бэйшань: новые данные из геохронологии и геохимии габбро в Шибанцзине. Acta Geol. Грех. 91, 1661–1673.

Google Scholar

Чэнь, Дж. П., Ляо, К. А., Ло, Т., Чжан, X. Х., Го, Д. Б., Чжу, Х.L., et al. (2013). Циркон U-Pb геохронология и изучение генезиса основного комплекса из месторождения железа диабазового типа в Цихай, район Бэйшань. Геол. Sci. Technol. Поставить в известность. 32, 76–83.

Google Scholar

Издательство Китайского университета наук о Земле (1997). Бюро геологии и минеральных ресурсов провинции Ганьсу. Чжоукоудянь: Издательство Китайского университета наук о Земле.

Google Scholar

Фейг, С. Т., Юрген, К., Сноу, Дж. Э. (2006).Влияние воды на фазовые равновесия толеитового базальта: экспериментальное исследование в окислительных условиях. Contrib. Минеральная. Бензин. 152, 611–638. DOI: 10.1007 / s00410-006-0123-2

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Фиона, К. Б., Энтони, Дж. К., Рид, Р. К., и Пол, А. П. (2017). Геология, геохимия и потенциал Ni-Cu-PGE основных-ультраосновных тел, связанных с Дидонским батолитом, Северный Квинсленд, Австралия. Ore Geol. Ред. 90, 532–552.DOI: 10.1016 / j.oregeorev.2017.05.002

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Гао, К. Л., Цзи, Р. С., Цинь, Д. Ю., и Инь, Ю. (1990). Голубые сланцы в трех тектонических средах на севере Китая. Геол. Ред. 36, 20–29.

Google Scholar

Гао Дж. И Клемд Р. (2003). Формирование пород HP-LT и их тектонические последствия в западном Тянь-Шаньском орогене, северо-запад Китая: геохимические и возрастные ограничения. Lithos 66, 1–22. DOI: 10.1016 / s0024-4937 (02) 00153-6

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Холлз, Х.С. (1982). Значение и потенциал основных дайковых роев в изучении геодинамических процессов. Geosci. Канада 9, 145–154.

Google Scholar

Хан, Б. Ф., Го, З. Дж., Чжан, З. К., Чжан, Л., Чен, Дж. Ф., и Сун, Б. (2010). Возраст, геохимия и тектонические последствия позднепалеозойского сшивающего плутона в шовной зоне Северного Тянь-Шаня, Западный Китай. GSA Bull. 122, 627–640. DOI: 10.1130 / b26491.1

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хук, Дж. Д., и Зейтц, Х. М. (1995). Континентальные основные дайковые рои как тектонические индикаторы: пример с холмов Вестфолд в Восточной Антарктиде. Precamb. Res. 75, 121–139. DOI: 10.1016 / 0301-9268 (95) 80002-y

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ян, Б. М. (2004). Центральноазиатский орогенный пояс и рост континентальной коры в фанерозое. Аспекты тектонической эволюции. Китай 226, 73–100. DOI: 10.1144 / gsl.sp.2004.226.01.05

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ян Б. М., Ву Ф. Ю. и Чен Б. (2000). Массивное образование гранитоидов в Центральной Азии: свидетельство наличия изотопа неодима и его значение для роста континентов в фанерозое. Эпизоды 23, 82–92. DOI: 10.18814 / epiiugs / 2000 / v23i2 / 001

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Цзян, К. Ю., Чжан, П. Б., Лу, Д. Р., Бай, К. Ю., Ван, Ю. П., Тан, С. Х. и др. (2004a). Петрология, геохимия и петрогенезис кальпинских базальтов и их изотопный состав Nd, Sr и Pb. Геол. Ред. 50, 492–500.

Google Scholar

Цзян, К. Ю., Чжан, П. Б., Лу, Д. X. и Бай, К. Ю. (2004b). Петрогенезис и источник магмы ультраосновных пород в районе Ваджилитаг, западная Таримская плита в Синьцзяне. Acta Petrol. Грех. 20, 1433–1444.

Google Scholar

Клемд, Р.(2003). Метаморфизм сверхвысоких давлений в эклогитах Западного Тянь-Шаньского пояса высокого давления (Синьцзян, Западный Китай) - комментарий. Am. Минеральная. 88, 1153–1156.

Google Scholar

Клемд Р., Гао Дж., Ли Дж. Л. и Мейер М. (2015). Метаморфическая эволюция переходной коры (сверх) высокого давления, связанной с субдукцией, в Южно-Тянь-Шаньском орогене (Центрально-Азиатский орогенный пояс): геодинамические последствия. Gondwana Res. Int. Geosci. J. 28, 1–25. DOI: 10.1016 / j.gr.2014.11.008

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Крёнер А., Уиндли Б. Ф., Бадарч Г., Томуртогоо О. и Мартинес К. (2007). Аккреционный рост и корообразование в Центральноазиатском орогенном поясе и сравнение с Аарбско-Нубийским щитом. Memoir Geol. Soc. Являюсь. 200, 181–209. DOI: 10.1130 / 2007.1200 (11)

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ле Бас, М. Дж., Ле, М. Р. У., Стрекейзен, А., Занеттин, Б., и Рокс, И. С. О. О. И. (1986). Химическая классификация вулканических пород на основе общей щелочно-кремнеземной диаграммы. J. Petrol. 27, 745–750. DOI: 10.1093 / петрология / 27.3.745

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ли, Дж. Л., Клемд, Р., Гао, Дж., Цзян, Т., и Сун, Ю. Х. (2015). Обычная метаморфическая эволюция при высоком давлении переслаивающихся эклогитов и метаосадков из «единицы сверхвысокого давления» метаморфического пояса Тянь-Шань в Китае. Lithos 226, 169–182.DOI: 10.1016 / j.lithos.2014.12.006

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ли, М., Синь, Х. Т., Рен, Б. Ф., Рен, Ю. В. и Лю, В. Г. (2020). Ранне-среднепермские постколлизионные гранитоиды в северной части орогена Бейшань, северо-запад Китая: данные по U-Pb возрасту и изотопам Sr-Nd-Hf. Can. J. Earth Sci. 57, 681–697. DOI: 10.1139 / cjes-2019-0088

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ли, С., Уайлд, С.А., и Ван, Т. (2013). Раннепермские постколлизионные высококалорийные гранитоиды из района Лююань в южной части орогена Бэйшань, северо-запад Китая: петрогенез и тектонические последствия. Lithos 179, 99–119. DOI: 10.1016 / j.lithos.2013.08.002

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ли, X. Х., Ли, В. X., Ван, X. C., Ли, К. Л., Лю, Ю., и Тан, Г. К. (2009). Роль мантийной магмы в генезисе раннеяньшаньских гранитов в хребте Нанлинг, Южный Китай: изотопные ограничения циркона in situ Hf-O. Sci. Китай 52, 1262–1278. DOI: 10.1007 / s11430-009-0117-9

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ли, Х.М., Ю, Дж. Й., Ван, Г. К., и Ву, П. (2012). Геохронология офиолита Джидзитаизи в районе Бэйшань, провинция Ганьсу, и его геологическое значение. Геол. Бык. Китай 31, 2025–2031 гг.

Google Scholar

Лю Л., Ван, К., Цао, Ю. Т., Чен, Д. Л., Кан, Л., Ян, В. К. и др. (2012). Геохронология многоэтапных метаморфических событий: ограничения на эпизодический рост циркона из эклогита сверхвысокого давления в Южном Алтыне, Северо-Западный Китай. Lithos 136, 10–26. DOI: 10.1016 / j.lithos.2011.09.014

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Лю С., Фэн С. X., Ян Б. М., Ху, Р. З., Гао, С., Колсон, Л. М. и др. (2013). U-Pb возраст циркона, геохимические и изотопные ограничения Sr-Nd-Hf на происхождение основных даек в провинции Шэньси, Северо-Китайский кратон, Китай. Lithos 175, 244–254. DOI: 10.1016 / j.lithos.2013.04.020

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Лю Ю. С., Гао С., Келемен Б. П. и Сюй В.Л. (2008). Рециклированная кора контролирует контрастный состав источников мезозойских и кайнозойских базальтов в Северо-Китайском кратоне. Геохим. Космохим. Acta 72, 2349–2376. DOI: 10.1016 / j.gca.2008.02.018

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Луан Ю., Хе К. и Тан X. Дж. (2019). U-Pb датирование in situ и определение микроэлементов стандартных цирконов методом LA-ICP-MS. Геол. Бык. Китай 38, 1206–1218.

Google Scholar

Людвиг, К.Р. (2003). Руководство пользователя Isoplot 3.00: набор геохронологических инструментов для Microsoft Excel. Berkeley Geochornol. Центр 125, 197–218.

Google Scholar

Мао, К. Г. (2008). Палеозойско-раннемезозойская аккреционная и коллизионная тектоника Бейшань и прилегающей территории. Докторская диссертация, Китайская академия наук, Институт геологии и геофизики, Пекин.

Google Scholar

Мао, К. Г., Сяо, В. Дж., Фанг, Т. Х., Ван, Дж.Б., и Хан, К. М. (2012). Адакиты и Nb-обогащенные базальты от позднего ордовика до раннего девона в районе Лююань, Бэйшань, северо-запад Китая: последствия для плавления плит в раннем палеозое и роста земной коры в южной части Алтаида. Gondwana Res. 22, 534–553. DOI: 10.1016 / j.gr.2011.06.006

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Мао, К. Г., Сяо, В. Дж., Хань, К. М., Сунь, М., Юань, К., Чжан, Дж. Э. и др. (2010). Открытие среднесилурийского адакитового гранита и его тектоническое значение в районе Лююань, горы Бейшань, северо-запад Китая. Acta Petrol. Грех. 26, 84–96.

Google Scholar

McDonough, W. F., and Sun, S. S. (1995). Состав Земли. Chem. Геол. 120, 223–253.

Google Scholar

Меткалф, Р. В., и Шервейс, Дж. У. (2008). Офиолиты надсубдукционной зоны: действительно ли существует офиолитовая загадка? Геол. Soc. Являюсь. Спец. Пап. 438, 191–222. DOI: 10.1130 / 2008.2438 (07)

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ню, Ю.Z., Song, B., Zhou, J. L., Xu, W., Shi, J. Z., Zhang, Y. X., et al. (2020). Литофации и хронология вулканогенно-осадочной толщи на юге региона Бейшань, Центрально-Азиатский орогенный пояс и ее палеогеографические последствия. Acta Geologica Sinica 94, 615–633. DOI: 10.19762 / j.cnki.dizhixuebao.202047

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Пирс, Дж. А. (2005). Перенос элемента с плиты на клин: перспектива погруженной плиты. Лондон: Весеннее собрание AGU.

Google Scholar

Пирс, Дж. А. (2008). Геохимический фингерпринт океанических базальтов с приложениями к классификации офиолитов и поиску архейской океанической коры. Lithos 100, 14–48. DOI: 10.1016 / j.lithos.2007.06.016

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Пирс, Дж. А., Стерн, Р. Дж., Блумер, С. Х. и Фрайер, П. (2013). Геохимическое картирование системы бассейна Марианской дуги: значение для природы и распределения компонентов субдукции. Geochem. Geophys. Геосист. 6, 1525–2027.

Google Scholar

Пэн Р., Чжан Г. С. и Цю Х. Х. (2020). Петрогенезис и тектоническое значение конца палеозойских мафических даек в районе Бейшан в провинции Ганьсу. Бык. Минеральная. Бензин. Геохим. 39, 89–101.

Google Scholar

Планк, Т., и Уэйд, Дж. (2005). Ограничения воды на плавление мантии и состав флюидов слябов. Лондон: осеннее собрание августа.

Google Scholar

Qi, Q., Wang, Y.H., Yu, J.Y., Liu, D.M., Guo, L., Ji, B., et al. (2017). Геохронология, геохимия и тектоническое значение роя диабазовых даек в Бейшане, Ганьсу. Xinjiang Geol. 35, 99–106.

Google Scholar

Qin, K. Z., Su, B. X., Sakyi, P. A., Tang, D. M., Li, X.H., Sun, H., et al. (2011). Геохронология циркона SIMS U-Pb и изотопы Sr-Nd из Ni-Cu-содержащих основных-ультраосновных интрузий в восточной части Тянь-Шаня и Бейшаня в корреляции с паводковыми базальтами в Таримском бассейне (северо-запад Китая): ограничения на ок.Мантийный шлейф 280 млн лет. Am. J. Sci. 311, 237–260. DOI: 10.2475 / 03.2011.03

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Рудник, Р. Л., и Гао, С. (2003). Состав континентальной коры. Трактат Геохимия. 3, 1–64. DOI: 10.1016 / B0-08-043751-6 / 03016-4

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Рудник Р. и Гао С. (2014). Состав континентальной коры. Трактат Геохимия. 4, 1–51. DOI: 10.1016 / b0-08-043751-6 / 03016-4

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сактура, В.М., Бакман, С., Нутман, А. П., Белоусова, Е. А., Ян, З., и Эйтчисон, Дж. К. (2017). Континентальное происхождение эклогита Губаоцюань и значение для эволюции орогена Бэйшань, Среднеазиатский орогенный пояс, северо-запад Китая. Lithos 294, 20–38. DOI: 10.1016 / j.lithos.2017.10.004

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сенгор, А.М.С., Натальин, Б.А., и Буртман, В.С. (1993). Эволюция тектонического коллажа Алтаидов и рост коры палеозоя в Евразии. Природа 364, 299–307. DOI: 10.1038 / 364299a0

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Слама, Дж., Колер, Дж., Кондон, Д. Дж., Кроули, Дж. Л., Гердес, А., Ханчар, Дж. М. и др. (2008). Циркон Pleovice - новый естественный эталонный материал для изотопного микроанализа U-Pb и Hf. Chem. Геол. 71, 1–35. DOI: 10.1016 / j.chemgeo.2007.11.005

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сонг, X. Y., Chen, L. M., Deng, Y. F., и Xie, W. (2013).Синколлизионный толеитовый магматизм, вызванный апвеллингом астеносферы вследствие отрыва плиты на южной окраине Центрально-Азиатского орогенного пояса. J. Geol. Soc. 170, 941–950. DOI: 10.1144 / jgs2012-130

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сонг, X. Y., Xie, W., Deng, Y. F., Crawford, A.J., Zheng, W.Q., Zhou, G.F., et al. (2011). Отрыв плиты и формирование пермских основных-ультраосновных интрузий на южной окраине Центрально-Азиатского орогенного пояса, Синьцзян, северо-запад Китая. Lithos 127, 128–143. DOI: 10.1016 / j.lithos.2011.08.011

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Стейси, Дж. С., и Крамерс, Дж. Д. (1975). Аппроксимация земной эволюции изотопа свинца двухступенчатой ​​моделью. Планета Земля. Sci. Lett. 26, 207–221. DOI: 10.1016 / 0012-821x (75)

-6

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Су, Б. X., Цинь, К. З., Саки, П. А., Ли, Х. Х., Ян, Ю. Ф., Сан, Х. и др. (2011). U-pb возраст и изотопы Hf-O цирконов из позднепалеозойских основных-ультраосновных отложений в южной части Центрально-Азиатского орогенного пояса: тектонические последствия и свидетельства раннепермского мантийного плюма. Gondwana Res. 20, 516–531. DOI: 10.1016 / j.gr.2010.11.015

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Су, Б. X., Цинь, К. З., Саки, П. А., Тан, Д. М., Лю, П. П., Малавиараччи, С. П. К. и др. (2012). Геохронологические-петрохимические исследования базитно-ультраосновной интрузии Хуншишань, район Бэйшань, Синьцзян (северо-запад Китая): петрогенезис и тектонические последствия. Внутр. Геол. Ред. 54, 270–289. DOI: 10.1080 / 00206814.2010.543011

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Вс, с.С., и МакДонаф, В. Ф. (1989). Химическая и изотопная систематика океанических базальтов: влияние на состав мантии и источники процессов. Геол. Soc. Лондон. Спец. Publ. 42, 313–345. DOI: 10.1144 / gsl.sp.1989.042.01.19

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Тан, Л. (2018). Исследование последовательности и хронологии магматизма для основных и ультраосновных комплексов Побей на северо-восточной окраине Таримской плиты. Докторская диссертация, Университет Чанъань, Сиань.

Google Scholar

Tanaka, T. (2000). JNdi-1: эталон изотопов неодима в соответствии с неодимом LaJolla. Chem. Геол. 168, 279–281. DOI: 10.1016 / s0009-2541 (00) 00198-4

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Thirlwall, M. F. (1991). Долгосрочная воспроизводимость мультиколлекторного анализа изотопного отношения Sr и Nd. Chem. Геол. 94, 85–104. DOI: 10.1016 / s0009-2541 (10) 80021-x

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ван, Г.К., Ли, Х.М., Сюй, Х.Й., Ю, Дж. Й., Цзи, Б., и Чжу, Т. (2018). Петрогенезис и тектоническая обстановка вулканических пород карбона и перми Бейшанского орогенного пояса. Acta Petrol. Минеральная. 37, 18–34.

Google Scholar

Ван Г.К., Ли, Х.М., Сюй, X.Y., Ю, Дж.Й. и Ву, П. (2014). Ziron U-Pb хронологическое изучение офиолитов Хуншишань в районе Бэйшань и их тектоническое значение. Acta Petrol. Грех. 30, 1685–1694.

Google Scholar

Ван, Ю., Чжао, З. Ф., Чжэн, Ю. Ф., и Чжан, Дж. Дж. (2011). Геохимические ограничения на природу мантийного источника кайнозойских континентальных базальтов в восточно-центральном Китае. Lithos 125, 940–955. DOI: 10.1016 / j.lithos.2011.05.007

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Wartes, M.A., Carroll, A.R., и Greene, T.J. (2002). Пермские отложения в бассейне Турфан-Хами и прилегающих регионах на северо-западе Китая: ограничения на постамальгамационную тектоническую эволюцию. Геол.Soc. Являюсь. Бык. 114, 131–152. DOI: 10.1130 / 0016-7606 (2002) 114 <0131: psrott> 2.0.co; 2

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Вэй, X., Сюй, Y.G., Фэн, Y.X., и Zhao, J.X. (2014). Взаимодействие плюма и литосферы в образовании большой магматической провинции Тарим на северо-западе Китая: геохронологические и геохимические ограничения. Am. J. Sci. 314, 314–356. DOI: 10.2475 / 01.2014.09

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Виденбек, М.(1995). Пример обратной диссонанса при датировании циркона с помощью ионного микрозонда: артефакт повышенного выхода ионов радиогенного лабильного свинца. Chem. Геол. 125, 197–218. DOI: 10.1016 / 0009-2541 (95) 00072-т

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Виндли, Б. Ф., Алексеев, Д., Сяо, В. Дж., Крёнер, А., Бадарч, А. (2007). Тектонические модели аккреции Центрально-Азиатского орогенного пояса. J. Geol. Soc. 164, 31–47.

Google Scholar

Вудхед, Дж.Д., Хергт, Дж. М., Дэвидсон, Дж. П., и Эггинс, С. М. (2001). Изотоп гафния свидетельствует о «консервативной» подвижности элементов во время процессов в зоне субдукции. Планета Земля. Sci. Lett. 192, 331–346. DOI: 10.1016 / s0012-821x (01) 00453-8

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ву П., Ван Г. К., Ли Х. М., Ю, Дж. Й. и Канг Л. (2012). Возраст офиолита Нюцзюаньцзы в районе Бэйшань провинции Ганьсу и его геологическое значение. Геол. Бык. Китай 31, 2033–2037.

Google Scholar

Сяо, П. X., Хуанг, Ю. Х., Ван, Ю. X., Ван, X. A., и Ли, Ю. Дж. (2006). Геологическая характеристика и тектоническая среда основных групп даек в районе Бэйшань, юг Хами, Синьцзян, Китай. Геол. Бык. Китай 25, 189–193.

Google Scholar

Сяо, В. Дж., Хань, К. М., Юань, К., Сан, М., Лин, С. Ф., Чен, Х. Л. и др. (2008). Аккреционный орогенез Северного Синьцзяна, Северо-Западный Китай, связанный с субдукцией от среднего кембрия до перми: значение для тектонической эволюции Центральной Азии. J. Asian Earth Sci. 32, 102–117. DOI: 10.1016 / j.jseaes.2007.10.008

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сяо, В. Дж., Хуан, Б. К., Хань, К. М., Сунь, С., и Ли, Дж. Л. (2011). Обзор западной части Алтаидов: ключ к пониманию архитектуры аккреционных орогенов. Gondwana Res. 18, 253–273. DOI: 10.1016 / j.gr.2010.01.007

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сяо, В. Дж., Сун, Д. Ф., Хань, К. М., Ван, Б., Чжан, Дж., Ао, С. Дж. И др. (2019). Глубинное строение и металлогенические процессы Алтае-Джунгаро-Тянь-Шанского коллажа в южных Алтаидах. Acta Geol. Грех. Англ. Эд. 93, 1163–1168. DOI: 10.1111 / 1755-6724.14393

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сяо, В. Дж., Чжан, Л. К., Цинь, К. З., Сунь, С., и Ли, Дж. Л. (2004). Палеозойская аккреционная и коллизионная тектоника Восточного Тянь-Шаня (Китай): последствия для континентального роста Центральной Азии. Am. J. Sci. 304, 370–395. DOI: 10.2475 / ajs.304.4.370

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Xie, W., Song, X.Y., Deng, Y.F, Wang, Y.S, Ba, D.H., Zheng, W.Q., et al. (2012). Геохимия и петрогенетические последствия позднедевонской мафит-ультраосновной интрузии на южной окраине Центральноазиатского орогенного пояса. Литос 144, 209–230. DOI: 10.1016 / j.lithos.2012.03.010

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Се, W., Сюй, Ю. Г., Фэн, Ю. Х., Чжао, Дж. Х. (2014). Взаимодействие плюма и литосферы в образовании большой магматической провинции Тарим на северо-западе Китая: геохронологические и геохимические ограничения. Am. J. Sci. 314, 314–356. DOI: 10.2475 / 01.2014.09

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сюэ С.С., Ли С.С., Цинь К.З. и Тан Д.М. (2016). Неплюмовая модель пермского длительного (266-286 млн лет назад) базальтового магматизма в районе Бэйшань-Тяньшань, Синьцзян, Западный Китай. Литос 256, 243–249. DOI: 10.1016 / j.lithos.2016.04.018

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сюэ, С. С., Ли, С. С., Ван, К. Ф., Рипли, Э. М. и Яо, З. С. (2019). Геохронология, петрология и геохимия изотопов Sr-Nd-Hf-S недавно открытого месторождения сульфидов Ni-Cu магматического происхождения Цисинь, южная часть Центральноазиатского орогенного пояса, северо-запад Китая. Ore Geol. Ред. 111: 103002. DOI: 10.1016 / j.oregeorev.2019.103002

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ян, К.X., Wang, Q.H., Gao, X., Pu, W.F., и Zhao, W. (2015). Геохимические характеристики и тектоническая обстановка долерита в Бейшане. Ганьсу. Gansu Geol. 24, 19–23.

Google Scholar

Ян, Дж. С., Ву, К. Л., Чен, С. Ю., Ши, Р. Д., Чжан, Дж. Х., Мэн, Ф. С. и др. (2006). Неопротерозойский эклогитовый метаморфический возраст эдогита Бэйшань провинции Ганьсу, Китай. Свидетельства изотопного датирования SHRIMP U-Pb. Геол. Китай 33, 317–325.

Google Scholar

Ю., Дж.Ю., Ли, X. М., Ван, Г. К., Ву, П., и Ян, К. Дж. (2012). Возраст циркона U-Pb офиолитов Хуйтуншань и Чжанфаншань в Бэйшане на границе Ганьсу и Внутренней Монголии и их значение. Геол. Бык. Китай 32, 2038–2045.

Google Scholar

Ю., X. (2009). Эволюция магмы и глубинные геологические процессы раннепермской крупной магматической провинции Тарим. Докторская диссертация, Чжэцзянский университет, Ханчжоу.

Google Scholar

Ю., X., Ян, С. Ф., Чен, Х. Л., Ли, З. Л., и Ли, Ю. К. (2017). Петрогенетическая модель крупной магматической провинции пермского тарима. Sci. China Earth Sci. 47, 1179–1190.

Google Scholar

Юань, Ф., Чжоу, Т. Ф., Чжан, Д. Ю., Фань, Ю., Лю, С., Пэн, М. X., et al. (2010). Источники, эволюция и тектоническая обстановка базальтов из области минерализации самородной меди на востоке Тянь-Шаня, Синьцзян. Acta Petrol. Грех. 26, 533–546.

Google Scholar

Чжан, Ю.Ю., Досталь, Дж., Чжао, З. Х., Лю, К., и Го, З. Дж. (2011). Геохронология, геохимия и петрогенезис основных и ультраосновных пород района Южный Бейшань, Северо-Западный Китай: последствия для взаимодействия земной коры и мантии. Gondwana Res. 20, 816–830. DOI: 10.1016 / j.gr.2011.03.008

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Zhang, Y. Y., и Guo, Z. J. (2008). Точное ограничение на формирование и возраст внедрения офиолита Хунлюхэ, пограничного региона между провинциями Синьцзян и Ганьсу и его тектонических последствий. Acta Petrol. Грех. 24, 803–809.

Google Scholar

Zhang, Y. Y., Yuan, C., Sun, M., Long, X. P., Xia, X. P., Wang, X. Y., et al. (2015). Пермские долеритовые дайки в орогенном поясе Бейшань на северо-западе Китая: взаимодействие астеносферы и литосферы в ответ на отрыв плиты. Lithos 233, 174–192. DOI: 10.1016 / j.lithos.2015.04.001

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чжао, З. Х., Го, З. Дж., Хань, Б. Ф., Ван, Ю., и Лю, К.(2006). Сравнительное исследование пермских базальтов из восточного района Синьцзян-Бэйшань провинции Ганьсу и его тектонических последствий. Acta Petrol. Грех. 22, 1279–1293.

Google Scholar

Чжэн, Р. Г., Ван, Ю. П., Чжан, З. Ю., Чжан, В., Мэн, К. П., и Ву, Т. Р. (2016). Геохронология и геохимия кислых вулканических пород Yinwaxia в южной части Бейшаня: новые доказательства пермского континентального рифтогенеза. Acta Petrol. Минеральная. 37, 18–34.

Google Scholar

Чжэн, Р.Г., Ву, Т. Р., Чжан, В., Мэн, К. П., и Чжан, З. Ю. (2014). Геохронология и геохимия позднепалеозойских магматических пород в районе Инваксия, Бэйшань: значение рифтового магматизма в южной части Среднеазиатского орогенного пояса. J. Asian Earth Sci. 91, 39–55. DOI: 10.1016 / j.jseaes.2014.04.022

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чжэн, Р. Г., Ву, Т. Р., Чжан, В., Сюй, К., и Мэн, К. П. (2013). Позднепалеозойская система субдукции в южной части Среднеазиатского орогенного пояса: данные геохронологии и геохимии офиолита Сяохуаншань в орогенном поясе Бэйшань. J. Asian Earth Sci. 62, 463–475. DOI: 10.1016 / j.jseaes.2012.10.033

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чжэн, Р. Г., Сяо, В. Дж., Ли, Дж. Ю., Ву, Т. Р., и Чжан, В. (2018). Силурийско-раннедевонское плиточное окно в южной части Центральноазиатского орогенного пояса: свидетельства из высокомагнезиальных диоритов, адакитов и гранитоидов в западной части Центрально-Бейшаньского региона на северо-западе Китая. J. Asian Earth Sci. 153, 75–99. DOI: 10.1016 / j.jseaes.2016.12.008

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чжоу, Д.W., Zhang, C.L., Liu, L., Wang, J.L., Wang, Y., и Liu, J.P. (2000). Синтетическое исследование протерозойских основных дайковых роев в орогенном поясе Циньлин и прилегающем к нему блоке, а также обсуждение некоторых связанных с ними вопросов. Acta Petrol. Грех. 16, 22–28.

Google Scholar

Чжоу, М. Ф., Лешер, К. М., Янг, З. X., Ли, Дж. У. и Сун, М. (2004). Геохимия и петрогенезис 270 млн. Летних Ni-Cu- (PGE) сульфидсодержащих основных интрузий в районе Хуаншань, Восточный Синьцзян, Северо-Западный Китай: значение для тектонической эволюции Центральноазиатского орогенного пояса. Chem. Геол. 209, 233–257. DOI: 10.1016 / j.chemgeo.2004.05.005

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чжоу, М. Ф., Чжао, Дж. Х., Цзян, К. Ю., Гао, Дж. Ф., Ван, В. и Ян, С. Х. (2009). Гетерогенные мантийные источники пермского базальтового магматизма в западной части Таримского бассейна на северо-западе Китая: последствия для возможной крупной вулканической провинции Перми. Lithos 113, 583–594. DOI: 10.1016 / j.lithos.2009.06.027

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Зиндлер, А.и Харт, С. Р. (1986). Химическая геодинамика. Annu. Преподобный "Планета Земля". Sci. 14, 493–571.

Google Scholar

Цзун, К. Л. (2013). Химическое разделение изотопов Pb, Sr, Nd, Hf при растворении одной породы и его геологическое применение. Докторская диссертация, Северо-Западный университет, Сиань.

Google Scholar

эонов и эонотем? Периоды и системы? Понимание того, как геологи говорят о времени

Классификация времени

Чтобы облегчить понимание геологического времени, геологи разделили 4.6 миллиардов лет истории Земли в единицах времени, называемых эонами. Затем они разделили эоны на две или более эпох, эпохи на два или более периода, периоды на две или более эпох и эпохи на две или более эпох.

Эти единицы называются геохронологическими единицами (гео = геология + хронология = упорядочены в порядке от самого раннего до самого последнего).

Шкала геологического времени показывает названия всех эонов, эр и периодов геологического времени, а также некоторые эпохи.(Шкала времени упрощена и включает только наиболее часто используемые названия единиц, поэтому эпохи до кайнозойской эры и возрасты не указаны.) Шкала отображает время в хронологическом порядке снизу вверх - от начала истории Земли до настоящего времени.

Классифицирующие породы

Слои или тела горных пород, которые сформировались в течение данного геологического времени, классифицируются в хроностратиграфической единице , соответствующей геохронологической единице. (Хронология = хронологическая + стратиграфия = раздел геологии, связанный с порядком, возрастом, распределением, составом и содержанием ископаемых пород.)

Например, все породы, образовавшиеся за определенный период, классифицируются в соответствующей системе. Таким образом, слои горных пород, сформированные в четвертичный период, относятся к четвертичной системе, а те, которые сформировались в меловой период, относятся к меловой системе.

Примеры геохронологических единиц и соответствующих им хроностратиграфических единиц:

фанерозойский эон

фанерозойская эонотема

Кайнозойская эра

Кайнозойский Эратем

Четвертичный период

Четвертичная система

Эпоха плейстоцена

Плейстоценовая серия

Канзан Возраст

Канзанская сцена

Камни, отнесенные к одной ступени, могут быть далее разделены на более мелкие единицы на основе таких атрибутов, как физические и химические свойства, природная среда, в которой они образовались, и содержащиеся в них окаменелости.Этапы могут быть разделены на группы, группы на формирования, образования на участников и участники на кровати.

Примеры названных единиц на стадии каменноугольной системы в Канзасе:

Этап

Десмойнский этап

Группа

Марматон Групп

Формация

Известняк Форт-Скотт

Участник

Пачка сланцев Little Osage

Кровать

Summit Coal Bed

Группы, образования и элементы могут содержать слои более чем одного типа горных пород, таких как известняк и песчаник, и названы в честь наиболее преобладающего типа.Например, сланцевая пачка Little Osage включает в себя как сланец, так и уголь, хотя сланца больше, чем угля. Слои, однако, состоят только из одного типа скал. Тонкие слои угля - распространенный тип пластов в некоторых частях восточного Канзаса.

Так же, как геохронологические единицы отображаются на шкале геологического времени, хроностратиграфические единицы отображаются на хроностратиграфической карте (также называемой стратиграфической или горной диаграммой).

Большинство ученых во всем мире согласны с большинством, но не со всеми названиями горных пород.Некоторые названия меняются от штата к штату и от страны к стране, особенно для более локализованных слоев горных пород. Камни часто называют в честь города или другого объекта, связанного с тем, где они были впервые обнаружены. Например, месторождения сланцев Pfiefer Shale и Jetmore Chalk были названы в честь городов Канзаса. Формация Дакота и Формация Кайова были названы в честь индейских племен, которые жили на Великих равнинах.

Стратиграфический справочник и карта Геологической службы Канзаса (с поправками, принятыми Комитетом по стратиграфической номенклатуре КГС) являются официальным документом официально принятых названий горно-стратиграфических единиц в Канзасе.

MF 1053-M - Карта и таблицы, показывающие геохронологию и геохимию всей породы, четырехугольники островов Чигник и Сатвик, Аляска

Карта и таблицы, показывающие геохронологию и геохимию всей породы, четырехугольники островов Чигник и Сатвик, Аляска

 • Авторы:

  Wilson, F.H., Gaum, W.C., and Herzon, P.L.
 • Дата публикации:

  1981
 • Издатель:

  Геологическая служба США
 • Информация для заказа:

  Склад публикаций USGS
 • Четырехугольник (ы):

  Чигник; Остров Сутвик
 • ID цитирования:

  12989

Библиографическая ссылка

Уилсон, Ф.Х., Гаум, В.К., и Херзон, П.Л., 1981, Карта и таблицы, показывающие геохронологию и геохимию всей породы, четырехугольники островов Чигник и Сатвик, Аляска: Геологическая служба США Карта различных полевых исследований 1053-M, 3 листа, масштаб 1: 250 000.

Публикационные продукты

 • Карты и другие крупногабаритные листы

  • Лист 1, Карта и таблицы, показывающие геохронологию и геохимию всей породы, четырехугольники островов Чигник и Сатвик, Аляска, масштаб 1: 250 000 (7.2 м)
  • Лист 2, Карта и таблицы, показывающие геохронологию и геохимию всей породы, четырехугольники островов Чигник и Сатвик, Аляска (3,1 M)
  • Лист 3, Карта и таблицы, показывающие геохронологию и геохимию всей породы, четырехугольники островов Чигник и Сатвик, Аляска (5.1 М)

Ключевые слова

Геохимия; Геохронология; Геология

Начало страницы

.

Author: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *