Текстовий процесор: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Текстовий процесор Word — текстові редактори і процесори


Текстовим документом Word називають документ, який створений у прикладному середовищі й складається з різнотипних об’єктів: тексту, малюнків, таблиць, діаграм.


Можливості MS WORD такі:


• набирання та модифікація неформатованої алфавітно-цифрової інформації;
• форматування символів за допомогою шри­ф­­тів типу TrueType;
• перевірка правопису, підбір синонімів, автоматичне перенесення слів;
• реалізація можливостей технології OLE;
• виконання багатьох операцій верстки, використання готових шаблонів та стилів оформлення документів.


Головне меню Word. Меню Файл містить команди, за допомогою яких можна створити, відкрити, закрити документи, здійснити автоматичний пошук документів, установити параметри сторінки, роздрукувати документ на принтері, а також закінчити роботу з Word.


За допомогою меню Правка можна редагувати документ: помічати, вилучати, копіювати, проводити пошук необхідних місць тексту, переходити до вказаної сторінки за її номером, відмінити помилково введені команди.


Меню Вид дозволяє вибрати форму представлення документа на екрані. За допомогою цього меню можна керувати елементами вікна Word, які видно (панелями інструментів, лінійок, рядків стану), а також масштабом зображення тексту на екрані.


Меню Вставка дозволяє вставити у текст різноманітні об’єкти і текстові елементи: малюнки, графіки, зауваження тощо.


Меню Формат дозволяє форматувати текст (літери, абзаци).


Меню Сервис дає змогу перевірити орфографію і підібрати слова-синоніми, ввімкнути режим автокорекції для виправлення помилок під час набору тексту, встановити опції захисту для різних режимів роботи Word, записати макрокоманду і здійснити роздрукування документів.


Меню Таблица містить усі команди, необхідні для роботи з таблицями у текстовому редакторі Word.


Меню Окно. Word є багатовіконним текстовим процесором. Це означає, що можна одночасно відкрити декілька документів, кожний з яких розміщується в окремому вікні. Один із цих документів є активним, тобто користувач безпосередньо працює лише з им документом. Але користувач може вільно переходити від одного відкритого документа до іншого. За допомогою пункту меню Окно можна перемикатися з роботи над одним документом на роботу з іншим при одночасному опрацюванні декількох документів, міняти розташування вікон з документами всередині робочої ділянки головного вікна Word.


Меню Справка містить довідку про редактор Word.


Створення нового документа або завантаження тексту з файла. Команда Файл >Открыть відкриває існуючий документ. Команда Файл >Создать створює новий файл, при цьому відкривається вікно текстового редактора, що міститиме вікно документа з назвою, наприклад Документ 1.


Створюючи документи у Word, можна використовувати шаблони-заготівки для типових документів. Вікно для вибору потрібного шаблону з’являється при створенні нового документа.


Для створення стандартного документа використовується «порожній» шаблон Новый документ. Існують стандартні шаблони для створення звітів, листів, офіційних записок тощо. У Word є також шаблони для створення гіпертекстових документів (web-документів) та повідомлень електронної пошти.

Текстовий процесор — Влад Вільховий

Microsoft Word (часто — MS WordWinWord или просто Word) — текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов. Выпускается корпорацией Microsoft в составе пакета Microsoft Office. Первая версия была написана Ричардом Броди (Richard Brodie) для IBM PC, использующих DOS, в 1983 году. Позднее выпускались версии для Apple Macintosh (1984), SCO UNIX и Microsoft Windows (1989). Текущей версией является Microsoft Office Word 2016 для Windows и Microsoft Office Word 2016 для Mac

Література


Парольная защита документов MS Word

На документ Microsoft Word могут быть установлены 3 типа паролей:

 • Пароль для открытия документа[3]
 • Пароль для изменения документа[4]
 • Пароль на внесение примечаний и исправлений (для версий 2003 и ниже). В новых версиях MS Word 2007\2010 этот тип пароля называется «Пароль для Ограничения форматирования и редактирования»[5]

Вне зависимости от версий MS Word, в которой был создан документ, «пароль разрешения записи» и «пароль на внесение примечаний и исправлений»можно удалить из документа мгновенно[6]. Эти типы паролей служат не столь для защиты документа, как для обеспечения коллективной работы над документом. А основную защиту документа от несанкционированного доступа обеспечивает «пароль для открытия документа».

В документах ранних версиях MS Word (до MS Office 2003 включительно) пароль для открытия файла может быть без проблем взломан.

В последних версия MS Office 2007 \ 2010 компания Microsoft использует стойкий алгоритм шифрования AES с 128-битным ключом. Формирование ключа происходит путём 50000 \ 100000 кратного применения SHA-1 хэш функции, что делает перебор паролей крайне медленным, и при использовании стойкого пароля шансы его подобрать близки к нулю[7].

Критика

Чаще всего Microsoft Word подвергается критике за низкую безопасность, закрытый исходный код, отсутствие полноценной кроссплатформенности[8]. Ранее Word критиковали также за закрытый формат файлов (открытая документация на бинарные форматы появилась только в начале 2008 года). Это побудило отдельные организации перейти к использованию других текстовых процессоров, таких как OpenOffice Writer, входящего в офисный пакетOpenOffice.org. Инструментов Microsoft Word недостаточно для создания качественного полиграфического продукта[9]

iOS Word

iOS (до 24 июня 2010 года — iPhone OS) — операционная система для смартфонов, электронных планшетов и носимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple. Была выпущена в 2007 году; первоначально — для iPhone и iPod touch, позже — для таких устройств, какiPad и Apple TV. В отличие от Windows Phone (Microsoft) и Android (Google), выпускается только для устройств, производимых фирмой Apple.

В iOS используется ядро XNU, основанное на микроядре Mach и содержащее программный код, разработанный компанией Apple, а также код из ОС NeXTSTEP и FreeBSD. Ядро iOS почти идентично ядру настольной операционной системы Apple macOS (ранее называвшейся OS X). Начиная с самой первой версии, iOS работает только на планшетных компьютерах и смартфонах с процессорами архитектуры ARM

Соотношение смартфонов с различными операционными системами[источник не указан 572 дня]
Платформа4 кв.
2007 г.
4 кв.
2008 г.
4 кв.
2009 г.
2 кв.
2011 г.
3 кв.
2012 г.
3 кв.
2013 г.
1 кв.
2015 г.
Прочие (Linux, Palm OS)9,6 %7,2 %3,4 %3,5 %0,97 %0,3 %0,1 %
Samsung (Bada)0,1 %1,9 %3,0 %
Nokia (Symbian OS)62,3 %52,4 %47,2 %20,9 %2,4 %
Microsoft (Windows mobile,
Windows phone 8)
11,9 %13,9 %8,8 %5,5 %2,4 %4 %5,3 %
Google (Android)0,5 %4,7 %39,5 %72,4 %80 %79,9 %
BlackBerry (BlackBerry OS)10,9 %16,5 %20,8 %14,9 %5,3 %2 %1,1 %
Apple (iOS)5,2 %9,6 %15,1 %15,7 %13,9 %14 %13,6 %

Література IOS

 • Дэйв Марк и др.  iOS 6 SDK. Разработка приложений для iPhone, iPad и iPod touch = Beginning iOS 6 Development Exploring the iOS SDK. — М.:«Вильямс», 2013. — 672 с. — ISBN 978-5-8459-1852-9.
 • Дэйв Марк и др. iOS 5 SDK. Разработка приложений для iPhone, iPad и iPod touch = Beginning iOS 5 Development: Exploring the iOS SDK. — М.: Вильямс, 2012. — 672 с. — ISBN 978-5-8459-1785-0.

Общие сведения

Пользовательский интерфейс iOS основан на концепции прямого взаимодействия с использованием жестов «мультитач». Элементы управления интерфейсом состоят из ползунков, переключателей и кнопок.

iOS разработана на основе операционной системы OS X (с тех пор переименованной в macOS) и использует тот же набор основных компонентов Darwin, совместимый со стандартом POSIX.

Слои абстракции iOS:

 
Відео YouTube

Текстовий процесор MS Word, структура вікна та документу.

– Інформатика
Системи підготовки текстів

Для роботи з текстовою інформацією використовуються спеціальні програми – текстові редактори або процесори. До загальних функцій, що можуть бути реалізовані текстовими процесорами, можна віднести такі:

1. Введення тексту в комп’ютер з клавіатури, редагування тексту (заміна, вставка, видалення та ін.).
2. Форматування тексту (зміна шрифтів, їх розміру, стилю, кольору, вирівнювання, інтервали між рядками, літерами, розмір аркушів та ін.).
3. Робота з фрагментом тексту – копіювати, перемістити, пошук.
4. Робота з декількома документами одночасно.
5. Збереження тексту в вигляді окремого файла або друкування.

Текстові процесори можуть класифікуватись за певними ознаками. До основних з них належать:

♦Кількість алфавітів, які можна використовувати;

♦Форма подання тексту;

♦Спосіб використання, призначення.

 MS Word, середовище створення текстових  документів

Текстовий процесор MS Word входе до складу пакету Microsoft Office. При стандартній інсталяції ярлик програми розташований в Головному меню, то ж завантажити програму  можна так: Пуск-Програми- MS Word. Програма має стандартний інтерфейс. Але розглянемо деякі особливості роботи з документами в середовищі MS Word.

В робочій області маємо відображення текстового документу, що опрацьовується в MS Word. Документ, створений в середовищі MS Word, може бути збережений у вигляді файла з розширенням *.doc. MS Word може працювати одночасно з кількома текстовими документами. Для кожного документа виділяється окреме вікно, в рядку заголовка якого маємо назву документа (ім’я файла) та кнопки управління вікном.  Згортається вікно документа в кнопку, що буде розташована в нижній чакстині робочої області вікна програми. Розгорнене вікно документа займе всю робочу область, назва документу при цьому розташовується поряд з назвою самої програми MS Word, а кнопки управління вікном документа – під кнопками упрвління вікном програми .

В цьому випадку вікна інших відкритих документів теж  розгортаються на всю робочу область вікна програми, але їх не видно за поточним вікном  документа. Щоб будь-яке з них зробити поточним, відмітьте прапорцем його назву в переліку відкритих вікон документів: Меню Вікно. Існує кілька видів перегляду документів: звичайний, електронний документ, розмітка сторінки, структура, головний документ. Якщо ми створюємо документ, який плануємо надалі друкувати на папері, то краще скористатись видом Розмітка сторінки. При цьому користувач має змогу бачити відступи від країв аркуша, вбудовані графічні об’єкти, таблиці і інші об’єкти в тому вигляді, в якому вони будуть надруковані на папері. Змінити вид перегляду документу можна командою
Меню Вид-Розмітка сторінки
. MS Word має кілька панелей інструментів. Але присутність всіх панелей одночасно не виправдовує себе, бо панелі зменшують робочу область документу, то ж користувач час від часу вмикає тільки ті панелі, які йому потрібні на поточний час, а зайві вимикає (Меню Вид-Панелі інструментів).

Панелі можна перетягувати в межах вікна зачепивши її за опуклі риски на початку панелі, при цьому панель можна притиснути до будь-якого краю робочої області, або залишити посередені. Панель можна редагувати, доповнити додатковими кнопками-командами. Для цього відкрийте діалогове вікно Налаштування (Меню Сервіс), вкладку Команди, визначте категорію команди та серед команд знайдіть потрібну, зачепіть її значок та перетягніть в ту панель, в якій Вам вона буде в нагоді. При створенн

і документу можна набрати його текст на клавіатурі, а потім почати його форматування. Можна ж спочатку визначити формат шрифту, формат абзацу та параметри сторінки. При введенні тексту з клавіатури притримуйтесь таких правил:

♦Натискайте клавішу Enter тільки в кінці абзацу;

♦Перед знаком припинання пробіл не ставимо, а ставимо після знаку;

♦Знак апострофа присутній тільки на латинських розкладках клавіатури, але працюючи в кирилиці, його можна поставить, затиснувши клавішу Ctrl, та двічи натиснути по знаку апострофа;

♦Якщо в тексті зустрічається коротке тире, не ставте біля нього пробіли з обох боків,  якщо поставите – отримаєте довге тире;

 ♦Якщо в тексті часто зустічається певне слово, яке довге, або вимагає перехід на іншу розкладку клавіатури, щоб зекономити час, визначте його набір більш простим сполученням символів в автозаміні.

Щоб зберегти створений документ, треба визначити команду Зберегти або Зберегти як. Якщо текст був збережений в файлі і ми виконували його редагування чи форматування, то за командою Зберегти, документ буде збережено в тому ж файлі. Якщо ми створили первинно документ, то команда Зберегти буде виконуватись аналогічно команді або Зберегти як, ввімкнеться діалогове вікно, в якому користувач визначає місце, тип та ім’я файлу (мал.6).

Редагування текстового документу

Процедура редагування передбачає внесення змін в сам текст документу: вставка, вилучення символів, заміна, копіювання, переміщення. Основне правило редагування: спочатку виділяємо об’єкт (фимвол, фрагтент, абзац), а потім визначаємо дію. Перемістити фрагмент тексту можна шляхом перетягування виділеного фрагменту. Якщо при перетягуванні затиснути клавішу Ctrl, то відбудеться

копіювання. Але іноді попереднє місце розташування фрагмента і місце призначення знаходяться на різних аркушах, тож в таких випадках краще використати для цього буфер обміну (команди Вирізать/Копіювать та Вставить). Якщо в тексті часто зустічається певне слово, яке довге, або вимагає перехід на іншу розкладку клавіатури, щоб зекономити час, визначте його набір більш простим сполученням символів в автозаміні: Меню Сервіс-Автозаміна. В діалоговому вікні визначаємо сполучення символів (треба обрати таке сполучення, яке в реальному тексті не зустрічається, наприклад – !!) та слово, яке повинне з’являтись замість вказаного сполучення символів. Користувач часто робе помилки в тексті. MS Word має вбудований редактор орфографії, який виділяє граматичні помилки в тексті червоною хвилястою лінією, а синтаксичні – зеленою. Для виправлення помилок за допомогою редактора орфографії,  ввімкнемо діалогове вікно . В ньму ми можемо обрати варіанти вірного написання слів, прочитать коментарі стосовно синтаксичної помилки.

Форматування текстового документу

Процедура форматування передбачає зміну зовнішнього вигляду документу та його складових: розмір, колір шрифта, відступи для абзаців, вирівнювання, тощо. Найбільш поширені команди форматування винесені в панель Форматування:

Але тут присутні далеко не всі команди, які можна виконувати з текстом в середовищі MS Word. Як зазначено раніше, можна панель доповнити додатковими командами, якими ви часто користуєтесь. Наприклад в панель форматування можна долучити кнопки-команди:– змінити напрямок тексту, – верхній індекс,– нижній індекс,  – полуторний міжрядковий інтервал,  – вставити символ з таблиці символів,  – ввімкнути редактор формул. Одночасно всі параметри форматування виділеної частини документу можна визначити в відповідному діалоговому вікні. (

Меню Формат). Розглянемо вміст вікна Шрифт. Ввімкнувши його, маємо 3 вкладки: Шрифт, Інтервал, Анімація.Кожна вкладка має область перегляду, в якому відображаються всі зміни при зміні параметрів. На вкладці Шрифт маємо можливість змінити  назву шрифта, розмір, накреслення, колір (як і з допомогою панелі Форматування), але маємо змогу визначити ще і ефекти шрифтів: підкреслення, верхній, нижній індекс, з тінню, контур, випуклий, вдавлений. На вкладці Інтервал можна визначити відстань між символами, на вкладці Анімація можна визначити ефекти, які можна спостерігати тільки в електронному перегляді документу.

Вікно Абзац також містить 2 вкладки: Інтервали та відступи, Розташування на сторінці. Перша вкладка дає змогу визначити тип вирівнювання тексту ( притискати текст до лівого, правого краю, по центру, розтягти по ширині), відступи з правого, лівого краю, відступ для першого рядку абзацу, змінити міжрідковий інтервал. Відступи можна визначати також перетягуячи маркера на лінійці над документом. Положення нижніх маркерів визначають відступ для виділених абзаців. Верхній лівий маркер визначає рівень першого рядка абзацу. Абзаци, що починаються з номера або маркера (значок) створюють список, відповідно нумерований або маркерований. Якщо виділити список, то в вікні Список (Меню Формат) можна визначити особливості нуменації  та маркеровки. Натиснувши кнопку Змінити, можна також визначити вид значка в маркерованому списку, в нумерованому списку визначити формат нумерації, положення номера, відстань текста від номера, тощо.

В вікні Параметри сторінок (Меню Файл)  визначаємо поля для всіх сторінок документу (Відступи з лівого, правого краю, згори, знизу), розмір колонтитула, розмір аркушів, орієнтація тексту на аркуші (книжкова чи альбомна), тощо. Якщо документ містить кілька сторінок тексту, можна вставити функцію автоматизованої нумерації сторінок (Меню Вставка-Номери сторінок). В діалоговому вікні Номери сторінок користувач визначає, де на аркуші розташовувати номер сторінки.

Якщо натиснути кнопку Формат, можна визначити додаткові параметри нумерації сторінок: з якого номера почати нумерацію, формат номера. Часто кожен аркуш документа повинен починатись з однотипного тексту – колонтитула. Його визначаємо  через команду Меню Вид-Колонтитул. Вводимо текст колонтитула в виділеній області. В вікні-панелі можемо також визначити, які параметри ще вставити в колонтитул, місце розташування колонтитула на аркуші. Текст колонтитула можна форматувати користуючись при цьому панеллю

Форматування. Для редагування колонтитула треба виконати подвійний клік ЛКМ, ввести зміни.

MS Word дає змогу користуватись розробленими стилями та створювати власні. Стиль визначає зовнішній вигляд різних елементів тексту в текстовому документі (кілька параметрів форматування), наприклад заголовків, підписи під малюнком, основний текст. Стиль дозволяє застосувати до абзацу чи слову цілу сукупність атрибутів форматування за одну дію. Досить виділити фрагмент тексту, відкрити список стилів та клацнути по імені обраного Вами стилю. Найпростіший засіб створення нового стиля абзацу – це відформатувати абзац належним чином, виділити його, клацнути по списку стилів, ввести ім’я нового стиля та натиснути Enter.

Щоб створити новий стиль символу, виберіть команду Стиль в меню Формат, натисніть кнопку Створити, введіть ім’я нового стиля, натисніть кнопку Формат-Шрифт та визначте всі атрибути стилю. Якщо список стилів містить імена стилів, які треба вилучити, в меню Формат оберіть команду Стиль, в списку стилів виділіть ім’я стиля та натисніть кнопку Вилучити. При друкуванні віршів, буклетів виникає необхідність розподілити текст на кілька стовпчиків. В цьому випадку треба  виділити ті абзаци,  які бажаєте розподілити на кілька стовпчиків та  ввімкнути команду Колонки в панелі Стандартна.

Використання шаблонів документів. Майстри шаблонів.

Кожен документ Microsoft Word має в своїй основі певний шаблон. Шаблон визначає основну структуру документа і містить настройки документа, такі як елементи автотекста, шрифти, призначені комбінації клавиш, макроси, меню, параметри сторінок, форматування і стилі. Загальні шаблони, включаючи шаблон Normal.dot, містить настройки, доступні для всех документів. Шаблоны документів, например шаблони записок або факсів в діалоговому вікні Шаблоны, містять настройки, доступні тільки для документів, основаних на відповідних шаблонах. Щоб скористатись загальними шаблонами з комплектації Word, виконайте дії:

1. В меню Файл виберіть команду Создать;
2. В області задач Создать документ в группе Шаблоны оберіть одне із посилань: На моєму комп’ютері;
3. Виберіть шаблон або майстер, котрим бажаєте скористатись.
4. В діалозі з Майстром визначте параметри документу.

Форматування складових текстового документу

Скла-дова

Символ або фрагмент

Абзац

Сторінки

Списки

Відкрити ДВ

Меню Формат – Шрифт

Меню Формат – Абзац

Меню Файл – Параметри сторінок

Меню Формат – Список

параметри

Шрифт Розмір Накреслення Колір Ефекти:¬  Закреслений¬  Підкреслений¬  Контур

¬  Тінь

¬  Верхній, нижній індекс

¬  Вдавлений

¬  Прописними

Міжсимвольний інтервал

Анімація

Вирівнювання:¬  Ліве¬  Праве¬  По центру¬  По ширині

Відступи:

¬  Перший рядок

¬  Лівий

¬  Правий

Інтервали:

¬  Перед абзацом

¬  Після

¬  Міжрядковий

Розташування на сторінці

Поля:¬  ліворуч¬  праворуч¬  верхнє¬  нижнє

Розмір аркуша

Орієтнація тексту:

¬  книжкова

¬  альбомна

Вид документу:

¬  звичайний

¬  брошура

¬  2 сторінки на аркуші

Параметри друку

Нумерований:

¬  Вид

¬  Шрифт

¬  розмір

Маркірований

¬  значок

¬  розмір

Відступ

¬   від поля до значка

¬  від значка до тексту

 

«відомості, які ви скопіювали, перевищують обмеження розміру для вставлення в текстовий процесор»

Бета-інформація

У цій статті розглянуто бета-версію продукту Microsoft. Відомості, наведені в цій статті, надаються як-є, і вони підлягають зміні без попередження. У Microsoft для цього бета-версії не надається жодної офіційної підтримки продуктів. Щоб отримати відомості про отримання підтримки бета-версії, ознайомтеся з документацією, що входить до складу бета-файлів продукту, або перевірте розташування в Інтернеті, де ви завантажили випуск.

Ознаки

Під час спроби перетягнути та вставити текст і зображення об’єктів в одну з програм Microsoft Works, перелічених у розділі «застосовується до», може виникнути одна з таких симптомів:

 • Якщо ви перетягуєте текст і об’єкти зображення з HTML-документа в портфоліо Microsoft Works, а потім спробуйте надрукувати результат або перемістити результат до пустого документа, буде надруковано пусту сторінку. Або нічого не передається від портфеля робіт до пустого текстового процесора Word для роботи з документами. Крім того, може з’явитися таке повідомлення про помилку:

  Бракує пам’яті, щоб відкрити файл «диск: \шлях\файл. TMP». Закрийте документ, закрийте інші програми, а потім повторіть спробу.

 • Коли ви перетягуєте текст і об’єкти зображення з документа HTML у текстовому процесорі Works, нічого не буде передано в програму Word для роботи з процесором. Крім того, повідомлення про помилку не відображається.

 • Під час спроби скопіювати та вставити однаковий текст і зображення з портфеля роботи в текстовому процесорі Works, документ не вставляється в текстовий процесор Works. Крім того, може з’явитися таке повідомлення про помилку:

  Відомості, скопійовані за розміром, перевищують обмеження розміру для вставлення в текстовий процесор. Спробуйте зменшити розмір вибраного, а потім скопіюйте та вставте ще раз.

 • Під час копіювання та вставлення тексту з Windows Internet Explorer 7 Beta 2 для роботи з процесором Word, текст не вставляється. Крім того, з’являється таке повідомлення про помилку:

  Відомості, скопійовані за розміром, перевищують обмеження розміру для вставлення в текстовий процесор. Спробуйте зменшити розмір вибраного, а потім скопіюйте та вставте ще раз.

Причина

Ці проблеми можуть виникати, якщо виконуються такі умови:

 • У документі HTML можна зберігати зображення формату RTF (RTF) у клітинках таблиць, щоб зберегти інтервали, і всі документи з роботи з процесором Word автоматично перетворюються на файли RTF. Цей процес перетворення може створити багато клітинок таблиці. Це може знадобитися багато часу, щоб перенести в документ Word для роботи з процесором. Щоб захистити комп’ютер, програма Word працює автоматично припиняє передачу даних після вказаного проміжку часу.

 • Ви використовуєте Internet Explorer 7 Beta 2 як веб-браузер. Щоб отримати докладніші відомості про відомі проблеми підтримки, які виникають під час використання Internet Explorer 7, клацніть номер статті в базі знань Microsoft:

  920082 Поширені проблеми підтримки, які виникають в Microsoft Windows Internet Explorer 7 Beta 2 та Internet Explorer 7 Beta 3

Інші способи вирішення

Щоб вирішити цю проблему, скористайтеся одним із наведених нижче способів.

Метод 1: Якщо ви використовуєте Microsoft Internet Explorer 6 або інший веб-браузер

Зменште розмір пакета даних, який ви намагаєтеся перенести. Якщо ви все одно не можете перенести дані, виконайте наведені нижче дії.

 1. Перетягніть вміст HTML-документа в портфоліо для роботи.

 2. Виберіть потрібний елемент або об’єкт.

 3. У меню редагування виберіть команду Копіювати.

 4. Відкрийте документ Word для роботи з процесором.

 5. У меню редагування виберіть пункт Спеціальне вставлення.

 6. У діалоговому вікні Спеціальне вставлення натисніть кнопку зображення, а потім натисніть кнопку OK.

Метод 2: Якщо використовується Internet Explorer 7 Beta 2

Щоб вирішити цю проблему під час копіювання та вставлення тексту, виконайте наведені нижче дії.

 1. У браузері Internet Explorer 7 Beta 2 Виберіть текст, який потрібно скопіювати.

 2. У меню редагування виберіть команду Копіювати.

 3. Відкрийте документ Word для роботи з процесором.

 4. Розташуйте вказівник на потрібному місці.

 5. У меню редагування виберіть пункт Спеціальне вставлення.

 6. У діалоговому вікні Спеціальне вставлення виберіть пункт неформатований текст, а потім натисніть кнопку OK.

Щоб вирішити цю проблему під час копіювання та вставлення зображення, виконайте наведені нижче дії.

 1. У браузері Internet Explorer 7 Beta 2 Виберіть зображення, яке потрібно скопіювати.

 2. У меню редагування виберіть команду Копіювати.

 3. Відкрийте документ Word для роботи з процесором. Розташуйте вказівник на потрібному місці.

 4. У меню редагування натисніть кнопку Вставити.

Стан

Корпорація Майкрософт підтвердила, що це проблема в продуктах Microsoft, перелічених у розділі «застосовується до».Цю проблему виправлено в подальших бета-версії Internet Explorer 7.

Текстовий процесор (урок 18, 6 клас)

1. Текстовий процесор

Розділ 4.
Текстовий
процесор
Урок 18
§3.18
Текстовий
документ
та його
об’єкти

3. Ти дізнаєшся:

1
2
3
• Які об’єкти може містити текстовий
документ
• Що являє собою середовище текстового
процесора
• Як у середовищі текстового процесора
виділяти об’єкти текстового документа

4. Що являє собою текстовий документ?

Текстовий документ — документ, який
складається з текстових об’єктів (символів,
слів, абзаців) та, можливо, інших об’єктів
(графічних, мультимедійних тощо).

5. Програми для створення текстових документів

Перш ніж ти отримаєш друкований текстовий документ, на комп’ютері
необхідно створити його електронну версію.
Для створення й опрацювання електронних текстових документів
використовують спеціальні програми
Програми для роботи з
текстовими
документами
Текстові
редактори
Текстові
процесори

6. Текстові редактори

Текстові редактори призначені для опрацювання документів, які містять
лише звичайний текст.
Прикладом найпростішого
текстового редактора є програма
Блокнот , що входить до набору
Стандартних програм операційної
системи Windows. Файли текстових
документів, створені в середовищі
цієї програми, мають розширення txt
(від англ. text — текст).

7. Текстові процесори

Текстовий процесор — програма, призначена
для створення й опрацювання текстових
документів.
Широко розповсюдженим текстовим процесором є програма з пакета
Microsoft Office — Microsoft Word. Розширення файлів docx чи doc (від англ.
document — документ).

8. Текстові процесори

Іншим прикладом текстового процесора є програма з пакета
LibreOffice — Writer. Файли, створені в цій програмі, мають
розширення odt (від англ. open document — відкритий документ).

9. Завантаження текстового процесора

Завантажити текстовий процесор можна кількома способами. Один із
них — відкрити документ, що має один із значків:

10. Как открыть MS Word?

11. Вікна текстових процесорів:

Вікна програм
текстових процесорів
мають елементи, схожі
з елементами вікна
редактора
презентацій:
Основні вказівки для роботи з
текстовим документом
подалоу вигляді меню. У
Microsoft Word вони
розміщені у вкладці Файл, а в
LibreOffice Writer — у меню
Файл

12. Вікно програми Microsoft Word

13. Лінійки

У верхній частині вікна програми може розташовуватися
горизонтальна лінійка з маркерами, а в лівій — вертикальна
лінійка, на якій розміщено шкалу в сантиметрах.
Використовуючи маркери та позначки на цих лінійках, можна
швидко змінювати значення деяких властивостей об’єктів
текстового документа (розміри полів, відступи абзаців тощо).

14. Рядок стану:

У рядку стану виводяться такі повідомлення:

15. Об’єкти текстових документів:

Назва
об’єкта
Тлумачення
Перелік властивостей
Символ
Літера, цифра, знак пунктуа ції
тощо
Слово
Набір символів, уміщених між Шрифт,
двома пропусками
символів
Речення
Одне
чи
кілька
логічно
пов’язаних слів, що закінчу ються Шрифт,
крапкою або знаками оклику чи символів
питання
Абзац
Довільна послідовність сим Вирівнювання, відступи, міжряд ковий
волів, що закінчується на- ти снен інтервал, інтервал після абзацу, інтервал
ням клавіш і Enter
перед абзацом
Сторінка
Складова
текстового
до
Розміри
сторінки,
розміри
полів,
кумента, крім тексту, може
орієнтація сторінки, нумерація сторінок
містити й інші об’єкти
Графічний
0б’єкт текстового документа:
об’єкт
рисунок, схема, діаграма
Шрифт, розмір, колір, накреслення
розмір,
колір,
накрес лення
розмір,
колір,
накрес лення
Розмір, місце розташування, обрамлення

16.

Виділення об’єктів текстового документа У текстових процесорах для виділення окремих складових тексту
використовують мишу або комбінації клавіш.
Слово
Речення
Один абзац
Увесь документ
Двічі клацнути мишею в межах слова
Клацнути мишею в межах будь-якого слова
при натисненій кпавіші Ctrl
Тричі клацнути мишею в будь-якому місці
абзацу
Одночасно натиснути клавіші Ctrl \ A
Для виділення графічного об’єкта потрібно клацнути мишею у
будь-якому місці цього об’єкта.

17. фізкультхвилинка

urok-informatku.ru
фізкультхвилинка

18. Діємо

Вправа 1. Середовище текстового процесора
Microsoft Word.
Завдання. Визнач призначення інструментів,
розміщених на різних вкладках вікна програми та
на рядку стану, інструментів навігації й панелі
швидкого доступу при роботі з файлом Цікаві місця
України.
Вправа 2. Країни Європи та їх столиці.
Завдання. У файлі Країни, виділи однаковим
кольором опис країни та назву її столиці.
urok-informatku.ru
Діємо

19. Досліджуємо

Вправа 3. Коректор
Завдання. Склади алгоритм роботи виконавця
Коректора, який за допомогою лише клавіші Del
видаляє символи @ із тексту документа Українські
традиції. На початку роботи алгоритму курсор
знаходитьcя на початку тексту, а виконавець
Коректор може переміщуватись у тексті лише вправо
і вниз.
urok-informatku.ru
Досліджуємо

20. Обговорення вивченого

Поясни, що таке текстовий
документ. Наведи
приклади друкованих
текстових документі в, які
ти використовуєш удома.
Які об’єкти можуть місти
ти сьу текстових
документах? Наведи
приклади.
За допомогою яких
програм можна
опрацьовувати електронні
текстові документи?
Які елементи містить вікно
текстового процесора,
встановленого на твоєму
комп’ ютері ?
Як у середовищі
текстового процесора
можна виділити складові
тексту? Які існують
способи?
Чи можна під час роботи з
текстовим доку ментом у
середовищі текстового
процесора обійтися без
миші? Відповідь, поясни.
urok-informatku.ru
Обговорення вивченого

21. Працюємо в парах

1. Відкрийте папку Текстові документи на Робочому столі.
Завантажте файл Комп’ютери та перегляньте текстовий
документ. По черзі називайте об’єкти документа та їхню
належність до текстових або графічних.
2. Обговоріть, як можна використовувати текстовий процесор у
навчанні. Наведіть приклади текстових документів, які можна
використовувати для вивчення історії, літератури чи інших
предметів.
urok-informatku.ru
Працюємо в парах

22. Повторюємо

urok-informatku.ru
Розглянь схему та поясни зв’язок між вказаними поняттями.

23. Оціни свої знання та вміння:

urok-informatku.ru
Оціни свої знання та вміння:

24. Словничок

urok-informatku.ru
Словничок

25. Дякую за увагу!

urok-informatku.ru
Дякую за увагу!
Інші матеріали дивіться на сайті
http://urok-informatiku.ru/

Яке призначення текстового процесора


Текстовий процесор є програмою для редагування і попереднього перегляду документів. Найвідомішим на сьогодні представником подібного софта є MS Word , А ось звичайний Блокнот таким повною мірою назвати не можна. Далі ми поговоримо про відмінності в поняттях і наведемо кілька прикладів.

текстові процесори

Для початку давайте розберемося, що визначає програму як текстовий процесор. Як ми вже говорили вище, такий софт здатний не тільки редагувати текст, а й показати, як створюваний документ буде виглядати після друку. Крім цього, він дозволяє додавати зображення та інші графічні елементи, створювати макети, маючи в своєму розпорядженні блоки на сторінці за допомогою вбудованих інструментів. По суті, це «просунутий» блокнот з великим набором функцій.

Читайте також: Текстові онлайн-редактори

Все ж основною відмінністю текстових процесорів від редакторів є можливість візуально визначити кінцевий зовнішній вигляд документа. Дана властивість називається WYSIWYG (абревіатура, дослівно «що бачу, то і отримаю»). Для прикладу можна навести програми для створення сайтів, коли в одному вікні ми пишемо код, а в іншому відразу бачимо кінцевий результат, можемо вручну перетягувати елементи і редагувати їх прямо в робочій області — Web Builder, Adobe Muse . Текстові процесори не мають на увазі написання прихованого коду, в них ми просто працюємо з даними на сторінці і точно (майже) знаємо, як все це буде виглядати на папері.

Найбільш відомі представники даного сегмента ПО: Лексикон, AbiWord, ChiWriter, JWPce, LibreOffice Writer і, звичайно ж, MS Word.

видавничі системи

Дані системи являють собою сукупність програмних і апаратних інструментів для набору, попереднього макетування, верстки та видання різних друкованих матеріалів. Будучи їх різновидом, відрізняються від текстових процесорів тим, що призначені для оформлення документів, а не для безпосереднього введення тексту. Основні можливості:

 • Верстка (розташування на сторінці) заздалегідь підготовлених текстових блоків;
 • Маніпулювання шрифтами і поліграфічними зображеннями;
 • Редагування текстових блоків;
 • Обробка графіки на сторінках;
 • Висновок оброблених документів в поліграфічній якості;
 • Підтримка спільної роботи над проектами в локальних мережах, незалежно від платформи.

Серед видавничих систем можна виділити Adobe InDesign , Adobe PageMaker, Corel Ventura Publisher, QuarkXPress.

висновок

Як бачите, розробники подбали про те, щоб в нашому арсеналі була достатня кількість інструментів для обробки тексту і графіки. Звичайні редактори дозволяють вводити символи та форматувати абзаци, процесори включають також і функції макетування і попереднього перегляду результатів в реальному часі, а видавничі системи — це професійні рішення для серйозної роботи з поліграфією.

Тематичний залік 2 на тему «Текстовий процесор»

Урок 12

 

Тема: Тематичний залік 2 на тему «Текстовий процесор»

 

Навчальна мета: Продемонструвати вміння оперувати теоретичним матеріалом з теми «Текстовий процесор»

 

Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати на публіку, ораторські здібності

 

Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння пояснювати та узагальнювати.

 

Тип уроку:  Урок перевірки знань

 

Структура уроку

I.                   Організаційний момент

II.                Етап орієнтації

III.             Етап проектування

IV.            Етап навчальної діяльності

V.               Робота за ПК

VI.            Контрольно-оцінювальний етап

VII.         Домашнє завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку перевірити знання з теми «Текстовий процесор»

 

III. Етап проектування

Тематичний залік

 

ІV. Етап навчальної діяльності

Завдання

Чітко та лаконічно відповідати на поставлені запитання з теми, орієнтуватися в теорії та практиці

 

VI. Контрольно-оцінювальний етап

Вчитель виставляє оцінку за володіння теоретичним матеріалом з теми

 

VII.Домашнє завдання       

Створити тестові завдання на тему «Текстовий процесор»


Контрольні питання до тематичного заліку з теми

«Текстовий процесор Word»

 

 1. Які об’єкти текстового документа ви знаєте?
 2. Які правила введення тексту ви знаєте? Як додати новий рядок без абзацу?
 3. Які функції клавіш Backspace, Delete, Caps Lock, Ctrl, Alt, Enter, End, Home, PgDn, PgUp, Shift, Tab
 4. Яка кнопка відображає недруковані символи? Навіщо їх відображають?
 5. Які розміри сторінки ви знаєте? Де їх встановити в документі?
 6. Які встановити поля сторінки в документі?
 7. Які встановити орієнтацію сторінки в документі?
 8. Що таке шаблон документа?
 9. Що таке колонтитули? Навіщо їх використовувати? Як пронумерувати сторінки?
 10. Які колонтитули бувають та як їх встановити?
 11. Як встановити/ прибрати лінійки в документі?
 12. Що таке форматування? Яке воно буває?

13.   Як вставити символ до тексту?

14.  Як вставити зображення до тексту?

15.  Як вставити формулу до тексту?

16.  Як вставити діаграму до тексту?

17.  Як вставити таблицю до тексту?

18.  Охарактеризуйте форматування символів.

19.  Охарактеризуйте форматування абзаців.

 1. Охарактеризуйте форматування документа в цілому.
 2. Що таке списки? Які види списків ви знаєте?
 3. Охарактеризуйте створення маркерованого списку?
 4. Охарактеризуйте створення нумерованого списку?
 5. Як змінити значок маркера в маркерованому списку?
 6. Як змінити значок маркера в нумерованому списку?
 7. Що таке багаторівневий список? Як його створити?
 8. Як змінити рівень вкладеності списків?
 9. Що таке табуляція? У яких випадках її використовують?
 10. Як додати елементи в середину списку?
 11. Як відсортувати список за алфавітом?
 12. З яких джерел можна вставити графічні забраження?
 13. Як налаштувати властивості зображення?
 14. Як змінити налаштування обтікання текстом зображення?
 15. Які налаштування зображення ви знаєте?
 16.  Як змінити розташування картинки на сторінці?
 17. Для чого в документі використовуються таблиці? З чого вони складаються?
 18. Назвіть об’єкти таблиці та їх властивості
 19. Якими способами можна додати таблицю в текстовий документ?
 20. Як об’єднати, розділити комірки в таблиці? вирівняти текст в комірці?
 21. Як змінити границі таблиці, виконати заливку окремих комірок кольором?
 22. Що таке стилі? Для чого їх використовують?
 23. До яких об’єктів можна застосовувати стилі?
 24. Що таке теми документа? Для чого їх використовують?
 25. Як створити автоматичний зміст в документі? Навіщо він потрібний?
 26. Які вимоги до оформлення ділової документації ви знаєте?
 27. Як надрукувати декілька сторінок документа? Діапазон сторінок? Парні? Непарні сторінки?поточну сторінку?

10 лучших бесплатных текстовых процессоров 2022 года

Прочтите этот всеобъемлющий обзор лучшего программного обеспечения для обработки текстов, чтобы выбрать лучший бесплатный текстовый процессор для Windows, Mac, iOS и Android:

Microstar разработала первый в мире текстовый процессор WordStar в 1979 году. С тех пор рынок текстовых процессоров прошел долгий путь. Сегодня в Интернете доступны различные типы платных и бесплатных приложений для текстовых процессоров.

В этом уроке мы рассмотрим бесплатное программное обеспечение для обработки текстов.Прочитав этот обзор, вы сможете выбрать лучшую бесплатную программу для обработки текстов, которая точно соответствует вашим требованиям.

Обзор текстового процессора

Проверка фактов: Ожидается, что объем рынка программного обеспечения Office в 2020 году составит 4,6 миллиарда человек. По прогнозам, к 2027 году объем рынка составит около 9 миллиардов, увеличившись в среднем на 10,01 процента.

В следующей таблице показан ожидаемый размер мирового рынка офисных помещений [2020–2027]:

Совет: Большинство бесплатных приложений для обработки текстов имеют базовые функции проверки орфографии и грамматики.Вы можете использовать Grammarly, если вам нужна расширенная проверка грамматики для документов Word.

Часто задаваемые вопросы

Q #1) Что такое программное обеспечение для обработки текстов?

Ответ: Это приложение, которое можно использовать для ввода и редактирования документов Word.

Q #2) Каковы приложения обработки текста?

Ответ: Приложение для обработки текстов может создавать документы Word практически любого типа. Вы можете использовать текстовый процессор для написания электронной книги, публикации в блоге, журнала, письма, заметки, резюме, маркетингового/бизнес-плана и многого другого.

Q #3) Каковы четыре функции обработки текста?

Ответ: Четыре основные функции включают создание, сохранение, редактирование и печать. Составление относится к деятельности по вводу текста непосредственно в текстовый процессор.

Q #4) Каковы преимущества программного обеспечения для обработки текстов?

Ответ: Программа обработки текстов предлагает различные преимущества по сравнению с ее альтернативами. Гораздо проще печатать в текстовом процессоре, чем на бумаге вручную.У вас есть больше возможностей форматирования с текстовым документом по сравнению с набором текста на пишущей машинке или написанием от руки.

В. №5) Поставляется ли с Windows 10 какая-либо бесплатная программа для обработки текста?

Ответ: Да. В Windows 10 есть приложение для обработки текстов под названием WordPad. Но бесплатный текстовый процессор имеет ограниченную функциональность. Он не поддерживает расширенные функции, такие как сноски, концевые сноски и средство проверки орфографии и грамматики.

Список лучших бесплатных текстовых процессоров

Вот список популярных и бесплатных программ для обработки текстов: 

 1. ЛибреОфис
 2. WPS Офис
 3. Документы Google
 4. Office Word Online
 5. Бумага Dropbox
 6. Apache OpenOffice
 7. FocusWriter
 8. Эфирная панель
 9. SoftMaker FreeOffice
 10. Writemonkey

Сравнение лучших программ для обработки текстов

Ознакомьтесь с лучшими бесплатными программами для обработки текста ниже: 

#1) LibreOffice

Лучший для всех типов фирм для бесплатного создания и редактирования текстовых редакторов, электронных таблиц, баз данных и других документов.

LibreOffice — это бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом. Программное обеспечение поддерживает большинство функций, которые вы можете найти в платном программном обеспечении для обработки текстов, включая MS Word Office. Пакет Office включает приложения для обработки текстов, электронных таблиц, презентаций, баз данных, блок-схем и редактирования формул.

Особенности:

 • Совместимость с MS Windows 7+, macOS 10.10+, ядром Linux 3.10+, FreeBSD, NetBSD, Haiku, Solaris и AmigaOS
 • Открыть документы MS Office
 • Настройка пользовательского интерфейса
 • Экспорт в PDF

Вердикт: LibreOffice на сегодняшний день является лучшим офисным пакетом с открытым исходным кодом.Он поддерживает большое количество документов. Школы, корпорации и государственные учреждения используют программное обеспечение по всему миру.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: LibreOffice


#2) WPS Office

Лучшее для бесплатное создание, редактирование и обмен документами.

WPS Office — еще одно отличное приложение, с помощью которого можно создавать документы, электронные таблицы и презентации. Вы также можете создать бесплатную облачную учетную запись WPS, чтобы сохранять все свои документы в Интернете.

Особенности:

 • Совместимость с MS Windows 7+, macOS 10.10+, Linux (Ubuntu 14.04+, Fedora 21+, Glibc 2.19+), iOS 12+ и Android 6+
 • Онлайн-сочинение
 • 1 ГБ облачной учетной записи
 • Редактирование, преобразование и печать PDF
 • Совместимость с Android и iOS

Вердикт: WPS Office — один из лучших текстовых процессоров для создания документов и электронных таблиц бесплатно. Программное обеспечение поддерживает функции редактирования PDF, которые являются уникальными среди большинства других бесплатных программ для обработки текстов.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: WPS Office


#3) Документы Google

Лучшее для создание, редактирование и обмен документами Word в Интернете бесплатно.

Google Docs — это бесплатный текстовый процессор, входящий в состав приложений G-suite. Вы можете использовать программное обеспечение для создания писем, заметок, отчетов и других документов. Приложения поддерживают сотни шрифтов. Вы также можете выбрать бесплатные шаблоны для создания различных типов текстовых документов.

Особенности:

 • Создание и редактирование документов Word
 • Бесплатный шаблон
 • Делитесь документами в Интернете с помощью Google Диска
 • Преобразование документов Word в Документы Google
 • Добавить цитаты и изображения с помощью поиска Google

Вердикт: Google Docs — хорошее онлайн-приложение для базового редактирования текстов. Он является частью бесплатного офисного программного обеспечения G-suite, которое также включает Google Sheets, Google Slides и Google Forms.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: Документы Google


#4) Office Word Online

Лучше всего подходит для отдельных лиц и студентов, позволяющих бесплатно создавать документы Word, Excel и PowerPoint в Интернете.

Office Word Online — это бесплатное приложение для обработки текстов. Приложение позволяет составлять документы онлайн. Вы можете использовать программное обеспечение для создания не только текстовых документов, но также электронных таблиц и презентаций PowerPoint.

Особенности:

 • Шаблоны стилей APA/MPA
 • Общие примечания
 • Премиум-шаблоны

Вердикт: Office Word Online поддерживает основные функции обработки текста.Если вам нужны расширенные функции, купите премиум-версию Office 365, которая является платной альтернативой Office Word Online.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: Office Word Online


#5) Бумага Dropbox

Best for Написание и редактирование документов Word бесплатно.

Dropbox Paper позволяет создавать и редактировать документы, хранящиеся в Dropbox. Вам нужно будет создать учетную запись на платформе облачного хранилища для просмотра и редактирования файлов документов.Вы можете делиться файлами документов и папками с другими пользователями.

Особенности:

 • Просмотр и редактирование документов Word в Интернете
 • Обмен документами

Вердикт: Dropbox Paper — это базовое приложение для работы с текстовыми документами. Вы можете использовать бесплатный текстовый процессор при регистрации учетной записи Dropbox.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: Dropbox Paper


#6) Apache OpenOffice

Best for бесплатное создание текстовых документов, электронных таблиц, баз данных, графики и презентаций на разных языках.

Apache OpenOffice — это программное обеспечение для обработки текстов с открытым исходным кодом. Приложение сохраняет документы в международном формате Open Document Format (ODF). Бесплатное настольное приложение можно установить во многих системах и использовать в коммерческих и некоммерческих целях.

Особенности:

 • Поддерживает Windows XP+, MS OS X (только 64-разрядная версия), Linux
 • Клипарты и шаблоны
 • Полная интерактивная помощь

Вердикт: Apache OpenOffice имеет простой в использовании интерфейс, облегчающий создание и редактирование документов.Бесплатное программное обеспечение для обработки текстов используется многими некоммерческими организациями, корпорациями, образовательными и государственными учреждениями по всему миру.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: Apache OpenOffice


#7) FocusWriter

Лучше всего подходит для писателей и маркетологов цифрового контента, чтобы бесплатно создавать блоги, электронные книги и руководства.

Focus Writer — один из лучших бесплатных текстовых процессоров для операционных систем Windows и Linux. Приложение имеет простой, не отвлекающий интерфейс, так что вы можете сосредоточиться на составлении документов. Он также отображает статистику в реальном времени относительно документа Word.

Особенности:

 • Совместимость с Windows 7+ (только 64-разрядная версия) и Linux (Debian, Fedora, OpenSUSE и Ubuntu)
 • Формат TXT, RTF и ODT
 • Настраиваемые шаблоны
 • Звуковые эффекты
 • Таймеры, цели и будильники

Вердикт: Focus Writer — отличное приложение для создания текстовых документов.Приложение поддерживает создание и редактирование основных документов Word.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: Focus Writer


#8) Эфирная панель

Лучшее для бесплатное создание и совместная работа над документами Word.

Etherpad — это бесплатное базовое приложение для работы с текстовыми документами для приложений Windows, Linux и Mac. Программное обеспечение поддерживает расширенные текстовые документы, включая пользовательские стили, цвет и шрифты.Он также поддерживает совместную работу в Интернете и комментирование документов Word.

Вердикт: Etherpad имеет простой пользовательский интерфейс, который отлично подходит для творческих историй и написания романов. Малые предприятия также могут использовать приложение для составления документов и совместной работы.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: Etherpad


#9) SoftMaker FreeOffice

Лучшее решение для частных и бизнес-пользователей для бесплатного создания документов Word, PowerPoint и электронных таблиц.

SoftMaker FreeOffice — это полнофункциональное бесплатное приложение для обработки текстов. Программное обеспечение позволяет создавать текстовые документы, электронные таблицы и презентации. Он совместим с приложениями MS Office и подходит для личного и делового использования.

Особенности:

 • Поддерживает Windows 7+, macOS 10.10+, Linux
 • Совместимость с MS Office Word, PowerPoint и Excel
 • Ленты и классические меню
 • Оптимизирован для сенсорных устройств

Вердикт: SoftMaker FreeOffice — один из лучших бесплатных офисных пакетов.Приложение оптимизировано для сенсорных экранов, что позволяет создавать документы на сенсорных устройствах.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: SoftMaker FreeOffice


#10) Writemonkey

Лучше всего подходит для разработчиков , которые хотят бесплатно писать код в формате документа для Windows.

Writemonkey — это легкое приложение, поддерживающее базовую обработку текстовых документов. Бесплатное программное обеспечение для обработки текстов поддерживает различные языки и плагины.

Особенности:

 • Быстрый и стабильный
 • Настраиваемый пользовательский интерфейс
 • Поддерживает UTF-8, ANSI и Unicodes

Вердикт: SoftMaker FreeOffice — хорошее программное обеспечение, позволяющее выполнять базовую обработку текстов. Он поддерживает несколько языков и плагинов, но только после того, как вы сделаете небольшое пожертвование.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: Writemonkey


Другие заслуживающие внимания бесплатные приложения для текстовых процессоров

#11) Писатель OpenOffice

Best for Создание документов Word бесплатно.

OpenOffice Writer — это специализированное программное обеспечение для обработки текстов. Вы можете использовать бесплатный текстовый процессор для создания и редактирования текстовых документов. Он поддерживает форматы Doc и ODT.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: OpenOffice Writer


#12) Страницы Apple

Лучшее для создание документов на устройствах Mac бесплатно.

Apple Pages — это текстовый редактор для Mac, который позволяет создавать документы в Интернете на устройствах Mac. Приложение поддерживает живое сотрудничество между удаленными членами команды. Вы можете выбрать различные бесплатные шаблоны для бесплатного создания профессионально выглядящих документов.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: Страницы Apple


#13) Office Online

Лучшее для составление документов Word, PowerPoint, Excel и электронной почты и обмен ими в Интернете.

Office Online — это платная версия MS Office, поддерживающая расширенные функции.Приобретите годовую подписку для использования программы. Премиальное офисное приложение включает документы Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Outlook и облачное хранилище объемом 1 ТБ.

Цена: От 7 долларов в месяц

Веб-сайт: Office Online


#14) AbiWord

Лучше всего подходит для создания текстовых документов на устройствах Linux.

AbiWord — бесплатный текстовый процессор для устройств Linux. Он поддерживает расширенные функции редактирования слов, такие как таблицы, маркеры, сноски, концевые сноски и изображения.Самое лучшее в этом программном обеспечении — это функциональная совместимость, позволяющая открывать документы MS Word, документы WordPerfect, RTF, HTML, OpenOffice и многие другие форматы.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: AbiWord


#15) SSuite WordGraph Editor

Лучшее для создание документов на устройствах Windows, Mac и Linux бесплатно.

WordGraph — еще один бесплатный документ для обработки текстов, который поддерживает как текущие, так и устаревшие операционные системы, такие как Windows NT, 2000 и XP.Приложение может открывать файлы RTF, DOC, TXT, RTC и SSP. Вы также можете создавать PDF-документы без установки плагина.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: WordGraph


#16) Писатель Zoho

Best for Создание и совместная работа над документами Word бесплатно.

Zoho Writer имеет четкое, элегантное рабочее пространство, которое позволяет вам сосредоточиться на написании документов. Приложение имеет множество дополнительных функций, таких как бесплатный помощник по письму для рекомендаций по грамматике и удобочитаемости, обзор отзывов, интеграция с WordPress и CRM.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: Zoho Writer


#17) AbleWord

Лучшее для бесплатное создание текстовых документов в Windows.

AbleWord — бесплатный текстовый процессор для операционных систем Windows. Пользовательский интерфейс программного обеспечения аналогичен бесплатному программному обеспечению Wordpad для Windows. Но приложение поддерживает больше форматов, включая файлы MS doc, Docx, Pdf и Html.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: AbleWord


#18) Жарт

Best for Создание документов с базовым форматированием бесплатно.

Jarte — еще одно бесплатное приложение для обработки текстов для операционной системы Windows. Программное обеспечение не требует установки. Вы можете загрузить и начать использовать приложение для создания текстовых документов.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: Харт


#19) SmartEdit

Лучшее для бесплатно сочинять исследовательские статьи, романы и рассказы.

SmartEdit Writer — это базовое приложение для обработки текстов, которое можно использовать для бесплатного создания документов в Windows.Приложение полезно для исследователей и творческих писателей. Он поддерживает сохранение исследовательских заметок для хранения всех ссылок. Это позволяет писать сцены и главы романов.

Цена: Бесплатно

Веб-сайт: SmartEdit


Заключение

WPS Office и LibreOffice — лучшее офисное программное обеспечение, которое можно использовать для составления документов Word, PowerPoint и Excel. Если вам нужен офисный пакет с общим доступом к облаку, выберите WPS Office, Google Docs и Office Online Writer.

Читайте также =>> ЛУЧШИЕ инструменты для конвертации PDF в Word

Только для создания документов Word и обмена ими можно выбрать Dropbox Paper. Лучшие приложения для обработки текстов для написания рассказов и романов включают SmartEdit, Focus Writer и Etherpad.

Процесс исследования:

 • Время, затраченное на исследование этой статьи: Написание и исследование статьи о бесплатных программах для обработки текста заняло около 9 часов, поэтому вы можете выбрать лучшую программу, отвечающую вашим требованиям.
 • Всего изучено инструментов: 35
 • Список лучших инструментов: 20
Текстовый процессор

Atlantis. Лучший друг творческого писателя

Atlantis — это автономный текстовый процессор как для профессиональных писателей, так и для тех, кто создает документы лишь от случая к случаю. Мощный и многофункциональный, сверхкомпактный и молниеносно быстрый, удобный и полностью настраиваемый, он позволит вам работать на своих условиях.

Будучи автономным текстовым процессором, Atlantis не требует подключения к Интернету для работы.Безопасно работайте с важными документами и делитесь ими с другими только тогда, когда вам это действительно нужно.

Текстовый процессор Atlantis поддерживает широкий спектр версий Windows, от 2000 и XP до последних версий, и может использоваться даже на компьютерах со скромными ресурсами.

Atlantis — текстовый процессор с харизмой. Обладая уникальным внешним видом, он предлагает функции, которые вы не найдете больше нигде.

Используйте где угодно

Текстовый процессор Atlantis полностью портативный.Установите его на флэш-накопитель, и Atlantis будет путешествовать с вами, куда бы вы ни отправились.

Персонализация

Настройте текстовый процессор Atlantis так, чтобы он работал и выглядел по-своему — от панелей инструментов и горячих клавиш до звуков и цветов.

Безопасная работа

С помощью инструмента резервного копирования файлов вы никогда не потеряете ни минуты напряженной работы из-за поломки компьютера. Давайте исследуем глубины творчества с текстовым процессором Atlantis!

Краткий обзор

Последние советы по продуктивности


Изучите несколько полезных советов по работе с файлами резервных копий.

Примеры регулярных выражений


Прочтите о регулярных выражениях, которые можно использовать для поиска адресов электронной почты.

Отзывы

Текстовый процессор Atlantis используется многими писателями, издателями, журналистами, учителями и другими специалистами, чья повседневная работа связана с созданием документов.

Верлин Дэрроу
Писатель
verlindarrow.com

«Обучаться использованию текстового процессора Atlantis было несложно, он был недорогим, не требовал периодических платежей и прекрасно удовлетворял мои потребности. Я могу порекомендовать ее всем профессиональным писателям.»

Линн Коннолли
Автор романов
lynneconnolly.com

«У Атлантиды есть улучшения, которых Word не предлагает. Я был очень доволен тем, как Атлантида работает со мной, и ответом, который я получил от ваших техников. »

Cyrus Wraith Walker
Cyrusfiction Productions
Gene Mollica Studio

«Одна из вещей, которые я делаю для своих клиентов, — это создание пользовательских электронных книг, которые соответствуют стандарту IDPF и полностью проверены на отсутствие ошибок в коде.Причина, по которой я использую текстовый процессор Atlantis, заключается в том, что он дает мне базовый ePub для работы, который находится в правильном порядке и имеет правильный код HTML без ошибок с самого начала.»

Vann Turner
Автор / независимый издатель

«В то время как MS Word предназначен для корпоративных нужд, Atlantis предназначен для авторов. Как я рад, что наткнулся на него! Больше не нужно беспокоиться о сложных документах, состоящих из нескольких разделов. внезапно становится поврежденным и недоступным.Atlantis стабилен, с выдающимися характеристиками. Это необходимо.»

Давиде Ченчини
Профессиональный писатель
worldofdarkwing.com

«Я профессиональный писатель, специализирующийся на фэнтези, научно-фантастических романах и ролевых играх. Я использую текстовый процессор Atlantis для создания своих книг и книг-игр. функции с некоторыми потрясающими функциями, которые делают мою работу намного проще. Я никогда не пропускаю обновления, потому что этот инструмент просто потрясающий!»

Питер Кинг
Автор и журналист
подмены.info

«Я перепробовал буквально десятки платформ редактирования, прежде чем остановился на текстовом процессоре Atlantis. В 660 000 слов «Changels Genesis: Origins of Resistance», вероятно, является одним из самых длинных романов, созданных на Atlantis, и без ущерба для моего дизайна он произвел чистый рынок- готовые электронные книги каждый раз. Я безоговорочно рекомендую это.»

Текстовый процессор

— обзор

22.8.3 Вопросы автоматизации

Автоматизация в том смысле, в каком мы здесь используем этот термин, означает перемещение функций и управления от пользователя к внутренним функциям системы.Это может привести к тому, что пользователи не смогут делать то, что, по мнению дизайнеров, они не должны делать, или что-то, о чем дизайнеры вообще не думали. Однако во многих таких случаях пользователи будут сталкиваться с исключениями там, где им действительно нужно это сделать.

В качестве аналогии подумайте о текстовом процессоре, который не позволит вам сохранить документ, если в нем есть что-либо, отмеченное как орфографическая или грамматическая ошибка. Обоснование простое: «Пользователь не захочет сохранять документ, содержащий ошибки. Они захотят сделать это правильно, прежде чем сохранить его.Вы знаете историю, и почти всегда возникают случаи, когда такое обоснование оказывается неверным. Поскольку автоматизация и пользовательский контроль могут быть сложными, мы осторожно сформулируем следующее руководство по этому виду автоматизации.

Избегайте потери контроля со стороны пользователя из-за чрезмерной автоматизации

В следующих примерах показаны очень мелкие случаи автоматизации, при которых управление переходит от пользователя. Какими бы маленькими они ни были, они все же могут разочаровывать пользователей, которые с ними сталкиваются.

Пример: Знает ли об этом IRS?

Проблема в этом примере больше не существует в проводнике Windows, но ранняя версия проводника Windows не позволяла вам называть новую папку только заглавными буквами.В частности, предположим, что вам нужна папка для налоговых документов, и вы попытались назвать ее «IRS». В этой версии Windows после нажатия Enter имя изменится на «Irs».

Итак, в легком замешательстве, вы пытаетесь снова, но безуспешно. Это должна была быть преднамеренная «функция», вероятно, сделанная специалистом по программному обеспечению, чтобы защитить пользователей от того, что казалось опечаткой, но в конечном итоге это было своевольным захватом пользовательского контроля. Пример: задача Джона Хэнкока

Рис. 22-62. Проблема Х. Джона Хэнкока.

Скажем так, пользователь по имени Х. Джон Хэнкок печатал деловое письмо, намереваясь подписать его в конце:

Х. Джон Хэнкок

Старший вице-президент

Вместо этого он получил:

Х. Джон Хэнкок

I.

Мистер Хэнкок запутался в «I», поэтому он сделал резервную копию и снова набрал имя, но когда снова нажал Enter, он получил тот же результат.Сначала он не знал, что происходит, почему появилось «я» или как закончить букву, не попадая туда «я». По крайней мере, на несколько мгновений задача была заблокирована, и мистер Хэнкок был расстроен.

Будучи несколько опытным пользователем Word, его компоновка текста восходит к некоторым известным ранним американским документам, он в конце концов определил, что причиной проблемы было то, что опция автоматического нумерованного списка была включена как своего рода режим. По крайней мере, для этого случая и этого пользователя опция автоматического нумерованного списка требует слишком много автоматизации и недостаточного контроля со стороны пользователя.

То, что пользователю было трудно понять, что происходит, связано с тем, что для этого пользователя не было индикации режима Автоматический нумерованный список. На самом деле, однако, система предоставила довольно полезное сообщение обратной связи в ответ на автоматизированное действие, которое она предприняла, через сообщение «статуса» на рис. 22-63, отображаемое в верхней части окна.

Рис. 22-63. Если бы только мистер Хэнкок видел этот номер

(любезно предоставлено Тобиасом Франсом-Яном Тибе).

Однако г.Хэнкок не заметил это сообщение обратной связи, потому что оно нарушало рекомендации по оценке: «Находить обратную связь в фокусе внимания пользователя, возможно, во всплывающем диалоговом окне, но не в сообщении или строке состояния вверху или внизу экрана».

Помогите пользователю, автоматизировав там, где есть очевидная необходимость

Этот раздел посвящен вопросам автоматизации, но не только тому, как избежать автоматизации. В некоторых случаях может помочь автоматизация. Следующий пример как раз об одном таком случае.

Пример: Извините, не по маршруту; ты проиграл!

Независимо от того, насколько хороша ваша система GPS, как водитель-человек вы все равно можете совершать ошибки и сбиваться с курса, отклоняясь от маршрута, запланированного системой. Устройства Garmin GPS очень хорошо помогают водителю восстановиться и вернуться на маршрут. Он пересчитывает маршрут из текущего положения немедленно и автоматически, не теряя ни секунды. Восстановление настолько гладкое и простое, что едва ли кажется ошибкой.

До появления такого типа GPS, на заре картографических систем GPS для навигации в путешествиях, Microsoft разработала другую систему, которая называлась Streets and Trips. Он использовал антенну приемника GPS, подключенную к USB-порту ноутбука. У подразделения была одна крайне плохая черта. Когда водитель сбился с пути, на экране появилось сообщение об ошибке Off Route! крупным ярко-красным шрифтом.

Каким-то образом вы просто должны были знать, что вам нужно нажать одну из F или функциональных клавиш, чтобы запросить перерасчет маршрута для восстановления.Когда вы заняты борьбой с дорожным движением и дорожными знаками, в это время вы бы с радостью позволили системе взять на себя управление и разделить большую часть ответственности, но вы не получили этой помощи. Справедливости ради следует отметить, что эта опция, вероятно, была доступна в одном из параметров настройки или других пунктах меню, но поведение по умолчанию было не очень удобным, и эту опцию было нелегко обнаружить.

Разработчики системы Microsoft, возможно, решили следовать рекомендациям по проектированию, чтобы «сохранить контроль над пользователем.«Хотя пользовательский контроль часто является лучшим, бывают случаи, когда для системы критически важно взять на себя ответственность и сделать то, что необходимо. Рабочий контекст этой проблемы UX включает:

Пользователь занят другими задачами, которые нельзя автоматизировать.

Опасно отвлекать пользователя/водителя дополнительной нагрузкой.

Отклонение от курса может вызвать стресс и еще больше отвлечь внимание.

Необходимость вмешиваться и сообщать системе о пересчете маршрута мешает пользователю выполнять самую важную задачу — управление автомобилем.

Еще один способ интерпретировать эти двойные рекомендации по автоматизации — держать пользователя под контролем на более высоких уровнях задач, когда пользователь выполнил начальное планирование и едет, чтобы куда-то добраться. Но берите управление у пользователя, когда необходимость очевидна и пользователь занят.

Такая интерпретация двух указаний означает, что, с одной стороны, система не настаивает на том, чтобы оставаться на этом маршруте независимо от действий водителя, а спокойно позволяет водителю совершать импровизированные объезды.Эта интерпретация также означает, что, с другой стороны, следует ожидать, что система будет продолжать пересчитывать маршрут, чтобы помочь водителю в конечном итоге добраться до пункта назначения.

Лучшие бесплатные текстовые процессоры 2021 года: все лучшие альтернативы Microsoft Word

Зачем платить полную цену за Microsoft Word, когда существует огромное количество отличных бесплатных текстовых процессоров, которые так же хорошо справляются с этой задачей? Если вы студент или преподаватель, работающий на компьютере, на котором вам не была предоставлена ​​подписка на Microsoft Word, вы, вероятно, застряли в раздумьях о том, придется ли вам вовремя раскошелиться на полную программу Word.

Не бойся! Как было сказано ранее, существует несколько бесплатных текстовых процессоров, которые во многих отношениях соответствуют Microsoft Word и превосходят его в других. Мы просмотрели все текстовые процессоры, которые только могли придумать, и сузили их до окончательного списка 4 лучших бесплатных текстовых процессоров на 2021 год .

1) LibreOffice

Если вы ищете бесплатный текстовый процессор, работающий аналогично Microsoft Word, но без необходимости платить за Microsoft Word, LibreOffice — идеальная замена Word. LibreOffice имеет сравнимый с Microsoft Word набор функций, предлагая при этом расширенные возможности форматирования, которые редко можно увидеть в бесплатном текстовом процессоре.

LibreOffice также дает пользователям возможность экспортировать файлы документов любого типа в PDF-файлы без необходимости использования другого программного обеспечения для преобразования файлов. Он легкий и максимально имитирует Microsoft Word.

2) WPS Office Free Writer

Говоря о заменителях Microsoft Word, пакет WPS Office Free Writer имеет интерфейс, который почти идентичен современным версиям Microsoft Word.Поэтому, если вы переходите с пробной версии Word на WPS Office Free Writer, вы ничего не пропустите, и все будет выглядеть довольно гладко.

Удивительно, но WPS Office Free Writer также предлагает собственный аналог OneDrive с 1 ГБ бесплатного облачного хранилища, включенным в вашу загрузку. Хотя вы можете перейти на премиум-версию, чтобы избавиться от рекламы, эта реклама настолько ненавязчива, что это не проблема, если вы сохраните бесплатную версию.

3) FocusWriter

Хотя первые два рассмотренных нами бесплатных текстовых процессора во многом имитируют Microsoft Word, FocusWriter функционирует как настоящая альтернатива Microsoft Word.FocusWriter предназначен не столько для редактирования, сколько для того, чтобы предоставить вам рабочую среду без отвлекающих факторов, позволяющую выполнить первый набросок ключевого задания или проекта.

Панели инструментов скрыты до тех пор, пока вы не переместите указатель мыши к дальнему краю экрана, оставив вам только пустую страницу для добавления текста без ненужных наворотов, куда бы вы ни посмотрели. Также есть удобная функция Focused Text, которая отодвигает на задний план все, кроме текущего предложения или абзаца.

4) SoftMaker FreeOffice TextMaker

SoftMaker FreeOffice TextMaker имеет свои ограничения, такие как отсутствие поддержки файлов DOCX, но это компенсируется четкой эстетикой интерфейса и ключевыми функциями, такими как возможность открывать файлы, защищенные паролем, и экспортировать файлы в формат EPUB.

Это текстовый процессор следующего поколения, сделанный правильно, и вам даже не нужно переходить на премиум-версию, чтобы получить все расширенные функции форматирования и функции, которые вы получаете с платной подпиской Microsoft Word.

Заключительные мысли

Для студентов и преподавателей всех дисциплин великолепная программа обработки текста является важным инструментом для всего, от создания заметок до ключевых заданий и заметок. Самое замечательное в том, что вам не нужно грабить банк, чтобы воспользоваться преимуществами лучших текстовых процессоров.Четыре бесплатных варианта из приведенного выше списка сделают все, что вам нужно, до , а затем до без сокращения вашего бюджета.

Фильтры текстового процессора

Фильтры текстового процессора

До полного списка фильтров

Постскриптум

 • p2h для Unix (linux, sunos) в альфа-стадии: требуется ghostscript. Контакт: [email protected] (Майкл Ритцерт)
 • пс2html. Нужен интерпретатор PostScript, например GhostScript.Контакты: [email protected], [email protected] (Джерри Уилан).
 • PS2HTML Контакты: [email protected] (Алессандро Агостини), [email protected] (Стефано Черрети)
 • и см. webify
 • Filtrix от Blueberry Software для Windows и UNIX выполняет двунаправленное преобразование между форматами FrameMaker, HTML, Word, Interleaf, WordPerfect и другими форматами. Поддерживает стили, таблицы, графику.
 • WordPort от Advanced Computer Innovations Inc для DOS и Windows обеспечивает преобразование между многими словами форматы процессора, а также преобразование в HTML.
 • WebConvert для Windows 95/NT из Lightspeed Software конвертирует файлы популярных текстовых процессоров в/из HTML по одному файлу за раз. время или в пакетном режиме.
 • KEYpak от ANE Resources Inc. предлагает преобразование в HTML и между различными источниками форматы. Работает на Windows, UNIX, OpenVMS, OS390.
 • Ассортимент продуктов Outside In OEM от Inso представляет собой технологию фильтрации, которая понимает форматы файлов многих текстовых процессоров, электронных таблиц, баз данных, растровых изображений, рисунков и форматы презентации.Он предлагает экспорт HTML на основе шаблонов для платформ Win32 и Unix.
 • StarOffice от Star Division офисный пакет для Windows, Unix и т. д. Это может экспортировать (конвертировать) в HTML все форматы, которые он может импортировать, включая MS-Word и RTF. Он может работать через сеть, используя ftp или HTTP GET и PUT. Доступны неанглийские версии.
 • Cyberleaf от Interleaf (для Unix и очень скоро для Windows NT). Преобразует Interleaf, FrameMaker, Microsoft Word RTF, WordPerfect и ASCII форматы.Он также конвертирует графику в GIF или PostScript.
 • HTML Транзит из Инфодоступ (для Windows). Предлагает прямой перевод Форматы Microsoft Word, WordPerfect, WordPro (AmiPro), FrameMaker и Interleaf. а также текст ASCII и RTF. Поддерживает основные графические форматы.
 • Веб-публикатор от SkiSoft (для Windows 3.1 и более поздних версий) преобразует форматы RTF и MIF.
 • KeyView для Windows позволяет конвертировать широкий спектр форматов. Контактное лицо: [email protected] (Марлен Роббинс)

См. также продукты, работающие с несколькими форматами текстовых процессоров.

 • rtftohtml создает HTML из документов, содержащих графику, таблицы, текст и уравнения.Работает на UNIX, Macintosh, DOS/Windows и т.д. На основе инструментов RTF П. Дюбуа из Висконсина. Контактное лицо: [email protected] (Крис Гектор)
  • rtfdtohtml может конвертировать файлы RTF и RTFD, созданные на NeXTSTEP или ОТКРЫТЫЕ системы. На основе (и требует) rtftohtml. Должен работать практически на любой UNIX-подобной системе. Контакт: [email protected] (Эльмар Людвиг)
 • rtf2html (более ограниченный) Контакт: [email protected] uth.tmc.edu (Чак Шоттон)
 • MARTHA — небольшой бесплатный конвертер для DOS.(Документация также на французском языке — en français). Контактное лицо: [email protected] (Ив Санье)
 • Скрудж от BetaSoft (Веб-сайт также на немецком языке — auch auf Deutsch) представляет собой условно-бесплатный конвертер RTF в HTML. компонент. Образец приложения Scrooge Converter включен. Контакт: [email protected] (Майкл Джастин)
 • WEB*LITE от Virtual Media Technology это конвертер RTF в HTML для Windows со многими дополнительными функциями.
 • ЛатинБёрд for NEXTSTEP/OPENSTEP преобразует RTF, RTFD или простые документы ASCII или деревья документов.Преобразует отдельные изображения TIFF и EPS в формат GIF и JPEG. Доступно на английском, французском и немецком языках. Контакт: [email protected] (Стефан Шнайдер)
 • TagPerfect — это преобразование RTF в SGML (т.е. конвертер HTML, HTML0, HTML1, HTML2, HTML3…). Будет конвертировать и анализировать существующие RTF-документы. Контактное лицо: 100043,[email protected] (Эрик ван Хервейнен)
 • Электронная публикация от Stat Tech позволяет создание документов HTML из исходных файлов Winword или RTF.
 • Конвертер RTFact RTF в HTML от Iconovex поставляется в комплекте с их системой AnchorPage или доступен отдельно.
 • См. также Радуга ниже
 • word2x преобразует двоичный файл Word для Windows .doc (не RTF) файлы в HTML (а также LaTeX). Контактное лицо: [email protected] (Дункан Симпсон)
 • TextToHTML для Mac от Logic n.v. обрабатывает rtf, а также обычный текст. (Вашему браузеру нужны фреймы для доступа к их сайту). Контактное лицо: [email protected] (Крис Коппитерс)
 • mswtohtml — это простое приложение, написанное на AppleScript для Macintosh, которое конвертирует файлы Microsoft Word 6.0 в HTML.Контактное лицо: [email protected] (Дэн Берриос)
 • См. также информацию о дополнениях для HoTMetal.
 • HTML-гиперредактор может читать файлы RTF. Контактное лицо: [email protected] (Ларс-Улоф Альбертсон).
 • KatalogMaster (также по-немецки — auch auf Deutsch) для Windows имеет средства для импорт документов в формате RTF.

Кроме того, следующее позволяет использовать MS Word в качестве редактора или конвертера HTML.

 • HTML Converter 97 Эда — это конвертер для Microsoft Word 97, который обрабатывает концевые сноски и таблицы.Контактное лицо: [email protected] (Эдди Бирмингем)
 • WordToWeb от Solutionsoft является надстройкой для Word 95 или 97 в Windows 95 или NT. Может создавать полностью отформатированные связанные HTML-публикации.
 • ANT_HTML — это Шаблон Word, который преобразует документы в HTML и обратно в среде WYSIWYG, а Crackerjack — это HTML-редактор шаблонов Word. Они работают в Word для Windows, Word для Mac, NT и WIN 95 в международных версиях Word 6.0 и выше. Контактное лицо: [email protected]ком (Джилл Свифт)
 • Вебавтор Надстройка HTML для Word для Windows 6. 0 от Quarterdeck
 • Интернет-помощник для Word 6.0 для Windows от Microsoft.
 • EasyHTML Решения от Eon для всех версий Word для Windows позволяют пользователям создавать HTML-страницы из документов Word. EasyHelp/Web — это двойной средство разработки, которое создает как HTML-страницы, так и файлы WinHelp.
 • RTFTOHTM Шаблон WinWord и средства преобразования. Контактное лицо: [email protected]
 • CU_HTML.DOT — это шаблон документа Word для Windows 2.0 и 6.0, позволяет пользователям создавать HTML-документы внутри Word в режиме WYSIWYG и создать соответствующий HTML-файл. Контактное лицо: [email protected]
 • GT_HTML.DOT это альфа-версия, разработанная Технологическим исследовательским институтом Джорджии (GTRI). набора макросов Microsoft Word для облегчить создание HTML-документов. Макросы содержатся в шаблон документа, который обеспечивает псевдо WYSIWYG авторская среда. Теперь работает и на Mac. Контактное лицо: [email protected]образование (Джеффри Л. Гровер, Джон Х.Дэвис III, Боб Джонстон)
 • HTML Author — это шаблон Word для Windows с макросами. Это поддерживает неанглийские версии Word. Также начинает имеют некоторые функции HTML3. Простые таблицы поддерживаются в текущей версии. Контактное лицо: [email protected]
 • HTML Converter — это программа Word для Windows 6 который преобразует любой текстовый файл, который он может прочитать, в полный и точный HTML-файл. Контактное лицо: [email protected] (Бен Томпсон)
 • 2 Html от Group Cortex является условно-бесплатным макросом для Ворд 6.0 для Макинтош. Преобразует заголовки, списки, таблицы и т.д. Преобразует каталог. Контакт: [email protected]
 • Другой набор условно-бесплатных шаблонов документов и макросов Word 6.0 / Word 97 можно найти здесь. Контактное лицо: [email protected] (Алан Дж. Лазер)
 • TagWizard превращает Word 6.0 в интерактивный редактор SGML и HTML. Контактное лицо: 100043,[email protected] (Эрик ван Хервейнен)
 • таблица2html преобразует таблицу в формате Word в HTML. Контактное лицо: [email protected]мил (Джон Диркман).
 • Еще один tbl2html — конвертер таблиц WinWord 6.0 в HTML. Контакт: [email protected] (Юрий Михайлович Лесюк)

См. также продукты, работающие с несколькими форматами текстовых процессоров.

 • Набор макросов WordPerfect для преобразования из WordPerfect 5.1 для DOS. Контактное лицо: [email protected] (Дэвид Адамс)
 • WPTOHTML Макросы WordPerfect: wpt51d10.zip для WordPerfect 5.1 и wpt60d10.zip для WordPerfect 6.0 для DOS. Контакт: [email protected] (Хантер Монро)
 • wp2x конвертирует WP 5.1 ко многим вещам, включая HTML 1.0. Работает только под Unix. Контактное лицо: [email protected] (Майкл Ричардсон)
 • впмакро (макрос word perfect 5.1, теперь в значительной степени заменен WPTOHTML) Контакт: [email protected] (Стив Макколи)
 • Wp2Html преобразует WordPerfect документы в HTML (включая таблицы, уравнения, рисунки и т. д.) Оценочная копия для DOS также работает на многих разновидностях UNIX. Контактное лицо: [email protected] (Эндрю Скривен)
 • WPHTML для Windows конвертирует Wordperfect 5.0, 5.1 и 5.2 в HTML 2.0 и выше. Также на испанском языке (en español). Контактное лицо: [email protected] (Хуан Карлос Родригес).
 • Internet Publisher от Corel — это доступно дополнение к WordPerfect 6.1 через ftp (также Internet Publisher Pro). Смотрите также Корел и Интернет
 • См. также информацию о дополнениях для HoTMetal.

См. также продукты, работающие с несколькими форматами текстовых процессоров.

 • Веб-мастер, изначально разработан в CERN и теперь доступен в Harlequin представляет собой решение для веб-публикации для создания полнофункциональные веб-страницы из документов FrameMaker.Контакты: [email protected] (Кит М. Корбетт), [email protected] (Бертран Руссо и др.)
 • Frame2html. См. примечание к выпуску для версии 0.8.9. Контактное лицо: [email protected] (Джон Стефенсон фон Течнер)
 • fmtoweb — это FrameMaker для HTML perl-скрипт для UNIX. Обрабатывает графику и уравнения (через ImageMagick и Ghostscript) а также столы. Преобразует перекрестные ссылки, оглавления и индексировать файлы по гипертекстовым ссылкам. Контактное лицо: [email protected] (Питер Г. Мартин)
 • Издатель WebWorks из Корпорация Quadralay.
 • МифМакер это приложение для управления документами и книгами Frame. Это содержит фильтр для преобразования документов FrameMaker в HTML. Контакт: [email protected] (Кен Харвард)
 • Версия 5 Framemaker включает встроенный Конвертер HTML.
 • www_and_frame. Видеть Информация о поддержке для текущей ситуации и источника. Контактное лицо: [email protected] (Дэн Коннолли)
 • мифтран (файл miftran.tgz). (Конвертер MIF в HTML, написанный на C. См. README). Контактное лицо: [email protected] (Джим Макбит)
 • миф.пл представляет собой библиотеку Perl для анализа формата обмена кадрами (MIF), предназначенную для использования по фильтрам. Контактное лицо: [email protected] (Эрл Худ)
 • edc2html это программа Perl, которая генерирует HTML-документ для разрешить навигацию по структуре каталога элементов FrameBuilder. Контактное лицо: [email protected] (Эрл Худ)

трофф и т. д.

 • ms2html (ms to html) Контактное лицо: [email protected] (Оскар Нирстраз)
 • me2html для макросов troff me основан на этом.Контактное лицо: [email protected] (Джон М. Тройер)
 • troff2html. Perl-скрипт для макросов me. Контактное лицо: [email protected] (Джон М. Тройер)
 • Другой troff2html использует nroff для выполнения большей части своей работы и поэтому совместим со многими препроцессорами troff. такие как tbl и см. Контактное лицо: [email protected] (Джим Бриггс).
 • Еще один troff2html на основе улучшенной версии mm2html. Лучше всего работает с макросами «мм», а также поддерживает «мс», но людям нужно было это проверить.Контакт: http://www.pathname.com/~quinlan/ (Дэниел Куинлан)
 • И еще troff2html perl-скрипт принимает дополнительные правила перевода для пакетов макросов, таких как как -ms -mv и -man. Большинство правил трансляции представляют собой таблицы ASCII, поэтому их можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями. Контакт: [email protected] (Мик Фармер)
 • развернуть основанный на схеме, программируемый, расширяемый транслятор troff с бэкендами для HTML 2.0 и макросами -man и -ms. Контакт: [email protected] (Оливер Лауманн)
 • мм2html предварительная альфа-версия Perl-скрипта nroff mm to HTML, в значительной степени основанного на ms2html и fm2html.Контактное лицо: [email protected]

TeX, LaTeX и т. д.

 • TeX4ht представляет собой легко настраиваемую авторскую систему на основе TeX для гипертекст. Он поставляется со встроенными настройками по умолчанию для простого TeX и LaTeX. Контактное лицо: [email protected] (Эйтан Гурари)
 • Т Т Н является переводчиком TeX в HTML. Переводит обычный TeX и LaTeX в почти эквивалент в HTML3.2. Занимается математикой, определениями, таблицы и многое другое, не прибегая к встроенной графике.Контактное лицо: [email protected] (Ян Хатчинсон).
 • латекс2html Конвертер LaTeX в HTML (скрипты Perl). Обрабатывает больше сложное форматирование LaTeX, например математика, и имеет набор пиктограммы, которые используются для навигации, а также для обозначения сносок и ссылок. (См. также статью От LaTeX к HTML и обратно в ЦЕРН.
 • Примечание: преобразователь l2h [email protected] (John Kimball) больше недоступен.
 • LaTeX2hyp — это программа на C, которая конвертирует LaTeX в HTML, текст, справку TurboVision, RTF или WinHelp RTF.
 • math3html — это Переводчик математики и таблиц LaTeX в HTML3.
 • вулканизировать — это простой сценарий Perl, который обрабатывает большую часть нематематических документов LaTeX. Контактное лицо: [email protected] (Марк-Джейсон Доминус)
 • Hyperlatex позволяет использовать подмножество LaTeX для создавать документы в формате HTML. Контакт: [email protected] (Отфрид Шварцкопф)
 • tex2rtf преобразует LaTeX в HTML, а также RTF, Windows Help RTF и wxHelp. (Источник доступен здесь).Контактное лицо: J. [email protected]
 • Парсер LaTeX l2x можно использовать для создания HTML. Контактное лицо: [email protected] (Хеннинг Шульцринн)
 • JAM — это метаязык с конвертерами для HTML, LaTeX и RTF.
 • БЕТА-формат представляет собой интеграцию LaTeX и HTML. в новый синтаксис, близкий к HTML, с конвертером DOS, который транслируется в LaTeX или HTML. Контактное лицо: [email protected] (Хорст Вассенберг)
 • YODL — язык описания документов с пакет преобразования в LaTeX или HTML, а также в другие форматы.
 • axtex — это фильтр для извлечения «объектов» LaTeX, встроенных в HTML. и создайте .tex и, в конечном итоге, файл изображения для каждого из них, и создайте файл HTML с соответствующими встроенными строками. Контактное лицо: [email protected] (Филип Трейфт)
 • HyperTeX состоит из растущего набора стандартов и программного обеспечения, которое позволяет Документы на основе TeX должны быть более полно интегрированы в WWW (через форматы DVI или PDF). См. FAQ, или информацию на LANL. Контактное лицо: [email protected]Эду (Артур Смит)

BibTeX и т. д.

 • bibtex2html принимает файл BibTeX в качестве аргумента и создает библиографию HTML вместе с документом HTML, содержащим список все записи в формате BibTeX. Двоичные файлы доступны для популярных систем Unix. Контактное лицо: Жан-Кристоф[email protected]
 • bib2html — это оболочка script плюс два файла стилей BibTeX. Контактное лицо: [email protected] (Дэвид Котц)
 • Другой bib2html — это Perl скрипт с файлом стиля.Он берет библиографию BibTeX и форматирует ее в HTML. Он также может создавать ссылки на произвольные URL-адреса и версии документов в формате PostScript, PDF или DVI. Он поставляется со сценарием CGI, позволяющим осуществлять поиск в библиографии. Контактное лицо: [email protected] (Дэвид Халл)
 • bibhtml — это скрипт Perl 5. Ссылки BibTeX могут быть включены в качестве привязок в документы HTML, а bibhtml может использоваться чтобы создать из них библиографию в формате HTML. Контактное лицо: [email protected] (Ханс Пайманс)
 • Другой bibhtml состоит из сценария Perl и файла стиля BibTeX, которые позволяют вам скомпилировать библиография для коллекции файлов HTML.Контакт: [email protected] (Норман Грей).
 • Имеется сценарий Tcl для текстового редактора Mac Альфа для преобразования .bbl в HTML.
 • Сетевая библиография AT&T использует скрипты для индексации файлов BibTeX. и конвертировать их в html на лету при поиске. Контактное лицо: [email protected] (Хеннинг Шульцринн)
 • Библиография по автономным агентам в HCI и CSCW в Бирмингеме, Великобритания, также есть инструменты для поиска BibTeX и добавления html-разметки в файлы BibTeX.Контактное лицо: [email protected] (Энди Вуд)
 • Также имеется информация о Управление библиографиями BibTeX, используемыми для сервера библиографий компьютерных наук в Карлсруэ. Контактное лицо: [email protected] (Альф-Кристиан Ахиллес)

Тексинфо

texi2html Контактное лицо: Lionel. [email protected]

DECwrite, документ VAX

 • decw2html (скрипт Perl для обработки вывода SGML) Контакт: [email protected]
 • Вот сценарий awk для преобразования SDML в HTML.Контактное лицо: [email protected] (Стив Лайонел)
 • DOCU2HTML — это сценарий DCL для грубого преобразования файлов VAX Document SDML в HTML. Контактное лицо: [email protected] (Джулиан Банн)

Промежуток

QuarkXPress

Сайт Beyondexpress.com предлагает совет графическим дизайнерам, использующим QuarkXPress, по созданию веб-страниц с помощью BeyondPress и других инструментов. Контактное лицо: [email protected] (Кип Шоу)

 • qt2www Perl-скрипт для преобразовывать простые текстовые файлы с тегами Quark в HTML.Это универсальная утилита преобразования; он читается в файле карты, в котором перечислены Теги Quark, используемые в исходном файле, и как они должны быть переведены в HTML. Версии для Unix, DOS и Macintosh. Контактное лицо: [email protected] (Джереми Хилтон)
 • HTML Xport — это скромное, но работающее расширение экспорта HTML для QuarkXpress. Доступно через ftp://mars.aliens.com/pub/Macintosh/HTML_Xport.sit (Или попробуйте архивы info-mac). Контакты: [email protected], [email protected] (Эрик Кнудструп)
 • электронные ворота от Rosebud Technologies берет файлы QuarkXpress и генерирует HTML или структурированные файлы ASCII, а также форматы JPEG или GIF для графики.Он также будет структурировать статьи, чтобы их можно было хранить и управлять ими в базах данных.
 • BeyondPress (ранее Gateway) от Astrobyte XTension, который переводит документы QuarkXPress в HTML. Контакт: [email protected]
 • Собирайте HTML из Logic n.v. это XTension, который позволяет вам конвертировать текст из Quark страницы в HTML-формат. (Вашему браузеру нужны фреймы для доступа к их сайту). Стили могут быть преобразованы в префиксы HTML и суффиксы. Collect не очень подходит для преобразования полных страниц Quark; Это лучше подходит для «вырезания» статей с больших страниц (например,грамм. газета) для Веб-публикация.
 • HexWeb XT от HexMac — это XTension, который генерирует HTML-файлы из страниц QuarkXPress. Для Macintosh и вскоре для Windows 95. (Вашему браузеру нужны фреймы для доступа к их сайту).
 • Вот заметка о некоторых других продуктах.
 • Также доступны несколько наборов экспортных фильтров.

Пейджмейкер

 • Дэйв Сценарий AppleScript, который работает с PageMaker 5.0 для извлечения статей. и преобразовать их в HTML.Контактное лицо: [email protected] (Джефф Боултер)
 • WebSucker для Mac помогает конвертировать длинные документы Pagemaker 5.0 или 6.0 в HTML. Он хорош для преобразования документов со многими историями, так как создает настраиваемый оглавление, чтобы связать все истории вместе. Доступен в виде стека гиперкарт или отдельного толстого бинарного файла. Новая версия релиза 2.8 не нуждается в AppleScript. (см. также архивы info-mac). Контактное лицо: [email protected] (Митчелл С. Коэн).
 • PM2html — это дополнение PageMaker для Windows. доступен от EDCO в бесплатной и производственной версиях.
 • pm2html — еще одно дополнение PageMaker.
 • Adobe PageMaker 6.0 имеет подключаемый модуль HTML Author который позволяет пользователям PageMaker экспортировать публикации PageMaker в формат HTML.

ClarisWorks, MacWrite и т. д.

АмиПро

См. также продукты, работающие с несколькими форматами текстовых процессоров.

 • АмиВеб это пакет, который позволяет создавать HTML-документы с помощью AmiPro. для Windows.
 • еще одна утилита для AmiPro

Писец

Есть технический отчет Создание HTML-документов с помощью Scribe для пользователей системы документооборота Scribe.Контактное лицо: [email protected] (Гленн Тревитт)

 • Интернет-помощник для Powerpoint для Windows 95 от Microsoft. Превращает слайды в HTML-страницы; гиперссылки автоматически настраиваются для перехода с одного скатиться к другому.
 • Мастер слайдов HexWeb от HexMac это инструмент, который позволяет публиковать слайд-шоу Persuasion в Интернете. (Вашему браузеру нужны фреймы для доступа к их сайту).
 • wwwфольга обрабатывает файл схемы текста, созданный Adobe Persuasion, и преобразует его в HTML.Он также выполнит несколько других полезных задач, необходимых при подготовке онлайн-презентаций для образование. Контактное лицо: [email protected] (Джеффри Фокс)
 • Вот несколько заметок о преобразовании PowerPoint в HTML.
 • и посмотреть вебфай

Примечание

EndNote2html — это «стиль» для Библиографический инструмент EndNote. Это заставляет EndNote для Microsoft Word связывать ссылки в тексте с соответствующими строку в списке литературы. Контактное лицо: [email protected] (Алк Дрансфельд)

Linuxdoc-SGML

Linuxdoc-SGML — это пакет форматирования текста, основанный на SGML. который будет создавать HTML, а также другие размеченные документы.

Rainbow — это аннотированный SGML DTD с преобразователями для документы текстового процессора (в формате RTF) и документы, созданные Пакеты Ventura Publisher и Quark Express DTP. Необходимо дополнительное программное обеспечение для преобразования SGML в HTML.

_________________________________________________________________________

РС, ЦЕРН 19 марта 1999 г.

БЕСПЛАТНЫЙ текстовый процессор на базе Microsoft WordPad Engine

Jarte   \jr ‘tay\   существительное (оцен.2001)  1. Бесплатный текстовый процессор на основе механизма обработки текстов Microsoft WordPad, встроенного в Windows. 2. Быстрый запуск, простой в использовании текстовый процессор, который расширяется далеко за пределы набора функций WordPad. 3. Небольшой портативный текстовый процессор с сенсорным экраном, документы которого полностью совместимы с Word и WordPad.

Это одна из маленьких ироний жизни, что в стране со свободой слова программа под названием Word стоит более ста долларов. К счастью, у нас также есть компания Carolina Road Software и их бесплатный текстовый процессор Jarte. »   
        — журнал PC World

Работает ли ваш текстовый процессор как океанский лайнер?

Когда текстовые процессоры заменили пишущие машинки, они помогли высвободить врожденное творческое самовыражение каждого из нас. Но где-то по пути текстовые процессоры превратились в огромные машины, предназначенные в первую очередь для удовлетворения потребностей корпоративного мира. Офисные текстовые процессоры превратились в огромные и громоздкие программные корабли, напоминающие нам океанские лайнеры. Кажущаяся цель обоих состоит в том, чтобы стать как можно больше, включив все мыслимые функции, независимо от того, нужны ли кому-то все эти функции на самом деле или нет.Это нормально для океанского лайнера, так как вы здесь, чтобы расслабиться и восхититься его величием. Однако это не так уж хорошо, когда размер и сложность вашего текстового процессора делают его таким же громоздким, как океанский лайнер в гонке на яхте.

Так не должно быть. Jarte — это БЕСПЛАТНЫЙ текстовый процессор на базе WordPad, уникальный интерфейс которого позволит вам почувствовать себя пилотом быстрой и маневренной яхты. Хотя Jarte совсем не похож на привычный вам офисный текстовый процессор, он может справиться с вашими задачами по обработке текстов с апломбом.Если это звучит как текстовый процессор, который вы ищете, то, возможно, вы обязаны попробовать Jarte.


Писать должно быть приятно

Проблема текстовых процессоров, разработанных для корпоративного мира, заключается в том, что они, как правило, лишают возможности писать. Текстовые процессоры Office имеют так много функций, что становится трудно найти действительно нужные функции среди, казалось бы, бесконечного избытка неиспользуемых функций. Вы либо теряете ход мыслей, борясь с программой, либо просто отказываетесь от нужной функции, а не отправляетесь в экспедицию, чтобы найти ее среди бесконечных каскадных меню и всплывающих окон.

Текстовый процессор Jarte решает эту проблему, добавляя только те функции, которые могут понадобиться реальным людям. Jarte предназначен для студентов, писателей, представителей малого бизнеса и домашних пользователей. Но что действительно делает Jarte особенным, так это уникальный способ сделать включенные функции легко доступными.

Вы ожидаете, что текстовый процессор сможет обрабатывать документы Word, форматирование шрифтов и абзацев, проверку орфографии, предварительный просмотр перед печатью и многое другое. Хотя Jarte хорошо выполняет все стандартные функции, наиболее важным аспектом Jarte является множество мелких деталей, которые делают его эффективным и приятным инструментом для создания документов.Мелкие детали, такие как:

 • Окна документов с вкладками для быстрого доступа к открытым документам
 • Мгновенный поиск слов в словаре и тезаурусе (интегрируется с бесплатным WordWeb)
 • Инструменты проверки орфографии и текстового поиска, которые не мешают тексту, который вы пытаетесь редактировать
 • Создание закладок в один клик, которые делают закладки полезными и удобными в использовании
 • Мгновенный доступ к документам и папкам, которые вы считаете избранными
 • Мгновенный доступ к избранным шрифтам
 • Легкий доступ к истории буфера обмена

Продуманные детали Jarte заставят вас задаться вопросом, как вы так долго жили с этим громоздким офисным текстовым процессором.


Возьми с собой!

Jarte может быть лучшим текстовым процессором для мобильных ПК. Jarte занимает очень мало места на вашем SSD или жестком диске, работает быстро и эффективно, а компактный дисплей Jarte идеально подходит для ПК с небольшим экраном. Jarte поддерживает жесты сенсорного экрана, такие как прокрутка пальцем и масштабирование, для использования на планшетных ПК, таких как Microsoft Surface Pro. Jarte — идеальный текстовый процессор для мобильных ПК!

Jarte также может быть лучшим доступным портативным текстовым процессором.Jarte можно легко запустить прямо с USB-накопителя (или даже из папки DropBox), поэтому ваш текстовый процессор всегда готов к работе, независимо от того, какой компьютер вы используете, предоставляя непревзойденные возможности портативной обработки текстов.


Программа чтения с экрана

Jarte стал особенно популярным текстовым процессором для слепых благодаря своему специальному режиму чтения с экрана. Когда Jarte обнаруживает наличие работающей программы чтения с экрана, она запускается в режиме чтения с экрана с интерфейсом, специально разработанным для обеспечения максимальной доступности через программы чтения с экрана.Примером удобства чтения с экрана Jarte является его функция проверки орфографии, управляемая всплывающим меню, которая направляет программу чтения с экрана вслух произносить орфографические ошибки и предложения по правописанию. Jarte Plus также предоставляет дополнительное звуковое уведомление, когда обнаруживает только что набранное слово с ошибкой. Jarte стремится стать отличным выбором текстового процессора для слабовидящих.


Стабильный модуль редактирования WordPad

В основе Jarte лежит тот же механизм обработки текстов, что и в Windows WordPad.Разница в том, что Jarte создает гораздо больше возможностей для механизма редактирования WordPad, чем сама программа WordPad. Значение этого факта заключается в том, что пользователи Jarte могут быть уверены, что Jarte использует тот же самый надежный, проверенный временем механизм редактирования, которым пользуются миллионы других пользователей Windows по всему миру. Если вы пробовали другие альтернативные текстовые процессоры и обнаружили, что они нестабильны, это может быть отчасти связано с использованием в них ненадежных, доморощенных механизмов редактирования.

Microsoft постоянно обновляет механизм редактирования WordPad, хотя вы никогда не узнаете об этом, изучив WordPad. Сама программа WordPad не изменилась с момента ее первого появления. Jarte, с другой стороны, продолжает развиваться и использовать полезные функции, поскольку Microsoft добавляет их в механизм редактирования WordPad.


Jarte — бесплатный текстовый процессор? В чем подвох?

Да, Jarte абсолютно бесплатен. Здесь нет рекламы, нет пробного периода, нет надоедливых экранов и не нарушаются основные функции.Мы продаем отдельную версию Jarte под названием Jarte Plus для тех, кто хочет большего. Многие из постоянных пользователей Jarte были более чем готовы заплатить небольшую цену за дополнительные навороты, предоставляемые Jarte Plus.

Независимо от того, решите ли вы перейти на Jarte Plus, мы надеемся, что вы пойдете вперед и освободите других утомленных душ от своих корпоративных офисных текстовых процессоров, познакомив их с Jarte — текстовым процессором для всех нас.

‎App Store: Текстовый процессор Textilus Pro

Это устаревшая версия Textilus Pro.Пожалуйста, получите новый и мощный Textilus Pro, доступный в App Store. Найдите «Textilus Pro»

Это устаревшая версия Textilus Pro. Он будет снят с продажи в течение нескольких месяцев, но мы оставляем его, чтобы у всех пользователей была возможность получать обновления для исправления ошибок. Пожалуйста, получите новое приложение Textilus Pro в App Store.
*************************

Textilus Pro — отличный текстовый процессор для студентов и деловых людей, который также отлично подходит для написания отчетов, статей , сообщения в блогах, журналы или электронные книги! Textilus Pro может помочь вам организовать ваши исследования, генерировать идеи и избавиться от отвлекающих факторов, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном: письме.Благодаря iCloud и Dropbox Sync ваши документы в Textilus будут автоматически синхронизироваться между iPad и iPhone.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Неограниченное количество документов и вложенных папок
+ Изменение полей и размеров бумаги, поддержка форматов стилей MLA и APA, включая верхние и нижние колонтитулы документов, очень полезно для учащихся и преподавателей
+ Вставка встроенных фотографий, подписей, диаграмм и чертежи в ваших документах. Создавайте эскизы
+ Поддержка форматов стилей MLA и APA, включая верхние и нижние колонтитулы
+ Установите собственные шрифты TrueType.
+ Полнотекстовая поисковая система: позволяет выполнять поиск по содержимому вашей библиотеки документов
+ Создавайте неограниченное количество записных книжек, папок и вложенных подпапок
+ Создавайте собственные шаблоны для новых документов
+ Определяемые пользователем верхние и нижние колонтитулы документов с метками для даты , номер страницы, общее количество страниц и т. д.
+ Синхронизация документа в автономном/онлайн-режиме с iCloud, Dropbox, Box, Google Drive, iCloud Drive, webDAV
+ Преобразование текста в речь для корректуры с чтением текста вслух, начиная с позиции курсора
+ Сканирование документов: используйте камеру вашего iPad/iPhone для сканирования документов, заметок, рецептов, билетов и т. д.прямо в Textilus !!!
+ Передача по Wi-Fi: передавайте документы между iPad/iPhone и компьютером через Wi-Fi с помощью веб-браузера. в классе или дома
+ Заархивируйте папки и отправьте их по электронной почте в качестве вложений
+ Поддержка синхронизации iCloud: она автоматически обновляет ваши документы на всех ваших устройствах iPhone/iPad
+ Ссылка для общего доступа через iCloud: делитесь своими документами через общедоступную веб-ссылку iCloud

Другие основные функции:

# iOS 9 и iPad Pro Ready!
+ Поддержка разделенного экрана iOS 9, слайдера и многозадачности «Картинка в картинке»

# Организованность
+ Создание блокнотов, папок и вложенных подпапок

# Основной инструмент для письма
+ Форматирование текста: полужирный, курсив, подчеркивание, выделение , подстрочный/надстрочный индекс, выравнивание, интервалы между строками и абзацами, отступ первой строки, разрывы страниц, сноски, комментарии, цвет текста и бумаги и т.  д.
+ Вставка специальных символов, математических символов, даты, текущего местоположения GPS, пиктограмм и веб-ссылок
+ Реалистичная подпись документов пальцем
+ Статистика документа: символы, слова, время чтения, предложения, средняя длина слова
+ Справа налево и двунаправленное редактирование текста поддерживается для иврита, арабского, тайского и т. д.

# Настраиваемая панель клавиатуры
+ Эксклюзивный дополнительный ряд клавиатуры с прямым доступом к функциям стиля и пунктуации.
+ Быстрые клавиши для табуляции, удаления вперед, курсора вверх/вниз/влево/вправо и т. д.
+ Нажмите и удерживайте, чтобы легко настроить свои собственные кнопки клавиатуры на часто используемые клавиши, специальные символы, фрагменты текста или труднодоступные символы

# Специальные и уникальные функции
+ Сканирование документов: используйте камеру вашего iPad/iPhone сканировать документы, заметки, рецепты, билеты и т.п. прямо в Textilus!!!
+ Преобразование текста в речь для корректуры с чтением текста вслух, начиная с позиции курсора
+ Режим пишущей машинки (фокус). Режим без отвлечения внимания, в котором только абзац, который вы печатаете, находится в центре экрана, что позволяет вам сосредоточиться на том, что вы пишете
+ Sketcher для рисования вручную
+ Определяемые пользователем верхние и нижние колонтитулы документа с тегами для даты и номера страницы , общее количество страниц и т. д.
+ Создавайте резервные копии ваших документов в любое время
+ Заархивируйте папки/блокноты и отправьте их по электронной почте в виде вложений

.

Author: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.